Det danske pensionssystem

Det danske pensionssystem
Her kan du læse om de forskellige typer af pensioner der findes i Danmark.

I Danmark findes forskellige typer af pensioner. På denne side finder du et overblik. Du kan læse nærmere på borger.dk.

Lovbestemte pensioner og ydelser

Du kan læse nærmere om dansk alderspension (folkepension), seniorpension og førtidspension på Info Nordens netsider.

ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning som næsten alle indbetaler til. Din pension bliver automatisk udbetalt når du når pensionsalderen.

Ved dødsfald kan din ægtefælle, samlever eller dine børn få udbetalt et beløb fra ATP.

Du kan læse mere om ATP på borger.dk.

Obligatorisk Pension

Hvis du modtager en blandt en række offentlige ydelser, som for eksempel arbejdsløshedsdagpenge, barselsdagpenge, efterløn, fleksydelse, førtidspension, kontanthjælp, seniorpension eller sygedagpenge, indbetaler staten et pensionsbidrag til dig.

Du kan se den fulde liste over ydelser og læse mere om obligatorisk pension på borger.dk.

Efterløn

Efterløn er en ordning der giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet fire år før du når din pensionsalder. Du skal opfylde en række betingelser for at have ret til efterløn. Hvilke betingelser der gælder for dig, afhænger af hvornår du er født.

Blandt kravene for at modtage efterløn når du har nået efterlønsalderen, er at du er medlem af en a-kasse, har betalt efterlønsbidrag i 30 år og senest have startet betalingerne på din 30 års-fødselsdag.

Du kan læse mere på borger.dk.

Arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner

Arbejdsmarkedspensioner bliver aftalt mellem arbejdsmarkedets parter gennem overenskomst på et arbejdsområde. Hvis du vil have oplysninger om pensionsordninger på din arbejdsplads, kan du kontakte din arbejdsgiver.

En individuel pensionsordning er en opsparing du selv opretter i et pengeinstitut eller pensionsselskab uafhængigt af din arbejdsgiver.

De fleste danske pengeinstitutter og pensionsselskaber er tilmeldt Pensionsinfo. Her kan du finde et samlet overblik over dine danske pensionsordninger. Det kræver at du har et dansk NemID.

Hvis du har spørgsmål om din egen pensionsordning, skal du kontakte dit pensionsselskab eller pengeinstitut.

Du kan læse mere på borger.dk.

Hvis du er selvstændig

Hvis du er selvstændig, optjener du ret til folkepension som alle andre, men du har ikke en arbejdsmarkedspension, og du skal selv vælge om du vil indbetale til ATP Livslang Pension.

Du kan læse mere på borger.dk.

Mere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.