Bil i Sverige

Bil i Sverige
Her finner du alt du må vite når du flytter til Sverige med bilen din eller et annet kjøretøy. Du kan lese om svensk registrering, registreringsavgift, bilforsikring og trafikkregler. Du kan også se hva som gjelder for bruk av utenlandskregistrert bil i Sverige.

Det finnes ingen felles EU-regler om registrering av kjøretøy, men hovedregelen er at en bil skal være registrert i landet der eieren bor. Når du bor i Sverige, må bilen din være registrert i Sverige. Bor du i landet og eier en svenskregistrert bil, må du også tegne en lovpålagt forsikring i Sverige.

Registrere bilen din når du flytter til Sverige

Biler og andre kjøretøy som innføres til Sverige for å bli benyttet i Sverige, må gjennomgå opprinnelseskontroll før de kan registreres. Du må søke om opprinnelseskontroll av bilen hos Transportstyrelsen.

Når du har fått opprinnelseskontrollen godkjent, kontakter du Bilinspektionen for en inspeksjon med henblikk på registrering.

Transportstyrelsen har laget en sjekkliste for innførsel av biler fra start til slutt. Den beskriver hva du må gjøre og i hvilken rekkefølge, fra du ankommer svenskegrensen til bilen er kjøreklar i Sverige. Den gir informasjon om toll, skatt, trafikkforsikring, opprinnelseskontroll, inspeksjon og registreringsnummer.

Toll og avgifter når du innfører bil til Sverige

Når du importerer en bil eller et annet kjøretøy fra et annet EU-land, som Danmark og Finland, skal du ikke betale toll. Du må imidlertid kontakte Skatteverket for informasjon om avgifter og mva.

Når du importerer en bil eller et annet kjøretøy fra et land utenfor EU, som Island og Norge, må du betale toll og mva. Kontakt det svenske tollvesenet (Tullverket) for å få vite hvordan du gjør det. Tar du med en bil eller et annet kjøretøy fra Island eller Norge når du flytter til Sverige, har du mulighet for å søke om tollfrihet. Tollfriheten avhenger blant annet av om du er innflytter, om du returnerer til Sverige, og hvor lenge du har eid kjøretøyet.

Tegn trafikkforsikring i Sverige

Alle biler og andre kjøretøy skal være trafikkforsikret i Sverige.

Du finner informasjon om hva en trafikkforsikring er, når du må tegne en slik, og hva som skjer hvis kjøretøyet ditt ikke er forsikret, på Transportstyrelsens nettside.

Svenske trafikkregler

Når du kjører i Sverige, må du følge de svenske trafikkreglene, fartsgrensene samt regler for bompenger og bruk av sommer- og vinterdekk. Du kan lese mer om gjeldende regler i Sverige på lenkene under.

Kjøre med utenlandsk bil i Sverige

Hvis du flytter permanent og importerer en bil til privat bruk til Sverige, kan du kjøre bilen i høyst sju dager fra datoen da bilen ble ført inn i landet, hvis du har gyldig utenlandsk registrering og gyldig utenlandsk trafikkforsikring. Når du kjører bilen, må du ha med det utenlandske vognkortet. I løpet av en uke må du tegne en gyldig svensk trafikkforsikring.

Hvis du flytter midlertidig til Sverige uten å skifte bopel, skal du ikke registrere bilen din i Sverige. Bilen kan fortsatt være registrert i hjemlandet ditt. Hvis du oppholder deg midlertidig i Sverige, for eksempel for å jobbe en viss periode, kan du høyst kjøre i den hjemlandsregistrerte bilen i et år.

Hvis du blir stoppet av politiet når du oppholder deg midlertidig i Sverige, må du kunne bevise at du ikke bor i landet permanent. Det kan være vanskelig å bevise, så du bør alltid ha med deg bevis for registrering, bevis for eierskap og bevis for bopel som viser at du er registrert i et annet nordisk land.

Du må kontakte forsikringsselskapet ditt i hjemlandet for å få vite om forsikringen din dekker at du kjører bil i Sverige i kortere og lengre perioder.

Kjøre med svensk bil i utlandet

Det er det andre landets regler som avgjør hvor lenge du kan kjøre din svenskregistrerte bil i det aktuelle nordiske landet.

Danmark

I Danmark varierer reglene for bilregistrering avhengig av om du pendler over sundet, bor midlertidig i Danmark eller har fast adresse i landet.

Når du har dansk folkeregisteradresse, finnes det klare begrensninger for hvor mye og under hvilke omstendigheter du kan bruke en svenskregistrert bil i Danmark. For å kunne bruke bilen i Danmark kreves det en spesiell godkjenning fra Motorstyrelsen. Du må søke på skjema 21059 for tillatelse til å kjøre bilen din fra grensen til din danske folkeregisteradresse. Hvis du kjører med din svenskregistrerte bil i Danmark uten slik tillatelse, risikerer du en bot.

Det anbefales å kontakte Motorstyrelsen for å få informasjon om reglene for bruk av utenlandskregistrerte kjøretøy i Danmark.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.