Bil i Sverige

Bil i Sverige
Les om reglene for å importere kjøretøy fra utlandet og om å bruke utenlandsk kjøretøy i Sverige.

Hvis du bor i Sverige, må bilen din være registrert i landet.

Alle kjøretøy som innføres til Sverige for å bli benyttet der, må gjennomgå opprinnelseskontroll før de kan registreres. Du må søke om opprinnelseskontroll av bilen hos Transportstyrelsen.

Når du har fått opprinnelseskontrollen godkjent, kontakter du Bilinspektionen for en inspeksjon med henblikk på registrering.

Transportstyrelsen har laget en sjekkliste for innførsel av kjøretøyer fra start til slutt. Den beskriver hva du må gjøre og i hvilken rekkefølge, fra du ankommer svenskegrensen til bilen er kjøreklar i Sverige. Den gir informasjon om toll, skatt, trafikkforsikring, opprinnelseskontroll, inspeksjon og registreringsnummer.

Toll og skatt

Innførsel av bil fra Danmark og Finland omfatter ikke toll, siden alle landene er med i EU. Du bør kontakte Skatteverket for informasjon om beskatning og moms.

Hvis du skal innføre bilen i Sverige fra Island eller Norge, må den fortolles. Det gjør du ved å kontakte tollen.

Tar du med et kjøretøy fra Island eller Norge når du flytter til Sverige, har du mulighet for å søke om tollfrihet. Tollfrihet avhenger blant annet av om du er innflytter, om du returnerer til Sverige, og hvor lenge du har eid bilen.

Trafikkforsikring

Alle kjøretøy må ha trafikkforsikring. Du finner informasjon om hva en trafikkforsikring er, når du må tegne en slik, og hva som skjer hvis kjøretøyet ditt ikke er forsikret, på Transportstyrelsens hjemmeside.

Kjøre i Sverige med utenlandsk kjøretøy

Hvis du er statsborger i et annet nordisk land og oppholder deg midlertidig i Sverige, kan du kjøre med en utenlandskregistrert bil i Sverige i høyst et år.

Er du turist i Sverige, bør du kontakte forsikringsselskapet i hjemlandet for ytterligere informasjon.

Trafikkreglene

Når du kjører i Sverige, må du følge de svenske trafikkreglene og fartsgrensene. Du kan lese mer om gjeldende regler i Sverige på lenkene under.

Svensk kjøretøy i utlandet

Det er det andre landets regler som avgjør hvor lenge du kan kjøre din svenskregistrerte bil i det aktuelle nordiske landet.

Danmark

Reglene for bilregistrering i Danmark er forskjellige avhengig av om du er pendler over sundet, bor midlertidig i Danmark eller har fast adresse i Danmark.

Det er klare grenser for hvor mye og under hvilke omstendigheter du kan bruke en svensk bil i Danmark når du har folkeregisteradresse i Danmark. Du må ha en spesiell godkjenning av den danske skattemyndigheten for å kunne bruke bilen i Danmark. På skjema 21059 kan du søke om å få lov til å kjøre bilen din fra grensen til din danske folkeregisteradresse. Hvis du kjører med din svenskregistrerte bil i Danmark uten slik tillatelse, risikerer du en bot.

Du bør kontakte SKAT og spørre etter Centralregisteret for motorkøretøjer for å få mer informasjon om regelverket knyttet til bruk av utenlandskregistrert kjøretøy i Danmark.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.