Grønlandsk alderspension

People in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du læse om reglerne for grønlandsk alderspension.

I Grønland findes flere typer pensioner:

  • Lovbaserede pensioner som alderspension og førtidspension
  • Arbejdsmarkedspensioner der oprettes i forbindelse med et ansættelsesforhold
  • Individuelle pensioner du selv opretter, eksempelvis som supplement til de andre pensioner, eller fordi du er selvstændigt erhvervsdrivende

Læs om det grønlandske pensionssystem her:

Har du ret til grønlandsk alderspension?

For at have ret til grønlandsk alderspension, skal du have dansk indfødsret eller være omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring (borgere i Norden samt EU/EØS-lande).

Hvis du søger alderspension på baggrund af dansk indfødsret, skal du have haft minimum 3 års fast bopæl inden for Rigsfællesskabet (Danmark, Grønland eller Færøerne) mellem det fyldte 15. år og pensionsalderen. De 3 år behøver ikke være sammenhængende.

Søger du alderspension som omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring, skal du have haft arbejde og bopæl inden for Rigsfællesskabet i mindst 3 år, hvoraf 1 år skal have været i Grønland. Dertil skal du på ansøgningstidspunktet være bosat i et at de lande, der er omfattet af konventionen, det vil sige de nordiske lande og EØS-lande.

Hvornår kan du få udbetalt grønlandsk alderspension?

For at få udbetalt grønlandsk alderspension skal du være fyldt 66 år. Du kan dog få bevilget alderspension fra 65 år, hvis du er nedslidt efter mindst 35 års hårdt fysisk eller psykisk arbejde.

Den 1. januar 2021 forhøjes pensionsalderen til 67 år. Du kan ansøge kommunalbestyrelsen om, at din pensionsalder først forhøjes til 67 år fra 1. januar 2025, hvis du er nedslidt efter mindst 35 års hårdt fysisk og psykisk arbejde.

Hvordan kan du vide, om du har optjent pension i Grønland?

Bor du i Grønland, skal du kontakte den kommune, du bor i, for at få oplyst, om du er berettiget til alderspension.

Hvis du bor i et andet nordisk land, skal du kontakte myndighederne i det land, du bor i.

 

Hvordan søger du om alderspension?

Hvis du har bopæl i Grønland, skal du søge alderspension i den kommune, du bor i. Det kan du gøre ved hjælp af NemID på Sullissivik (borgerservice).

Søger du pension fra et andet nordisk land, selvom du har bopæl i Grønland, skal du kontakte Departementet for Sociale Anliggender.

Beskatning af alderspension

Du skal betale skat af din alderspension, ligesom du har betalt skat af din løn. Du har både et personfradrag samt et standardfradrag, som sikrer dig skattefrihed på en del af din alderspension. Du kan se den aktuelle størrelse på fradraget på Skattestyrelsens hjemmeside.

Takster for alderspension og ekstra tillæg

Alderspension i Grønland består af to dele: Grundpension og tillægspension. Dertil er der i visse tilfælde mulighed for ekstra tillæg.

  • Grundpensionen er ens for alle alderspensionister i Grønland. Den er afhængig af din indkomst, men ikke din partners.
  • Tillægspensionen afhænger af, om du er enlig eller har en partner. Dertil er der også forskel på tillægspensionen afhængigt af, om din partner er i job, og hvad jeres samlede husstandsindkomst er.

Ud over grundpension og tillægspension, er der en række sociale forhold, der kan gøre dig berettiget til ekstra tillæg:

  • Hvis du har forsørgelsespligt for et barn under 18 år
  • Hvis du har vidtgående fysiske eller psykiske handicap
  • Hvis kommunen vurderer, at dit rådighedsbeløb efter skat er for lavt til at have en fornuftig levestandard

Hvis du er i økonomiske vanskeligheder, kan kommunen bevilge et engangsbeløb, hvis du i en periode mangler penge til mad eller større uforudsete udgifter

Hvad må du tjene ved siden af din alderspension?

Som alderspensionist har du mulighed for at fortsætte med at arbejde – eventuelt på nedsat tid. Størrelsen på din alderspension afhænger af, hvad du tjener ved siden af. Hvis du eller din partners aktuelle indkomst overskrider en bestemt grænse, sker en aftrapning i det beløb, du kan få udbetalt i alderspension.

Kontakt din kommune, hvis du er i tvivl om, hvad du kan få udbetalt i alderspension ved siden af dit arbejde.

Kan du tage grønlandsk alderspension med til et andet nordisk land?

Som udgangspunkt kan du ikke tage din alderspension med dig ud af Grønland. Hvis du flytter til et andet nordisk land, skal du derfor kontakte myndighederne i pågældende land. Så kan de hjælpe dig med ansøgning om grønlandsk eller anden nordisk pension.

Du kan heller ikke få udbetalt dansk eller færøsk alderspension, hvis du er bosat i Grønland. Så skal du søge om grønlandsk alderspension.

Hvordan udbetales alderspension ved dødsfald?

Når en alderspensionist dør, udbetales den afdødes alderspension til en eventuel partner eller ægtefælle i 2 måneder efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.

En partner er en person, som den afdøde alderspensionist har været gift med, har indgået registreret partnerskab med eller har levet i ægteskabslignende forhold med i mindst 1 år.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til lovgivning om alderspension, skal du kontakte Departementet for Sociale Anliggender.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning om grønlandsk alderspension, skal du kontakte den kommune, du bor i.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.