Det svenske pensionssystem

Det svenske pensionssystem
Læs om de forskellige typer af pensioner i Sverige og hvordan du indtjener din pension.

For at være med i den svenske offentlige pensionsordning, skal du være dækket af svensk socialsikring. Det bliver du enten ved at arbejde eller ved at bo og være registreret i Sverige.

Hvis du holder op med at arbejde, begynder at arbejde i et andet land eller flytter fra Sverige, beholder du de pensionsrettigheder som du har indtjent i Sverige.

Det svenske pensionssystem består af tre dele, alderspension (allmän pension) fra Pensionsmyndigheten, arbejdsmarkedspension (tjänstepension) fra din arbejdsgiver og eventuel egen pensionsopsparing.

Alderspension fra den svenske stat

Alderspension fra staten administreres af den svenske pensionsmyndighed, Pensionsmyndigheten. Den består af indkomstpension og præmiepension der begge er indkomstbaserede.

Der er også andre dele af alderspensionen, afhængigt af hvornår du er født, hvis du har haft lav indkomst eller slet ikke har haft nogen indkomst. Disse dele er garantipension, boligtillæg (bostadstillägg) og et personligt tillæg (äldreförsörjningsstöd.)

I alderspensionen er der også en efterlevelsespension som er en økonomisk støtte hvis en nærtstående slægtning dør. Efterlevelsespensionen består af børnepension, omstillingspension og enkepension.

Arbejdsmarkedspension fra arbejdsgiver i Sverige

De fleste modtager også arbejdsmarkedspension fra deres arbejdsgiver. Hvis du har haft flere forskellige arbejdsgivere, har du arbejdsmarkedspensioner fra de forskellige pensionsselskaber som dine arbejdsgivere har haft aftaler med.

Der er fire store arbejdsmarkedspensionsaftaler i Sverige. Hvilken en af dem du tilhører, afhænger af hvor du arbejder, og om din arbejdsgiver har en overenskomst. De fire store arbejdsmarkedsrelaterede pensionsaftaler dækker ansatte i kommuner og regioner, ansatte i staten, privatansatte embedsmænd eller privatansatte arbejdstagere. Din arbejdsgiver kan også have en anden løsning for arbejdsmarkedspensionen.

Hvilken arbejdsmarkedspensionsaftale du tilhører, afhænger af branchen hvor du arbejder, og hvornår du er født.

Har du spørgsmål om din arbejdsmarkedspension, kan du tale med din arbejdsgiver, dit pensionsselskab eller et pensionsvalgcenter (valcentral) afhængigt af hvilken arbejdsmarkedspensionsordning du er tilknyttet.

Egen opsparing til pension i Sverige

Du kan også lave en individuel pensionsordning og spare privat til din pension via bank eller forsikringsselskaber i Sverige. Det er en frivillig opsparing.

Hvis du vil spare privat til din fremtidige pension, er der forskellige måder at spare på. Eksempler på langsigtede pensionsopsparinger er at indsætte penge på en investeringsopsparingskonto (investeringssparkonto – de kaldes for ISK) eller at opspare penge i en kapitalforsikring.

Du kan også spare til fremtiden ved at betale af på dine boliglån.

Se hvor meget du får i pension

Hvis du har et svensk bankID, kan du logge ind på pensionsmyndigheten.se og lave en pensionsprognose for at se hvor meget du får i pension hver måned som pensionist. Prognosen viser alderspension, arbejdsmarkedspension og dine egne eventuelle private opsparinger. Dog kan du kun se de pensioner du har indtjent i Sverige.

Du modtager også en årsrapport fra Pensionsmyndigheten og fra eventuelle pensionsselskaber om hvor meget du har indtjent til din pension hvert år. Hvis du er usikker på om du har en arbejdsmarkedspension, kan du kontakte din arbejdsgiver.

Svensk alderspension når du bor uden for Sverige

Al indkomstbaseret pension, som du har optjent i Sverige, kan du tage med til udlandet. Ligesom når du bor i Sverige, kan du tidligst få udbetalt din alderspension fra det år du fylder 63 år, hvis du er født 1961 eller 1962.

Det er værd at bemærke at jo senere du tager din pension ud, jo højere bliver den, da pensionen så udbetales over færre år.

Sådan ansøger du om svensk pension hvis du bor uden for Sverige

Hvis du bor i de nordiske lande og er eller har været social sikret gennem arbejde i det land som du bor i nu, skal du kontakte pensionsmyndigheden i det pågældende land for at ansøge om svensk pension.

Den udenlandske pensionsmyndighed sender din ansøgning til Pensionsmyndigheten i Sverige som undersøger hvad du er berettiget til og udbetaler din svenske alderspension. Sagsbehandlingstiden fra din ansøgning kommer ind til Pensionsmyndigheten indtil du modtager din første udbetaling er normalt omkring fire måneder, men i nogle tilfælde kan det tage op til seks måneder eller mere.

Du kan beholde din indkomstpension, præmiepension og tillægspension uanset hvilket land du flytter til.

Bor du i udlandet, har du ikke ret til svensk garantipension. Du kan kun være berettiget til svensk garantipension hvis du har haft en lille eller ingen arbejdsindkomst og bor i Sverige. Flytter du til udlandet, ophører retten til garantipension og udbetalingen stoppes.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Kontakt din arbejdsgiver eller dit pensionsselskab hvis du har spørgsmål om din arbejdsmarkedspension eller din individuelle opsparing.

Mere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.