Det svenska pensionssystemet

Det svenske pensionssystem
Här kan du läsa om det svenska allmänna pensionssystemet och hur du tjänar in till din pension.

Grunden för att tillhöra det svenska allmänna pensionssystemet är att du omfattas av den svenska socialförsäkringen. Det gör du antingen genom att arbeta eller bo och vara folkbokförd i Sverige.

Om du slutar att arbeta, börjar arbeta i något annat land eller flyttar från Sverige har du kvar de pensionsrätter som du har tjänat in i Sverige.

Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension från Pensionsmyndigheten, tjänstepension från din arbetsgivare och ett eventuellt eget pensionssparande.

Allmän pension från svenska staten

Allmän pension från staten administreras av Pensionsmyndigheten. Den består av inkomstpension och premiepension, som båda är inkomstgrundade.

Det finns även andra delar inom den allmänna pensionen, beroende på när du är född eller om du har haft en låg inkomst eller inte har haft någon inkomst alls. Dessa delar kallas garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

I den allmänna pensionen finns också en efterlevandepension som är ett ekonomiskt stöd om en nära anhörig dör. Efterlevandepensionen består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Tjänstepension från arbetsgivare i Sverige

De flesta får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Om du har haft flera olika arbetsgivare har du också tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag som dina arbetsgivare har haft avtal med.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Om du tillhör något av dem beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal. De fyra stora tjänstepensionsavtalen gäller anställd inom kommun och region, anställd i staten, privatanställd tjänsteman eller privatanställd arbetare. Din arbetsgivare kan också ha en annan lösning för tjänstepensionen.

Vilket tjänstepensionsavtal du tillhör beror på vilken bransch du jobbar i och när du är född.

Har du frågor om din tjänstepension kan du prata med din arbetsgivare, ditt tjänstepensionsbolag eller valcentral beroende på vilket tjänstepensionsavtal du är ansluten till.

Eget sparande till pension i Sverige

Du kan också spara privat till din pension via bank eller försäkringsbolag i Sverige. Det är ett frivilligt sparande.

Vill du spara privat till din framtida pension finns det olika sätt att spara på. Exempel på långsiktigt pensionssparande är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller spara pengar i en kapitalförsäkring.

Du kan också spara till framtiden genom att amortera på dina bolån.

Se hur mycket du får i pension

Om du har ett svenskt bank-id kan du logga in på pensionsmyndigheten.se och göra en pensionsprognos för att se hur mycket du får i pension varje månad som pensionär. Prognosen visar allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget pensionssparande. Men du kan bara se pensioner som tjänats in i Sverige.

Du får också årsbesked från Pensionsmyndigheten och från dina eventuella tjänstepensionsbolag om hur mycket du har tjänat in till pension varje år. Om du är osäker på om du har en tjänstepension kan du kontakta din arbetsgivare.

Svensk allmän pension när du bor utanför Sverige

All inkomstbaserad pension som du har tjänat in till i Sverige kan du ta med dig utomlands. Precis som när du bor i Sverige kan du som tidigast ta ut din allmänna pension från det år du fyller 63 år om du är född 1961 eller 1962.

Det är bra att veta att ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror bland annat på att pengarna betalas ut under kortare tid.

Så ansöker du om svensk pension om du bor utanför Sverige

Bor du i Norden och är eller har varit försäkrad genom arbete i det land du bor i nu, ska du kontakta pensionsmyndigheten i det landet för att ansöka om svensk pension.

Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till Pensionsmyndigheten i Sverige, som utreder och betalar ut din svenska allmänna pension. Handläggningstiden från det att din ansökan kommit in till Pensionsmyndigheten tills du får din första utbetalning är normalt omkring fyra månader, men det kan i vissa fall dröja upp till ett halvår eller mer.

Du kan behålla din inkomstpension, premiepension och tilläggspension oavsett vilket land du flyttar till.

Om du bor utomlands har du inte rätt till svensk garantipension. Du kan bara ha rätt till svensk garantipension om du har haft liten eller ingen arbetsinkomst och bor i Sverige. Om du flyttar utomlands upphör rätten till garantipension och utbetalningen stoppas.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta din arbetsgivare eller ditt/dina pensionsbolag för frågor om din tjänstepension eller ditt privata pensionssparande.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.