Køretøj i Finland

Ajoneuvo Suomessa
Her kan du læse om indførsel af personbiler, varebiler og motorcykler til Finland, om syn og registrering i forbindelse med indførsel samt om brug af vinter- og sommerdæk i Finland.

Har du dit køretøj med til Finland i forbindelse med en ferierejse, et midlertidigt ophold eller for at bosætte dig permanent i landet? Svaret på dette spørgsmål har betydning for, om du skal syne, registrere og betale afgift for køretøjet i Finland. Der gælder særlige regler for registrering af køretøjer på Åland. Du finder disse i afsnittet om indførsel af køretøjer til Åland. Du kan læse mere om kørekort på siden Kørekort i Finland.

Køretøjer som bruges på en ferierejse

Ved en midlertidig anvendelse af et køretøj, for eksempel under en ferierejse eller et kort ophold, skal man ikke betale afgift. Køretøjet skal have en gyldig kaskoforsikring i det land, hvor det er registreret. Læs mere på Skatteförvaltningens netsted.

Køretøjer som bruges midlertidigt i Finland

En statsborger fra et andet nordisk land, som opholder sig i Finland i mindre end 12 måneder, må højst bruge et køretøj, som er registreret i et andet nordisk land som turistkøretøj i højst seks måneder. Det er dog muligt at søge om forlængelse af tilladelsen. Du kan læse mere forhold vedrørende brug af køretøj for turister hos Skatteförvaltningen.

I nogle situationer har en person, som bor permanent i Finland, ret til midlertidigt at anvende et køretøj, som er registreret i udlandet uden at betale afgift. Du kan få yderligere information hos Skatteförvaltningen.

Bemærk dog, at køretøjet skal have en gyldig kaskoforsikring i registreringslandet, og at de fleste forsikringsselskaber ikke vil forsikre et køretøj, hvis ejeren ikke bor permanent i landet.

Køretøjer som flyttegods

For at kunne bruge køretøjet i Finland uden afbrydelser fra og med flyttedagen, skal man ved ankomsten til landet indlevere en anmeldelse til Skatteförvaltningen om, at køretøjet er taget i brug. Denne anmeldelse kan foretages digitalt.

Du kan læse mere på Skatteförvaltningens og toldvæsenets netsteder.

Ejerafgift (Bilskatt)

Ejerafgift (Bilskatt)

Efter indførslen af køretøjet skal man henvende sig til toldmyndigheden med henblik på betaling af ejerafgift senest fem dage efter bekræftelsen af, at køretøjet er taget i brug. Læs mere om ejerafgift på Skatteförvaltningens netsted.

Syn og registrering

Syn og registrering

Køretøjer, som indføres til landet, skal inden registreringen gennemgå et registreringssyn i en synshal, som foretager førsteregistreringer. Ved registreringssynet skal du forevise det oprindelige registreringsbevis for det køretøj, som indføres fra udlandet. Heri kan man se, hvornår køretøjet er taget i brug, eller hvornår den første registrering har fundet sted. Efter registreringen får du et registreringsbevis samt finske nummerplader.

Du kan få yderligere information om registreringssyn, synshaller og registrering hos Trafik- och kommunikationsverket.

Efter registreringen får du et registreringsbevis samt finske nummerplader. Medbring venligst legitimation til registreringen.

Yderligere information om registrering af køretøj fås hos Transport- och kommunikationsverket.

Sommer- og vinterdæk i Finland

Du skal bruge vinterdæk fra november til marts, hvis vejret eller føret kræver det. I denne periode skal dækmønsteret på vinterdækkene være mindst 3 mm. Vinterdæk kan være pigdæk eller friktionsdæk.

Pigdæk må også anvendes på andre tidspunkter, hvis vejret eller føret kræver det. Du kan læse mere på Trafikskyddets netsted.

Køretøj for personer med nedsat funktionsevne

Personer med nedsat funktionsevne kan reduceret ejerafgift samt mange andre former for tilskud og rabatter for at lette mobiliteten. Læs mere på siden Støtte til hjælpemidler samt tjenester for personer med nedsat funktionsevne i Finland.

Brug af et køretøj, som er registreret i Finland, i et andet nordisk land

Køretøjer, som er registreret i Finland, skal ikke registreres i et andet nordisk land, hvis opholdet i landet er kortvarigt. Hvor lang tid man må bruge et køretøj, som er registreret i et andet land, varierer fra land til land. Du kan læse mere om reglerne i de forskellige lande via nedenstående links. 

Bemærk dog, at køretøjet skal have en gyldig kaskoforsikring i registreringslandet, og at de fleste forsikringsselskaber ikke vil forsikre et køretøj, hvis ejeren ikke bor permanent i landet.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.