Bil i Norge

Bil i Norge
Her kan du læse om indførsel og regler for brug af bil og andre køretøjer i Norge.

Som hovedregel skal din bil og andre køretøjer være registreret i dit bopælsland. Personer, som er permanent bosat i Norge, må som udgangspunkt ikke føre et udenlandsk indregistreret køretøj i Norge. Der findes dog nogle enkelte undtagelser.

  Brug af bil ved midlertidigt ophold i Norge

  Personer, som er permanent bosat i udlandet eller som opholder sig midlertidigt i Norge, kan bruge udenlandsk indregistrerede køretøjer i Norge. Dette gælder primært personer som

  • pendler til Norge
  • arbejder i udlandet
  • bor sammen med sin ægtefælle eller børn under 18 år i udlandet, eller
  • opholder sig i Norge som turist.

  Hvis du opholder dig midlertidigt i Norge, kan du bruge et udenlandsk indregistreret køretøj i op til to år.

  Op til et år

  Hvis du skal opholde dig i Norge i op til et år, kan du bruge et udenlandsk indregistreret køretøj uden at søge om køretilladelse. Du skal til enhver tid kunne dokumentere, at opholdet ikke overstiger et år fra indrejsetidspunktet. Med indrejsetidspunktet menes det tidspunkt, hvor du rejser ind i Norge, og ikke tidspunktet for indførslen af køretøjet. Dokumentation, for at du er midlertidigt bosat i Norge, kan være:

  • En ansættelseskontrakt
  • Dokumentation for optagelse på en uddannelse
  • Ægtefælles/familiemedlems dokumentation for opholdets varighed
  • Papirer, som dokumenterer, at du skal vende tilbage til arbejde i udlandet
  • Dokumentation for at du udlejer din egen bolig i udlandet 

  Op til to år

  Hvis du skal opholde sig i Norge i op til to år, skal du søge om midlertidig køretilladelse for det andet år. Du skal dokumentere, at opholdet ikke bliver længere end to år fra indrejsetidspunktet.

  Husk, at du skal søge om midlertidig køretilladelse inden for et år efter indrejsetidspunktet. For at dit ophold skal betragtes som midlertidigt, må du ikke have opholdt dig eller været folkeregistreret i Norge i mere end 365 dage i løbet af de sidste to år før indrejsetidspunktet.

  Flytte til Norge med bil

  Du kan søge om at få en midlertidig tilladelse til at føre et udenlandsk registreret køretøj i op til 14 dage i forbindelse med flytning til og fra Norge. Du skal dokumentere flytningen i form af en flytteattest, ansættelseskontrakt eller anden relevant dokumentation.

  Hvis du medbringer en udenlandsk indregistreret bil eller andre køretøjer, når du flytter til Norge, skal du importere køretøjet og betale told og afgifter. Dette gælder uanset hvilket statsborgerskab, du har, og hvor du flytter fra. Hos Skatteetaten kan du finde information om, hvad du skal gøre, når du vil importere dit køretøj til Norge.

   Forsikring af køretøj og bil i Norge

   Alle, som ejer et køretøj i Norge, skal i henhold til loven tegne en ansvarsforsikring, som skal erstatte de skader, som køretøjet måtte påføre mennesker og ting. Ud over ansvarsforsikringen kan ejeren vælge at tegne flere frivillige forsikringer. Undersøg hvilken forsikring der er passende i dit tilfælde, og hvad du skal gøre for at få de bedste tilbud på Forbrukerrådets finansportal.

   Vinterdæk og sommerdæk i Norge

   I Norge er det chaufførens ansvar at vurdere, om køretøjet har et tilstrækkeligt vejgreb. I glat føre opnår man et bedre vejgreb ved at bruge vinterdæk med eller uden pigge eller snekæder. Brug af vinterdæk med pigge er reguleret. Pigdæk er ikke tilladt fra og med den første mandag efter 2. påskedag til og med den 31. oktober. I Nordland, Troms og Finnmark gælder reglerne fra og med den 1. maj til og med den 15. oktober.

   I Oslo og Bergen er der indført en pigdækafgift for køretøjer som kører med pigdæk. Hvis føret kræver det, skal man også bruge vinterdæk og snekæder uden for vinterhalvåret. Vær også opmærksom på at nogle få veje i Norge lukkes om vinteren.

   Fartgrænser i Norge

   Generelt er de norske fartgrænser 50 km/t i tæt bebyggede områder og 80 km/t i områder, som ikke er tæt bebyggede. Det vil fremgå af færdselstavler og skilte, hvis et område har særlige fartgrænser.

   Biler som er registreret på Svalbard

   Hvis du er permanent bosat på Svalbard og skal på ferie i Norge, kan du søge om tilladelse til at bruge køretøjet. Du kan få bevilget køretilladelse i op til tre måneder pr. kalenderår. Før du tager køretøjet med til Norge, skal du søge om køretilladelse for midlertidig brug af et køretøj, som er indregistreret på Svalbard.

   Du skal betale årsafgift for køretøjet. Vær opmærksom på, at du skal fortolde og betale afgifter for køretøjet, hvis du flytter til fastlandet.

   Brug af norsk indregistreret bil eller køretøj i et andet nordisk land

   Det er ikke nødvendigt at indregistrere et norsk indregistreret køretøj i et andet nordisk land, hvis der blot er tale om et kortvarigt ophold. Det gælder i situationer, hvor du selv opholder dig med køretøjet i det aktuelle land. Det gælder dog ikke, hvis du har besluttet at efterlade køretøjet i et andet nordisk land. I så fald skal køretøjet omregistreres.

   Hvor længe man må bruge et køretøj, som er indregistreret i et andet land varierer fra land til land. Du må bruge et norsk registreret køretøj i det land, du besøger, hvis opholdet varer mindre end 12 måneder i Sverige, mindre end seks måneder i Danmark, Finland og på Island og Færøerne og mindre end tre måneder i Grønland. Hvis opholdet og brugen af køretøjet overskrider de angivne tidsrum, skal køretøjet indregistreres i det pågældende land. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt med en tilladelse til at føre det udenlandske køretøj, og det anbefales at du undersøger dette før du rejser. Følgende myndigheder har ansvaret for registrering af køretøjer i de øvrige nordiske lande:

   Kontakt myndighed
   Spørg Info Norden

   Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

   OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

   Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.