Se årets indstillinger til Nordisk Råds miljøpris!

26.05.22 | Nyhed
collage 2 miljøpris 2022
Photographer
norden.org

Temaet for Nordisk Råds miljøpris 2022 er naturbaserede løsninger.

Et stort antal forskere, en ny jordbrugsskole, grønt byggeri og en forening der opkøber Sveriges ældste skove - i alt er 69 initiativer der arbejder med naturbaserede løsninger blevet indstillet til Nordisk Råds miljøpris i 2022. Se den komplette liste.

De mange indstillinger kommer fra alle hjørner af Norden og giver et spændende indblik i de utroligt forskelligartede initiativer indenfor naturbaserede løsninger, der findes i Norden. På forskellig vis ønsker de alle at bidrage til at løse den klima- og biodiversitetskrise, vi befinder os i. 

-Alle kan indstille kandidater til prisen, og det giver et unikt og bredt billede af projekter og initiativer fra hele Norden. Det er altid interessant at gå listen igennem, så det vil jeg bestemt opfordre til at man gør, sige Sauli Rouhinen, formand for bedømmelseskomitéen for Nordisk råds miljøpris.

Et stort antal forskere, en ny jordbrugsskole, grønt byggeri og en forening der opkøber Sveriges ældste skove - i alt er 68 initiativer der arbejder med naturbaserede løsninger blevet indstillet til Nordisk Råds miljøpris i 2022.

Hvad er en naturbaseret løsning?

En naturbaseret løsning er altid afhængig af eller inspireret af naturen. Et eksempel er "rewilding", som handler om at genindføre flora og fauna, der ikke længere findes naturligt i et bestemt område. Et andet er at lade naturen passe sig selv, så naturlige processer kan forme land og hav, reparere beskadigede økosystemer og genoprette udpinte landskaber. I byer kan naturbaserede løsninger hjælpe med at regulere varme, reducere støj samt rense spildevand, optage regnvand og skybrudssikre beboelsesområder. 

- Tabet af biodiversitet og dets skadelige virkninger på menneskers sundhed og velvære bliver stadigt tydeligere. Det er åbenlyst, at der er et stigende behov for løsninger med naturen i centrum, sagde Sauli Rouhinen, formand for bedømmelseskomitéen for Nordisk råds miljøpris, tidligere i år, da temaet blev offentligjort.

Læs mere om årets tema her

Naturen er en grundlæggende forudsætning for al menneskelig aktivitet. På den måde er vores skove, det åbne land, parker, have og andre økosystemer knyttet til global opvarmning, energiforsyning, vandforsyning, fødevareproduktion, byplanlægning og sundhed.

At beskytte, bevare og styrke naturen er i miljødebatten ofte blevet set som en udfordring med en social eller økonomisk slagside, men sådan behøver det slet ikke at være. Corona-pandemien, der begyndte i 2020, har for eksempel øget bevidstheden om vigtigheden af adgangen til naturen og ​​biodiversitet for menneskets trivsel og velvære.

Temaet for Nordisk Råds Miljøpris 2022 er naturbaserede løsninger. Med dette tema ønsker vi at gøre opmærksom på, at natur og naturforvaltning kan bidrage med alsidige løsninger på biodiversitets- og klimakrisen, men også sikre effektiv klimatilpasning i bymiljøer og samtidig øge menneskers sundhed og trivsel.

Formålet med naturbaserede løsninger varierer naturligvis inden for forskellige lande, regioner og projekter, men indholdet er altid afhængig af eller inspireret af naturen. Et eksempel er tiltag, der efterligner naturens form, strukturer eller processer i fremstillingen af ​​klimasmarte og genanvendelige materialer. Et andet er "rewilding", som handler om at genindføre flora og fauna, der ikke længere findes naturligt i et bestemt område, samt at lade naturen passe sig selv, så naturlige processer kan forme land og hav, reparere beskadigede økosystemer og genoprette udpinte landskaber. I byer kan naturbaserede løsninger hjælpe med at regulere varme, reducere støj samt rense spildevand, optage regnvand og skybrudssikre beboelsesområder. Samtidig kan grønne og bæredygtige bymiljøer øge trivslen ligesom kontakt med forskellige naturtyper kan styrke menneskers immunforsvar og beskytte mod sygdomme, sænke blodtrykket og understøtte mental sundhed.

Naturbaserede løsninger styrker derfor ikke alene miljøet og biodiversiteten, men kan også planlægges, så der skabes social, kulturel og økonomisk værdi.

Naturbaserede løsninger understøtter FN’s klimamål nr. 14 og 15, som handler om livet i havet og livet på land. Gennem naturbaserede løsninger kan du understøtte de mål, der er relateret til f.eks. sundhed og trivsel (3), rent vand og sanitet (6), industri, innovation og infrastruktur (9), bæredygtige byer og lokalsamfund (11) og klimaindsats (13). Udvikling af naturbaserede løsninger er et af de områder, som Nordisk Ministerråd har prioriteret i sin vision for et grønt Norden.

Den videre proces

Hvilke af de 68 forslag der også løber med en nominering, afsløres d. 1. september 2022 ved et arrangement i Nordens Hus på Færøerne. Vinderen af Nordisk Råds miljøpris 2022 offentliggøres ved Nordisk Råds session i Helsingfors til november. Med prisen følger 300.000 danske kroner.

Nordisk Råds miljøpris blev uddelt første gang i 1995 og har til formål at styrke bevidstheden om miljøarbejdet i Norden.