Grönlannin vanhuuseläke

People in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Tämä artikkeli käsittelee Grönlannin vanhuuseläkettä.

Grönlannissa on monia erityyppisiä eläkkeitä:

  • lakisääteiset eläkkeet, kuten vanhuuseläke ja työkyvyttömyyseläke
  • työmarkkinaeläkkeet, jotka liittyvät kulloiseenkin työsuhteeseen
  • yksilölliset säästöeläkkeet, jollaisen voit ottaa esimerkiksi muun eläketulon täydennykseksi tai koska olet yksityisyrittäjä.

Lue lisää Grönlannin eläkejärjestelmästä:

Oletko oikeutettu grönlantilaiseen vanhuuseläkkeeseen?

Olet oikeutettu grönlantilaiseen vanhuuseläkkeeseen, jos olet Tanskan kansalainen tai jos kuulut pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen piiriin (Pohjoismaiden ja EU-/Eta-maiden kansalaiset).

Jos olet Tanskan kansalainen, voit hakea grönlantilaista vanhuuseläkettä, mikäli olet asunut vähintään kolme vuotta vakituisesti Tanskassa, Färsaarilla tai Grönlannissa 15:nnen ikävuoden ja eläkeiän välisenä aikana. Kyseessä ei tarvitse olla yhtenäinen kolmen vuoden ajanjakso.

Voit hakea vanhuuseläkettä pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen nojalla, jos olet asunut vakituisesti ja työskennellyt Tanskassa, Färsaarilla tai Grönlannissa vähintään kolme vuotta, joista vähintään vuoden ajan Grönlannissa. Eläkkeen hakuhetkellä sinun tulee asua jossakin sopimuksen piiriin kuuluvassa maassa eli Pohjoismaassa tai Eta-maassa.

Milloin grönlantilaisen vanhuuseläkkeen maksaminen voi alkaa?

Voit alkaa saada grönlantilaista vanhuuseläkettä täytettyäsi 66 vuotta. Jos olet tehnyt henkisesti tai ruumiillisesti raskasta ja kuluttavaa työtä vähintään 35 vuotta, voit päästä vanhuuseläkkeelle täytettyäsi 65 vuotta.

Yleinen eläkeikä nousee 67 vuoteen 1.1.2021. Jos olet tehnyt henkisesti tai ruumiillisesti raskasta ja kuluttavaa työtä vähintään 35 vuotta, voit anoa kunnanvaltuustolta lykkäystä eläkeiän korotukseen. Kunnanvaltuusto voi hakemuksesta päättää, että eläkeikäsi nousee 67 vuoteen vasta 1.1.2025.

Mistä tiedät, onko sinulle kertynyt eläkettä Grönlannissa?

Jos asut Grönlannissa, ota yhteyttä asuinkuntaasi ja selvitä, oletko oikeutettu vanhuuseläkkeeseen.

Jos asut jossain toisessa Pohjoismaassa, ota yhteyttä asuinmaasi viranomaisiin.

Miten haet vanhuuseläkettä?

Jos asut Grönlannissa, sinun tulee hakea vanhuuseläkettä asuinkunnastasi. Jos sinulla on NemID-asiointitunnus, voit täyttää eläkehakemuksen sähköisesti julkishallinnon Sullissivik-sivustolla.

Jos asut Grönlannissa ja aiot hakea eläkettä toisesta Pohjoismaasta, ota yhteyttä Grönlannin sosiaaliministeriöön.

Vanhuuseläkkeen verotus

Vanhuuseläke on verotettavaa tuloa samalla tavoin kuin palkkatulokin. Verotuksessa sinulla on oikeus kahteen eri vähennykseen (personfradrag ja standardfradrag), eli joudut maksamaan veroa vain veroasteikon alarajan ylittävästä eläketulosta. Ajantasaiset vähennykset voi tarkistaa Grönlannin verohallinnon verkkosivuilta.

Vanhuuseläkkeen ja ylimääräisten lisien suuruus

Grönlannin vanhuuseläke koostuu kahdesta osasta: perusosasta ja eläkelisästä. Toisinaan voidaan maksaa myös ylimääräisiä lisiä.

  • Vanhuuseläkkeen perusosa on kaikille vanhuuseläkkeen saajille yhtäläinen. Sen määrä riippuu omista tuloistasi, eli puolisosi tulot eivät vaikuta sen suuruuteen.
  • Eläkelisän määrä riippuu siitä, asutko yksin vai puolison kanssa. Lisäksi otetaan huomioon ruokakuntanne yhteenlasketut tulot sekä se, käykö puolisosi töissä.

Perusosan ja eläkelisän ohella voit olla oikeutettu ylimääräisiin lisiin, jos

  • huollettavanasi on alle 18-vuotiaita lapsia
  • sinulla on merkittävä fyysinen tai psyykkinen vamma
  • kunta arvioi, että verojen jälkeen käytettävissä olevat eläketulosi eivät riitä kunnollisen elintason ylläpitämiseen.

Jos taloudellinen tilanteesi on tiukka eikä sinulla ole tilapäisesti varaa ruokaan tai yllättäviin menoihin, kunta voi myöntää kertaluontoista tukea.

Paljonko työtuloa sinulla voi olla, kun saat vanhuuseläkettä?

Vanhuuseläkkeellä ollessasi voit jatkaa työntekoa ja mahdollisesti tehdä lyhennettyä työaikaa. Työtulosi vaikuttavat vanhuuseläkkeen määrään. Jos omat tulosi tai puolisosi tulot ylittävät tietyn rajan, eläkkeesi pienenee asteittain.

Ota yhteyttä kuntaasi ja selvitä, paljonko vanhuuseläkettä voit saada työtulosi ohella.

Voitko siirtää Grönlannista maksettavan vanhuuseläkkeen johonkin toiseen Pohjoismaahan?

Grönlantilaista vanhuuseläkettä ei yleensä makseta ulkomaille. Jos muutat toiseen Pohjoismaahan, ota yhteyttä uuden asuinmaasi viranomaisiin. Kohdemaan viranomaiset auttavat sinua hakemaan vanhuuseläkettä Grönlannista tai jostain toisesta Pohjoismaasta.

Jos asut Grönlannissa, et voi saada vanhuuseläkettä Tanskasta tai Färsaarilta, vaan sinun tulee hakea grönlantilaista vanhuuseläkettä.

Miten vanhuuseläkettä maksetaan kuolemantapauksessa?

Kun vanhuuseläkkeen saaja kuolee, vanhuuseläkettä maksetaan eläkkeensaajan mahdolliselle avo- tai aviopuolisolle kuolinkuukautta seuraavien kahden kuukauden ajan.

Puolisoksi katsotaan henkilö, jonka kanssa vanhuuseläkkeen saaja on naimisissa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai jonka kanssa hän on elänyt avioliiton kaltaisissa olosuhteissa vähintään yhden vuoden ajan.

Mistä saat lisätietoja?

Jos sinulla on kysyttävää vanhuuseläkelainsäädännöstä, ota yhteyttä Grönlannin sosiaaliministeriöön.

Jos sinulla on kysyttävää vanhuuseläkehakemuksestasi, ota yhteyttä asuinkuntaasi.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.