Dansk alderspension

Dansk alderspension
Her kan du læse om reglerne for dansk alderspension (folkepension).

I Danmark findes der flere typer af pensioner. Nedenfor kan du læse om den danske alderspension (folkepension). Du kan læse om andre danske pensioner på siden om pensionssystemet i Danmark.

Har du ret til dansk alderspension?

Du optjener som hovedregel ret til dansk folkepension når du bor eller arbejder i Danmark. Hvis du bor i Danmark og arbejder i at andet nordisk land, vil du som hovedregel optjene ret til pension i det land hvor du arbejder. Hvis du arbejder i to eller flere lande eller er udstationeret i et andet nordisk land, bør du kontakte myndighederne hvis du er i tvivl om hvor du optjener ret til pension. I Danmark skal du kontakte Udbetaling Danmarks kontor for international social sikring.

Hvordan optjener du ret til dansk pension?

Du optjener ret til dansk pension på baggrund af den tid du har boet i Danmark, fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen eller bliver tilkendt seniorpension eller førtidspension.

Du har ret til fuld folkepension hvis du har haft 40 bopælsår i optjeningsperioden. Hvis ikke, kan du have ret til en del af folkepension - også kaldet “brøkpension”. Din brøkpension bliver beregnet på baggrund af den tid du har boet i Danmark i optjeningsperioden. Er du født 1. juli 1958 eller senere, skal du have boet i Danmark i 9/10 af tiden fra du fyldte 15 år til du når folkepensionsalderen for at få ret til fuld folkepension. 

Hvis du har været socialt sikret i udlandet i en periode mens du har boet i Danmark, tæller denne periode ikke med i opgørelsen af din danske bopælstid. Du har dog ikke ret til at få dansk folkepension, hvis din danske optjeningstid er under 1 år.

Hvornår kan du få udbetalt dansk alderspension?

Hvornår du kan gå på pension, afhænger af hvornår du blev født. Aktuelt er pensionsalderen mellem 66 og 68 år.

Du har mulighed for at udskyde din folkepension. Jo længere tid du udskyder din pension, desto større bliver din folkepension.

Hvordan søger du om alderspension?

Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk. Du skal derfor selv søge. Du kan søge folkepension et halvt år inden du når folkepensionsalderen.

Hvis du bor i Danmark

Hvis du bor i Danmark, skal du søge om din danske folkepension hos Udbetaling Danmark.

Du kan læse mere om dansk folkepension og om hvordan du søger, på borger.dk.

Hvis du har optjent ret til alderspension fra et eller flere andre nordiske lande, skal du som hovedregel søge om det i Danmark. Du kan læse om hvordan du søger, og hvilken dokumentation du skal bruge, på borger.dk.

Hvis du bor i et andet nordisk land

Hvis du bor i et andet nordisk land og har optjent ret til dansk folkepension, skal du som hovedregel søge hos myndighederne i det land hvor du bor.

Andre ydelser

Der findes en række muligheder for supplement til dansk folkepension: supplerende pensionsydelse (ældrecheck), mediecheck, varmetillæg, helbredstillæg og personligt tillæg. Dem kan du læse mere om på borger.dk.

Boligstøtte

Du kan have ret til boligstøtte. Det afhænger blandt andet af din husleje, din indkomst, størrelsen på din bolig og hvor mange der bor i boligen. Du kan læse mere på borger.dk.

Kan du tage dansk alderspension med til et andet nordisk land?

Hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, kan du som hovedregel tage din pension med til et andet nordisk land. Du skal søge Udbetaling Danmark om at tage din pension med til udlandet.

Du kan ikke tage din danske pension med til Færøerne eller Grønland. Du skal i stedet søge om færøsk eller grønlandsk pension.

Du kan læse mere på borger.dk.

Hvordan udbetales alderspension ved dødsfald?

Bor du sammen med en ægtefælle, registreret partner eller en samlever der også modtager enten førtidspension, seniorpension eller folkepension, kan udbetalingen af din pension fortsætte i op til tre måneder efter din død. Det kaldes efterlevelsespension.

Dine pårørende skal ikke gøre noget i forhold til din førtidspension, seniorpension eller folkepension når du dør. Udbetaling Danmark og kommunen får besked om dødsfaldet fra Folkeregistret og tager automatisk stilling til hvad der skal ske med pensionen. Dine pårørende skal dog selv tage kontakt til Udbetaling Danmark hvis du bor i udlandet.

Hvordan kan du få oplysninger om hvorvidt du har optjent pension i Danmark?

Hvis du har spørgsmål om din danske folkepension, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

Hvor skal du betale skat når du får dansk alderspension i udlandet?

Du kan få mere at vide om beskatning af pension i Norden på den nordiske skatteportal Nordisk eTax.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Mere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.