Se årets förslag till Nordiska rådets miljöpris!

26.05.22 | Nyhet
collage 2 miljøpris 2022
Photographer
norden.org

Temat för Nordiska rådets miljöpris 2022 är naturbaserade lösningar.

Ett stort antal forskare, en ny jordbruksskola, grönt byggande och en förening som köper upp Sveriges äldsta skogar - totalt har 68 initiativ som arbetar med naturbaserade lösningar föreslagits till Nordiska rådets miljöpris 2022. Se hela listan.

De många förslagen kommer från Nordens alla hörn och ger en spännande inblick i de otroligt olikartade initiativ inom naturbaserade lösningar som finns i Norden. På olika sätt vill de alla bidra till att lösa den klimat- och biodiversitetskris som vi befinner oss i. 

- Alla kan föreslå kandidater till priset, och det ger en unik och bred bild av projekt och initiativ från hela Norden. Det är alltid intressant att gå igenom listan, så det vill jag absolut uppmana att man gör, säger Sauli Rouhinen, ordförande för bedömningskommittén för Nordiska rådets miljöpris.

Ett stort antal forskare, en ny jordbruksskola, grönt byggande och en förening som köper upp Sveriges äldsta skogar - totalt har 68 initiativ som arbetar med naturbaserade lösningar föreslagits till Nordiska rådets miljöpris 2022.

Vad är en naturbaserad lösning?

En naturbaserad lösning är alltid avhängig eller inspirerad av naturen. Ett exempel är återförvildande, som bland annat handlar om att återinföra flora och fauna som inte längre finns naturligt i ett visst område. Ett annat är att låta naturen sköta sig själv så att naturliga processer kan forma land och hav, reparera skadade ekosystem och återupprätta skövlade landskap. I städer kan naturbaserade lösningar bidra till att reglera värme, reducera buller samt rena spillvatten, uppta regnvatten och skyfallssäkra bostadsområden. 

- Förlusten av biologisk mångfald och den skadliga inverkan det har på människors hälsa och välbefinnande blir ständigt tydligare. Det är uppenbart att det finns ett ökande behov av lösningar med naturen i centrum, sade Sauli Rouhinen, ordförande för bedömningskommittén för Nordiska rådets miljöpris, tidigare i år när temat offentliggjordes.

Läs mer om årets tema här

Naturen är en grundläggande förutsättning för all mänsklig aktivitet. Därmed är våra skogar, det öppna landskapet, parker, hav och andra ekosystem knutna till global uppvärmning, energiförsörjning, vattenförsörjning, livsmedelsproduktion, stadsplanering och hälsa.

Beskydd, bevarande och förstärkning av naturen har i miljödebatten ofta setts som en utmaning med en social eller ekonomisk slagsida, men så behöver det inte alls vara. Coronapandemin, som började 2020, har till exempel ökat övertygelsen om vikten av ​​tillgång till naturen samt av biologisk mångfald för människans trivsel och välbefinnande.

Temat för Nordiska rådets miljöpris 2022 är naturbaserade lösningar. Med detta tema vill vi uppmärksamma att natur och naturförvaltning kan bidra med mångsidiga lösningar på biodiversitets- och klimatkrisen, men även säkra effektiv klimatanpassning i stadsmiljöer och samtidigt öka människors hälsa och trivsel.

Målet med naturbaserade lösningar varierar naturligtvis inom olika länder, regioner och projekt, men innehållet är alltid avhängigt av eller inspirerat av naturen. Ett exempel är åtgärder som efterliknar naturens form, strukturer eller processer i framställningen av ​​klimatsmarta och återanvändbara material. Ett annat är återförvildande, som handlar om att återinföra flora och fauna som inte längre finns naturligt i ett bestämt område, samt att låta naturen sköta sig själv så att naturliga processer kan forma land och hav, reparera skadade ekosystem och återupprätta skövlade landskap. I städer kan naturbaserade lösningar bidra till att reglera värme, reducera buller samt rena spillvatten, uppta regnvatten och skyfallssäkra bostadsområden. Samtidigt kan gröna och hållbara stadsmiljöer öka trivseln liksom kontakt med olika naturtyper kan förstärka människors immunförsvar och skydda mot sjukdomar, sänka blodtrycket och stötta mental hälsa.

Naturbaserade lösningar förstärker därför inte enbart miljön och den biologiska mångfalden, utan kan även planläggas så att det skapas socialt, kulturellt och ekonomiskt värde.

Naturbaserade lösningar understöder FN:s globala klimatmål 14 och 15, som handlar om livet i havet och livet på land. Genom naturbaserade lösningar kan du understödja de mål som är relaterade till exempelvis hälsa och välbefinnande (3), rent vatten och sanitet (6), industri, innovation och infrastruktur (9), hållbara städer och lokalsamhällen (11) och klimatinsatser (13). Utveckling av naturbaserade lösningar är ett av de områden som Nordiska ministerrådet har prioriterat i sin vision för ett grönt Norden.

Den fortsatta processen

Vilka av de 68 förslagen som får en slutlig nominering avslöjas 1 september 2022 på ett arrangemang i Nordens Hus på Färöarna. Vinnaren av Nordiska rådets miljöpris 2022 offentliggörs på Nordiska rådets session i Helsingfors i november. Prissumman är 300 000 danska kronor.

Nordiska rådets miljöpris utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden.