Dansk seniorpension

Ældre kvinde og lille pige på en bænk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
For at kunne være berettiget til seniorpension, skal du have højst seks år til pensionsalderen og opfylde en række betingelser. Her kan du læse mere om ordningen.

Seniorpension er for dig der har højst 6 år til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og hvis arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job.

Kan du få dansk seniorpension?

Du kan være berettiget til seniorpension, hvis du har højst 6 år til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og hvis din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job.

Du er ikke berettiget til seniorpension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode.

Hvis du bor i Danmark, er det din kommune der vurderer, om du har ret til seniorpension.

Du skal kontakte din kommune hvis du vil vide mere om seniorpension.

Hvis du bor uden for Danmark, er det Udbetaling Danmark der vurderer om du har ret til seniorpension. For at søge om dansk seniorpension, skal du kontakte pensionsmyndigheden i det land hvor du bor.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark hvis du vil vide mere om dansk seniorpension.

Hvordan optjener du ret til dansk seniorpension?

Du optjener som hovedregel ret til dansk pension når du bor eller arbejder i Danmark. Hvis du bor i Danmark og arbejder i at andet nordisk land, vil du som hovedregel optjene ret til pension i det land hvor du arbejder. Hvis du arbejder i to eller flere lande eller er udstationeret i et andet nordisk land, bør du kontakte myndighederne hvis du er i tvivl om hvor du optjener ret til pension. I Danmark skal du kontakte Udbetaling Danmarks kontor for international social sikring.

Du har ret til fuld seniorpension, hvis du har boet i Danmark i mindst 4/5 af tiden fra du fyldte 15 år til du kommer på seniorpension og du ikke har optjent social pension fra et andet land i samme periode. Hvis du ikke opfylder betingelserne for fuld seniorpension, bliver din seniorpension fastsat efter forholdet mellem din bopælstid og 4/5 af tiden fra du fyldte 15. år til det tidspunkt hvorfra du får seniorpensionen tilkendt. Er du født 1. juli 1958 eller senere, skal du have boet i Danmark i 9/10 af tiden fra du fyldte 15 år, til du får seniorpensionen tilkendt for at få ret til fuld seniorpension.

Du har ikke ret til dansk seniorpension hvis din danske optjeningstid er under 1 år. 

Du kan læse mere og se et eksempel på beregning på borger.dk.

Hvordan søger du om seniorpension?

Hvis du bor i Danmark, er det din kommune der behandler din sag om seniorpension.

Hvis du har optjent ret til seniorpension fra et eller flere andre nordiske lande , vil udbetaling Danmark sørge for at sende ansøgning videre til behandling i de andre nordiske lande. Du kan læse om hvordan du søger, og hvilken dokumentation du skal bruge, på borger.dk.

Hvis du bor i et andet nordisk land og har optjent ret til pension i Danmark, skal du som hovedregel søge seniorpension hos myndighederne i det land hvor du bor.

Hvis du har arbejdet eller boet i flere nordiske lande, er det vigtigt at du er opmærksom på at landene kan have forskellige betingelser for seniorpension. Du kan kontakte myndighederne i de lande du har boet og arbejdet for nærmere oplysninger.

Hvis du bor i Danmark har du mulighed for at få supplerende økonomisk hjælp til din seniorpension hvis pensionen er så lav at du ikke kan klare dig selv. Hvis du bor i udlandet, kan du som hovedregel ikke få supplerende økonomisk hjælp fra Danmark, men må søge hjælp i det land hvor du bor.

Enkeltydelser og boligstøtte

Hvis du modtager seniorpension og bor i Danmark, kan du søge din kommune om økonomisk hjælp til for eksempel medicin eller uforudsete enkeltudgifter hvis du ikke har mulighed for at betale for udgifterne.

Du kan have ret til boligstøtte. Det afhænger blandt andet af din husleje, din indkomst, størrelsen på din bolig og hvor mange der bor i boligen. Du kan læse mere på borger.dk.

Kan du tage dansk seniorpension med til et andet nordisk land?

Hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et EU- eller EØS-land, kan du som hovedregel tage din pension med til et andet nordisk land. Du skal søge Udbetaling Danmark om at tage din pension med til udlandet.

Du kan ikke tage din danske pension med til Færøerne eller Grønland. Du skal i stedet søge om færøsk eller grønlandsk pension.

Du kan læse mere på borger.dk.

Må du arbejde mens du modtager seniorpension?

Du og din ægtefælle/samlever må gerne arbejde når du får seniorpension, men det kan have betydning for hvor meget du kan få i seniorpension. Du skal oplyse Udbetaling Danmark om ændringer i dine økonomiske forhold, herunder om du er begyndt at arbejde, og du skal være opmærksom på at din seniorpension vil blive taget op til fornyet gennemgang hvis du har erhvervsmæssig beskæftigelse. Det kan betyde at din seniorpension kan gøres hvilende.

Hvordan udbetales seniorpension ved dødsfald?

Bor du sammen med en ægtefælle, registreret partner eller en samlever der også modtager enten førtidspension, seniorpension eller folkepension, kan udbetalingen af din pension fortsætte i op til tre måneder efter din død. Det kaldes efterlevelsespension. Når de tre måneder er gået, vil din ægtefælle, registrerede partner eller samlevers pension være tilpasset de satser og regler der gælder for enlige.

Dine pårørende skal ikke gøre noget i forhold til din førtidspension, seniorpension eller folkepension, når du dør. Udbetaling Danmark og kommunen får besked om dødsfaldet fra Folkeregistret og tager automatisk stilling til hvad der skal ske med pensionen. Dine pårørende skal dog selv tage kontakt til Udbetaling Danmark hvis du bor i udlandet.

Hvor skal du betale skat når du får dansk seniorpension i udlandet?

Du kan få mere at vide om beskatning af pension i Norden på den nordiske skatteportal Nordisk eTax.

Supplerende arbejdsmarkedspension

Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP) er en pension som du kan vælge at betale til hvis du er seniorpensionist. Hvis du betaler til SUPP, får du en ekstra udbetaling hver måned når du bliver folkepensionist.

Obligatorisk pensionsordning 

Der indbetales bidrag til obligatorisk pensionsordning af seniorpension. Bidraget til obligatorisk pensionsordning i 2020 beregnes med en procentsats på 0,3, stiger årligt med 0,3 procentpoint i de følgende år til og med 2030, således at den i 2030 er på 3,3 pct. Obligatorisk pensionsordning for seniorpensionister betales af staten.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Hvis du bor i Danmark og har spørgsmål om dansk seniorpension, skal du kontakte din kommune.

Hvis du bor i udlandet og har spørgsmål om dansk seniorpension, skal du kontakte Udbetaling Danmark, international pension.

Hvis du bor i Danmark og har spørgsmål om udenlandsk førtidspension eller seniorpension, skal du kontakte Udbetaling Danmark, udenlandsk pension.

Du finder kontaktoplysningerne i den blå boks øverst til højre på denne side.

Mere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.