10 fakta om biologisk mångfald i Norden

10 fakta om biologisk mångfald i Norden

Naturtillståndet i världen försämras snabbt. Av jordens 8 miljoner djur- och växtarter riskerar 1 miljon att utrotas. Även här i Norden står vi mitt i naturkrisen. Lär dig mer om läget för den biologiska mångfalden i Norden – och vad du kan göra för att vända utvecklingen.

2 Myrer