Det grønlandske pensionssystem

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland
Photographer
Mats Bjerde
Her kan du læse generelt om grønlandske pensioner.

Det grønlandske pensionssystem omfatter tre forskellige pensionstyper:

  • Lovbaserede pensioner
  • Arbejdsmarkedspensioner
  • Individuelle pensioner

Lovbaserede pensioner er styret af det offentlige, for eksempel alderspension og førtidspension.

Arbejdsmarkedspensioner oprettes som led i dit ansættelsesforhold efter aftale med din arbejdsgiver. I Grønland er det lovpligtigt at indbetale til pension, og der er ved lov fastsat en procentsats af din løn, som du som minimum skal opspare. I 2020 er det 6 %, mens det stiger med 1 % om året frem til 2024, hvor du skal opspare minimum 10 % af din løn.

Individuelle pensionsordninger opretter du selv gennem et pensionsselskab eller et pengeinstitut.

Beskatning af pension

Du kan trække dine indbetalinger til pensionsordninger i Grønland fra i skat. Du skal herefter svare skat ved udbetalingen af pensionen. Har du en pensionsordning, du selv har oprettet som privatperson, skal du selv indberette indbetalingerne på din selvangivelse.

Har du en udenlandsk pensionsopsparing, skal du betale skat af dine indbetalinger, og du har ikke mulighed for at trække indbetalinger fra i skat. Hvis du selv betaler ind til pensionsordningen, sker det med penge, du allerede har betalt skat af, og du behøver derfor ikke foretage dig noget. Hvis din arbejdsgiver indbetaler til en pensionsordning for dig, skal arbejdsgiveren sørge for, at der bliver betalt skat af indbetalingen.

Hvis du har en dansk pensionsordning og får arbejde i Grønland, kan du med fordel bede dit pensionsselskab om en såkaldt §53A-ordning. På den måde undgår du at blive dobbeltbeskattet på den pension, du optjener ved arbejde i Grønland. Kontakt dit pensionsselskab for mere information om ordningen.

Særlige regler vedrørende pensionsforhold inden for det Danske Rigsfællesskab

Inden for Rigsfællesskabet Danmark, Færøerne og Grønland gælder der særlige regler for udbetaling af alders- og førtidspension.

Er du alders- eller førtidspensionist og flytter mellem Grønland og Færøerne, er det en god ide at kontakte Almannaverkið for råd og vejledning. Du skal være opmærksom på, at aldersgrænsen for folkepension på Færøerne er 67 år. Du er derfor ikke berettiget til færøsk alderspension, før du er fyldt 67 år – også selvom du modtager grønlandsk alderspension inden flytningen.

Er du alders- eller førtidspensionist og flytter fra Grønland til Danmark, skal du være opmærksom på, at aldersgrænsen beregnes. I Danmark finder du flere oplysninger om alderspension på borgerservice.

Arbejdsmarkedspensioner og tjenestemandspension

For udbetaling af arbejdsmarkeds- eller tjenestemandspension skal du tage kontakt til den eller de pensionskasser, du har sparet op i. Er du i tvivl, kan du tjekke tidligere ansættelseskontrakter for oplysninger om pensionsopsparing.

Hvis du har spørgsmål til pension

Hvis du har spørgsmål til udbetaling af pension, kontakt Socialforvaltningen i den kommune, du bor i. Du finder kommunens kontaktoplysninger på Sullissivik (borgerservice).

Har du spørgsmål til indbetaling af pension, kan du kontakte Skattestyrelsen eller dit pensionsselskab.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.