Bil i Sverige

Bil i Sverige
Här kan du läsa om vilka regler som gäller för att importera fordon från utlandet och använda utländska fordon i Sverige.

Om du bor i Sverige ska ditt fordon vara registrerat i Sverige.

Alla fordon som förs in i Sverige för att användas här måste genomgå en ursprungskontroll innan de kan registreras. Du kan ansöka om ursprungskontroll av din bil hos Transportstyrelsen.

När du har fått ursprungskontrollen godkänd ska du kontakta ett besiktningsföretag för registreringsbesiktning.

Transportstyrelsen har sammanställt en kom-ihåg-lista för införsel av fordon. I den beskrivs hur du ska göra och i vilken ordning, från att du kommer fram till den svenska gränsen till att din bil är körklar i Sverige. Den innehåller information om tull, skatt, trafikförsäkring, ursprungskontroll, besiktning och registreringsnummer.

Tull och skatt

Införsel av bil från Danmark och Finland är inte belagd med tull, eftersom länderna är med i EU. Kontakta Skatteverket för information om skatter och moms.

Om du ska föra in din bil i Sverige från Island eller Norge så måste den förtullas. Det gör du genom att kontakta tullen.

Om du har med dig ett fordon från Island eller Norge vid flytten till Sverige har du möjlighet att ansöka om tullfrihet. Om du beviljas tullfrihet beror bland annat på om du är inflyttare, om du återvänder till Sverige och hur länge du har ägt fordonet.

Trafikförsäkring

Alla fordon måste vara trafikförsäkrade. Du hittar information om vad en trafikförsäkring är, när du måste teckna en sådan och vad som händer om ditt fordon inte är försäkrat på Transportstyrelsens webbplats.

Utländskt fordon i Sverige

Om du är medborgare i ett annat nordiskt land och vistas tillfälligt i Sverige får du köra med en utlandsregistrerad bil i Sverige högst ett år.

Om du är turist i Sverige bör du kontakta ditt försäkringsbolag i hemlandet för närmare information.

Trafikregler

När du kör i Sverige ska du följa de svenska trafikreglerna och hastighetsgränserna. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller i Sverige via länkarna nedan.

Svenskt fordon utomlands

Det är det andra landets regler som avgör hur länge du får köra din svenskregistrerade bil i det aktuella nordiska landet.

Danmark

Reglerna för bilregistrering i Danmark varierar beroende på om du pendlar över sundet, bor tillfälligt i Danmark eller har en permanent adress i Danmark.

Det finns tydliga begränsningar för hur mycket och under vilka omständigheter du får använda en svensk bil i Danmark när du har folkbokföringsadress i Danmark. Du måste ha ett särskilt godkännande från den danska skattemyndigheten (Skat) för att kunna använda bilen i Danmark. Med blankett 21059 kan du ansöka om tillstånd att köra din bil från gränsen till din danska folkbokföringsadress. Om du kör med din svenskregistrerade bil i Danmark utan ett sådant tillstånd riskerar du böter.

Du bör kontakta Skat och fråga efter centralregisteret for motorkøretøjer (centralregistret för motorfordon) för information om regelverket för användning av ett utlandsregistrerat fordon i Danmark.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.