Se årets innstillinger til Nordisk råds miljøpris!

26.05.22 | Nyhet
collage 2 miljøpris 2022
Photographer
norden.org

Temaet for Nordisk råds miljøpris 2022 er naturbaserte løsninger.

Et stort antall forskere, en ny jordbruksskole, grønn byggevirksomhet og en forening som kjøper opp  Sveriges eldste skoger – i alt har 68 initiativer som jobber med naturbaserte løsninger, blitt innstilt til Nordisk råds miljøpris 2022. Se den komplette lista.

De mange innstillingene kommer fra alle hjørner av Norden og gir et spennende innblikk i de utrolig mangeartede initiativene innenfor naturbaserte løsninger som finnes i Norden. På forskjellige måter ønsker de alle å bidra til å løse klima- og biodiversitetskrisen vi befinner oss i. 

– Alle kan innstille kandidater til prisen, og det gir et unikt og bredt bilde av prosjekter og initiativer fra hele Norden. Det er alltid interessant å gå gjennom lista, så det vil jeg absolutt oppfordre folk til å gjøre, sier Sauli Rouhinen, leder for bedømmingskomiteen for Nordisk råds miljøpris.

Et stort antall forskere, en ny jordbruksskole, grønn byggevirksomhet og en forening som kjøper opp  Sveriges eldste skoger – i alt har 68 initiativer som jobber med naturbaserte løsninger blitt innstilt til Nordisk råds miljøpris i 2022.

Hva er en naturbasert løsning?

En naturbasert løsning er alltid avhengig av eller inspirert av naturen. Et eksempel er "rewilding", som handler om å gjeninnføre flora og fauna som ikke lenger finnes naturlig i et bestemt område. Et annet er å la naturen passe seg selv så naturlige prosesser kan forme land og hav, reparere skadede økosystemer og gjenopprette utpinte landskap. I byer kan naturbaserte løsninger bidra til å regulere varme, redusere støy samt rense avløpsvann, ta opp regnvann og sikre overvannshåndtering i boligområder. 

– Tapet av biologisk mangfold og de skadelige virkningene dette har på menneskers helse og velvære, blir stadig tydeligere. Det er åpenlyst at det er et økende behov for løsninger med naturen i sentrum, sa Sauli Rouhinen, leder for bedømmingskomiteen for Nordisk råds miljøpris, tidligere i år da temaet ble offentliggjort.

Les mer om årets tema her

Naturen er en grunnleggende forutsetning for all menneskelig aktivitet. På den måten er skogene, det åpne landskapet, parkene og hagene våre og andre økosystemer knyttet til global oppvarming, energiforsyning, vannforsyning, matproduksjon, byplanlegging og helse.

Å beskytte, bevare og styrke naturen har i miljødebatten ofte blitt sett som en utfordring med en sosial eller økonomisk slagside, men sånn trenger det overhodet ikke å være. Koronapandemien som begynte i 2020, har økt bevisstheten om hvor viktig det biologiske mangfoldet og adgangen til naturen er for menneskets trivsel og velvære.

Temaet for Nordisk råds miljøpris 2022 er naturbaserte løsninger. Med dette temaet ønsker vi å gjøre oppmerksom på at natur og naturforvaltning kan bidra med allsidige løsninger på biodiversitets- og klimakrisen, men også sikre effektiv klimatilpasning i bymiljøer og samtidig styrke menneskers helse og trivsel.

Formålet med naturbaserte løsninger varierer naturligvis i forskjellige land, regioner og prosjekter, men innholdet er alltid avhengig av eller inspirert av naturen. Et eksempel er tiltak som etterligner naturens form, strukturer eller prosesser i framstillingen av ​​klimasmarte og gjenbrukelige materialer. Et annet er "rewilding", som handler om å gjeninnføre flora og fauna som ikke lenger finnes naturlig i et bestemt område, samt å la naturen passe seg selv så naturlige prosesser kan forme land og hav, reparere skadede økosystemer og gjenopprette utpinte landskap. I byer kan naturbaserte løsninger bidra til å regulere varme, redusere støy samt rense avløpsvann, ta opp regnvann og sikre overvannshåndtering i boligområder. Samtidig kan grønne og bærekraftige bymiljøer øke trivselen, og kontakt med forskjellige naturtyper kan styrke menneskers immunforsvar og beskytte mod sykdommer, senke blodtrykket og bidra til bedre mental helse.

Naturbaserte løsninger styrker derfor ikke bare miljøet og det biologiske mangfoldet, men kan også planlegges så det skapes sosial, kulturell og økonomisk verdi.

Naturbaserte løsninger støtter opp om FNs bærekraftmål nr. 14 og 15, som handler om livet i havet og livet på land. Gjennom naturbaserte løsninger kan du også støtte opp om målene som er relatert til for eksempel helse og livskvalitet (3), rent vann og gode sanitærforhold (6), industri, innovasjon og infrastruktur (9), bærekraftige byer og lokalsamfunn (11) og klimainnsats (13). Utvikling av naturbaserte løsninger er et av områdene Nordisk ministerråd har prioritert i sin visjon for et grønt Norden.

Den videre prosessen

Hvilke av de 68 forslagene som også stikker av med en nominering, avsløres 1. september 2022 på et arrangement i Nordens hus på Færøyene. Vinneren av Nordisk råds miljøpris 2022 offentliggjøres på Nordisk råds sesjon i Helsingfors i november. Prisvinneren får 300 000 danske kroner.

Nordisk Råds miljøpris ble utdelt første gang i 1995 og har som formål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden.