Bil i Sverige

Bil i Sverige
Här hittar du allt du behöver veta när du flyttar till Sverige med din bil eller annat fordon. Du kan läsa om registrering av fordon, registreringsavgift, bilförsäkring och trafikregler i Sverige. Du kan också läsa om vad som gäller vid användning av utlandsregistrerad bil i Sverige.

Det finns inga gemensamma EU-regler om fordonsregistrering, men i regel ska en bil vara registrerad i det land där ägaren är bosatt. När du bor i Sverige ska din bil vara registrerad i Sverige. Bor du i landet och äger en svenskregistrerad bil ska du också teckna en obligatorisk försäkring i Sverige.

Registrering av bil när du flyttar till Sverige

Bilar och andra fordon som förs in i Sverige för att användas i Sverige måste genomgå en ursprungskontroll innan de kan registreras. Du kan ansöka om ursprungskontroll av din bil hos Transportstyrelsen.

När du har fått ursprungskontrollen godkänd ska du kontakta ett besiktningsföretag för registreringsbesiktning.

Transportstyrelsen har sammanställt en kom-ihåg-lista för införsel av bilar. I den beskrivs hur du ska göra och i vilken ordning, från att du kommer fram till den svenska gränsen till att din bil är körklar i Sverige. Den innehåller information om tull, skatt, trafikförsäkring, ursprungskontroll, besiktning och registreringsnummer.

Tull och skatt när du för in en bil till Sverige

När du importerar en bil eller ett annat fordon från ett annat EU-land, såsom Danmark eller Finland, behöver du inte betala tull. Men du bör kontakta Skatteverket för information om skatter och moms.

Når du importerar en bil eller ett annat fordon från ett land utanför EU, såsom Island eller Norge, ska du betala tull och moms. Kontakta Tullverket för att ta reda på hur du ska göra. Om du har med dig en bil eller ett annat fordon från Island eller Norge när du flyttar till Sverige kan du ansöka om tullfrihet. Om du beviljas tullfrihet beror bland annat på om du är inflyttare, om du återvänder till Sverige och hur länge du har ägt fordonet.

Teckna en trafikförsäkring i Sverige

Alla bilar och andra fordon ska vara trafikförsäkrade i Sverige.

På Transportstyrelsens webbplats hittar du information om vad en trafikförsäkring är, när du måste teckna en sådan och vad som händer om ditt fordon inte är försäkrat.

Svenska trafikregler

När du kör i Sverige ska du följa de svenska trafikreglerna, hastighetsgränserna samt regler för vägtullar och användning av sommar- och vinterdäck. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller i Sverige via länkarna nedan.

Kör utlandsregistrerad bil i Sverige

Om du flyttar permanent till Sverige och importerar en bil för privat bruk får du köra bilen i högst sju dagar från det att bilen fördes in i landet, förutsatt att du har en giltig utländsk registrering och en giltig utländsk trafikförsäkring. När du kör bilen måste du ha det utländska registreringsbeviset med dig. Inom en vecka ska du teckna en giltig svensk trafikförsäkring.

Om du flyttar tillfälligt till Sverige utan att folkbokföra dig i landet behöver du inte registrera din bil i Sverige. Bilen kan fortsatt vara registrerad i ditt hemland. Om du vistas i Sverige tillfälligt, till exempel för att arbeta en viss period, får du köra din hemlandsregistrerade bil i högst ett år.

Blir du stoppad av polisen när du vistas tillfälligt i Sverige ska du kunna bevisa att du inte bor permanent i landet. Det kan vara svårt att bevisa, så därför bör du alltid ha med dig registreringsbevis, ägarbevis och intyg som bevisar att du är folkbokförd i ett annat nordiskt land.

Kontakta ditt försäkringsbolag i ditt hemland för information om huruvida din försäkring gäller när du kör bil i Sverige under kortare och längre perioder.

Kör svenskregistrerad bil utomlands

Det är det andra landets regler som avgör hur länge du får köra din svenskregistrerade bil i det aktuella nordiska landet.

Danmark

I Danmark varierar reglerna för bilregistrering beroende på om du pendlar över sundet, bor tillfälligt i Danmark eller har permanent hemvist i landet.

När du har en dansk folkbokföringsadress finns det tydliga begränsningar för hur mycket och under vilka omständigheter du får använda en svenskregistrerad bil i Danmark. För att få använda bilen i Danmark krävs ett särskilt tillstånd från danska Motorstyrelsen. Ansök med blankett 21059 om tillstånd att köra din bil från gränsen till din danska folkbokföringsadress. Om du kör med din svenskregistrerade bil i Danmark utan ett sådant tillstånd riskerar du böter.

Vi rekommenderar att du kontaktar Motorstyrelsen för information om reglerna för användning av utlandsregistrerade fordon i Danmark.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.