Køretøj i Finland

Ajoneuvo Suomessa
Her kan du læse om indførsel af personbiler, varebiler og motorcykler til Finland, om syn og registrering i forbindelse med indførsel samt om brug af vinter- og sommerdæk i Finland.

Har du dit køretøj med til Finland i forbindelse med en ferierejse, et midlertidigt ophold eller for at bosætte dig permanent i landet? Svaret på dette spørgsmål har betydning for, om du skal syne, registrere og betale afgift for køretøjet i Finland. Der gælder særlige regler for registrering af køretøjer på Åland. Du finder disse i afsnittet om indførsel af køretøjer til Åland. Du kan læse mere om kørekort på siden Kørekort i Finland.​​​​​​​​​​​​​​

Køretøjer som bruges på en ferierejse

Ved en midlertidig anvendelse af et køretøj, for eksempel under en ferierejse eller et kort ophold, skal man ikke betale afgift. Køretøjet skal have en gyldig kaskoforsikring i det land, hvor det er registreret.

Køretøjer som bruges midlertidigt i Finland

En statsborger fra et andet nordisk land, som opholder i Finland i mindre end 12 måneder, må højst bruge et køretøj, som er registreret i et andet nordisk land som turistkøretøj i højst seks måneder. Det er dog muligt at søge om forlængelse af tilladelsen. Du kan læse mere forhold vedrørende brug af køretøj for turister hos Skatteförvaltningen.

I nogle situationer har en person, som bor permanent i Finland, ret til midlertidigt at anvende et køretøj, som er registreret i udlandet uden at betale afgift. Du kan få yderligere information hos Skatteförvaltningen.

Køretøjer som flyttegods

For at kunne bruge køretøjet i Finland uden afbrydelser fra og med flyttedagen, skal man ved ankomsten til landet indlevere en anmeldelse til Skatteförvaltningen om, at køretøjet er taget i brug. Denne anmeldelse kan foretages digitalt.

Ejerafgift (Bilskatt)

Efter indførslen af køretøjet skal man henvende sig til toldmyndigheden med henblik på betaling af ejerafgift senest fem dage efter bekræftelsen af, at køretøjet er taget i brug Reduktion af ejerafgift for flyttekøretøjer er afviklet pr. 1.1.2015.

Køretøj for personer med nedsat funktionsevne

Personer med nedsat funktionsevne kan få nedsat ejerafgiften.

Syn og registrering

Køretøjer, som indføres til landet, skal synes eller godkendes hos bilinspektionen inden registreringen. Ved registreringssynet skal du forevise det oprindelige registreringsbevis for det køretøj, som indføres fra udlandet. Heri kan man blandt andet se, hvornår køretøjet er taget i brug, eller hvornår den første registrering har fundet sted.

Følgende vilkår skal være opfyldt, for at et køretøj kan registreres i Finland:

  • En gyldig kaskoforsikring.
  • Bilen skal være synet eller godkendt af bilinspektionen.
  • Information om hvem der ejer køretøjet (købsbevis eller bevis på at køretøjet er overdraget til en anden).
  • Ejerafgiften skal være betalt.
  • Afgørelse om ejerafgift.

Du kan få yderligere information hos bilinspektionens synshaller i Finland. Du finder information om synshaller, som foretager første registrering på Transport- och kommunikationsverkets netsted.

Efter registreringen får du et registreringsbevis samt finske nummerplader. Medbring venligst legitimation til registreringen.

Yderligere information om registrering af køretøj fås hos Transport- och kommunikationsverket.

Sommer- og vinterdæk i Finland

Pigdæk må bruges i Finland fra den 1. november til den 31. marts eller indtil mandagen efter 2. påskedag. Vinterdæk skal dog senest tages i brug den 1. december, og de skal bruges i december, januar og februar på personbiler, varebiler og specialbiler med en totalvægt på højst 3.500 kg. Vinterdæk kan være med eller uden pigge.

Vinterdæk kan udskiftes med sommerdæk fra og med den 1. marts, men det anbefales at dækkene ikke skiftes før vejr og føre tillader det.

Brug af et køretøj, som er registreret i Finland, i et andet nordisk land

Køretøjer, som er registreret i Finland, skal ikke registreres i et andet nordisk land, hvis opholdet i landet er kortvarigt. Hvor lang tid man må bruge et køretøj, som er registreret i et andet land, varierer fra land til land.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.