Dansk førtidspension

Dansk førtidspension
Her kan du læse om dansk førtidspension.

Hvis du er fyldt 40 år, og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt sat ned at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob, kan du have ret til førtidspension.

Kan du få dansk førtidspension?

Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt sat ned, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

Du er ikke berettiget til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling eller lignende.

Hvis du bor i Danmark, er det din kommune der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb først. I vurderingen ser kommunen på en række forhold, for eksempel din uddannelse, din erfaring fra arbejdsmarkedet og dit helbred.

For at vurdere din arbejdsevne laver kommunen en rehabiliteringsplan i samarbejde med dig. Planen beskriver blandt andet dine ressourcer og muligheder i forhold til krav der stilles på arbejdsmarkedet.

Du skal kontakte din kommune hvis du vil vide mere om førtidspension.

Hvis du bor uden for Danmark, er det Udbetaling Danmark der vurderer om du har ret til førtidspension. For at søge om dansk førtidspension, skal du kontakte pensionsmyndigheden i dit bopælsland.

For at vurdere din arbejdsevne udarbejder Udbetaling Danmark en ressourceprofil ud fra de forhold og omstændigheder der kan oplyses af den udenlandske myndighed og af dig selv. Udbetaling Danmark foretager en vurdering af dine ressourcer og muligheder i forhold til de krav der stilles på arbejdsmarkedet efter danske regler svarende til at du er bosat i Danmark.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark hvis du vil vide mere om dansk førtidspension.

Hvordan optjener du ret til dansk førtidspension?

Du optjener som hovedregel ret til dansk pension når du bor eller arbejder i Danmark. Hvis du bor i Danmark og arbejder i at andet nordisk land, vil du som hovedregel optjene ret til pension i det land hvor du arbejder. Hvis du arbejder i to eller flere lande eller er udstationeret i et andet nordisk land, bør du kontakte myndighederne hvis du er i tvivl om hvor du optjener ret til pension. I Danmark skal du kontakte Udbetaling Danmarks kontor for international social sikring.

Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har boet i Danmark i mindst 4/5 af tiden fra du fyldte 15 år til du kommer på førtidspension og du ikke har optjent social pension fra et andet land i samme periode. Hvis du ikke opfylder betingelserne for fuld førtidspension, bliver din førtidspension fastsat efter forholdet mellem din bopælstid og 4/5 af tiden fra du fyldte 15. år til det tidspunkt hvorfra du får førtidspensionen tilkendt. Er du født 1. juli 1958 eller senere, skal du have boet i Danmark i 9/10 af tiden fra du fyldte 15 år, til du får førtidspension tilkendt for at få ret til fuld førtidspension.

Du har ikke ret til dansk førtidspension hvis din danske optjeningstid er under 1 år.

Du kan læse mere og se et eksempel på beregning på borger.dk.

Hvordan søger du om førtidspension?

Hvis du bor i Danmark, er det din kommune der behandler din sag om førtidspension.

Hvis du har optjent ret til førtidspension fra et eller flere andre nordiske lande , vil udbetaling Danmark sørge for at sende ansøgning videre til behandling i de andre nordiske lande. Du kan læse om hvordan du søger, og hvilken dokumentation du skal bruge, på borger.dk.

Hvis du bor i et andet nordisk land og har optjent ret til pension i Danmark, skal du som hovedregel søge førtidspension hos myndighederne i det land hvor du bor.

Hvad skal du være opmærksom på hvis du søger førtidspension fra to forskellige lande?

Hvis du har arbejdet eller boet i flere nordiske lande, er det vigtigt at du er opmærksom på at landene kan have forskellige betingelser for førtidspension. Du kan kontakte myndighederne i de lande du har boet og arbejdet for nærmere oplysninger.

Hvis du bor i Danmark har du mulighed for at få supplerende økonomisk hjælp til din førtidspension hvis pensionen er så lav at du ikke kan klare dig selv. Hvis du bor i udlandet, kan du som hovedregel ikke få supplerende økonomisk hjælp fra Danmark, men må søge hjælp i det land hvor du bor.

Pensionstillæg og enkeltydelser

Hvis du modtager dansk førtidspension efter reglerne der gjaldt indtil 1. januar 2003, kan du have ret til varmetillæg, helbredstillæg eller personligt tillæg. Du kan læse mere på borger.dk.

Hvis du modtager førtidspension efter reglerne som gælder fra 1. januar 2003 og bor i Danmark, kan du søge din kommune om økonomisk hjælp til for eksempel medicin eller uforudsete enkeltudgifter hvis du ikke har mulighed for at betale for udgifterne.

Boligstøtte

Du kan have ret til boligstøtte. Det afhænger blandt andet af din husleje, din indkomst, størrelsen på din bolig og hvor mange der bor i boligen. Du kan læse mere på borger.dk.

Kan du tage dansk førtidspension med til et andet nordisk land?

Hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et EU- eller EØS-land, kan du som hovedregel tage din pension med til et andet nordisk land. Du skal søge Udbetaling Danmark om at tage din pension med til udlandet.

Du kan ikke tage din danske pension med til Færøerne eller Grønland. Du skal i stedet søge om færøsk eller grønlandsk pension.

Du kan læse mere på borger.dk.

Må du arbejde mens du modtager førtidspension?

Du og din ægtefælle/samlever må gerne arbejde når du får førtidspension, men det kan have betydning for hvor meget du kan få i førtidspension og pensionstillæg. Du skal oplyse Udbetaling Danmark om ændringer i dine økonomiske forhold, herunder om du er begyndt at arbejde, og du skal være opmærksom på at din førtidspension vil blive taget op til fornyet gennemgang hvis du har erhvervsmæssig beskæftigelse. Det kan betyde at din førtidspension kan gøres hvilende eller vil blive frakendt.

Se reglerne under overskriften “Må jeg eller min ægtefælle/samlever arbejde, mens jeg får førtidspension?” på borger.dk.

Hvordan udbetales førtidspension ved dødsfald?

Bor du sammen med en ægtefælle, registreret partner eller en samlever der også modtager enten førtidspension, seniorpension eller folkepension, kan udbetalingen af din pension fortsætte i op til tre måneder efter din død. Det kaldes efterlevelsespension. Når de tre måneder er gået, vil din ægtefælle, registrerede partner eller samlevers pension være tilpasset de satser og regler der gælder for enlige.

Dine pårørende skal ikke gøre noget i forhold til din førtidspension, seniorpension eller folkepension, når du dør. Udbetaling Danmark og kommunen får besked om dødsfaldet fra Folkeregistret og tager automatisk stilling til hvad der skal ske med pensionen. Dine pårørende skal dog selv tage kontakt til Udbetaling Danmark hvis du bor i udlandet.

Supplerende arbejdsmarkedspension

Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP) er en pension som du kan vælge at betale til hvis du er førtidspensionist. Hvis du betaler til SUPP, får du en ekstra udbetaling hver måned når du bliver folkepensionist.

Obligatorisk pensionsordning

Når du modtager førtidspension, indbetaler staten et pensionsbidrag til dig. Bidraget afhænger af din ydelse. I 2020 indbetaler staten et bidrag der svarer til 0,3 procent af din førtidspension. Bidraget vil stige hvert år frem til 2030 hvor staten indbetaler 3,3 procent.

Du skal ikke selv betale til Obligatorisk Pension. Det er staten, der automatisk indbetaler bidragene til din pensionsordning. Du vil derfor ikke opleve at pensionen bliver trukket fra din førtidspension.

Du kan læse mere på borger.dk.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Hvis du bor i Danmark og har spørgsmål om dansk førtidspension, skal du kontakte din kommune.

Hvis du bor i udlandet og har spørgsmål om dansk førtidspension, skal du kontakte Udbetaling Danmark, international pension.

Hvis du bor i Danmark og har spørgsmål om udenlandsk førtidspension, skal du kontakte Udbetaling Danmark, udenlandsk pension.

Hvor skal du betale skat når du får dansk førtidspension i udlandet?

Du kan få mere at vide om beskatning af pension i Norden på den nordiske skatteportal Nordisk eTax.

Mere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.