Samarbejdsprogram (MR-U)

Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning har vedtaget et samarbejdsprogram som gælder fra 2019.

Visionen for det nordiske samarbejde om uddannelse og forskning er, at Norden også i fremtiden skal være en ledende region for kundskab og velfærd. Samarbejdet tager afsæt i ønsket om at skabe et velfungerende uddannelses- og forskningsfællesskab i Norden. Samarbejdsprogrammet for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) sætter retningen for ministrenes samarbejde om uddannelse, forskning og sprog fra november 2019 til november 2023. Programmet skal bidrage til at fokusere og målrette samarbejdet, som udspringer af de politiske dagsordener i landene samt Færøerne, Grønland og Åland. Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning samarbejder på tre strategiske områder: Uddannelse, forskning og sprog. Samarbejdet har fokus på at videreudvikle eksisterende samarbejdsformer og tiltag og samtidig identificere nye indsatser.