Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Medlemsforslag om en fælles nordisk autorisationsordning for osteopater

13.03.19 | Aarende

Information

Ärendenummer
A 1808/kultur
Status
Meddelanden
Förslagsdatum
Förslagsställande partigrupp
Ärendets ämnesord

Dokumentation