Islandske arbejdsløshedsdagpenge

Atvinnuleysisbætur á Íslandi
Her kan du finde information om, hvordan man bliver arbejdsløshedsforsikret i Island og sikrer sig en indkomst, hvis man mister sit job.

Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne for indtægt under arbejdsløshed, hvis man flytter mellem de nordiske lande. I Island er det Arbejdsstyrelsen, der står for al administration af arbejdsløshedsforsikring, herunder registrering, rådgivning og kontrol.

Arbejdsløshedsunderstøttelse

  Lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende

  For at have ret til arbejdsløshedsunderstøttelse i Island skal man på et eller andet tidspunkt have haft arbejde i landet. Det er først og fremmest lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende i alderen 18-70 år, der har ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, forudsat at de opfylder bestemte betingelser:

  En dagpengemodtager skal have haft mindst 25 % beskæftigelse i tre måneder inden for de sidste 12 måneder.

  Der stilles krav om, at den enkelte er arbejdsløs, er aktivt jobsøgende, er i stand til at arbejde og parat til at påtage sig alle almindelige jobs hvor som helst i landet.

  Dagpengemodtageren skal endvidere være bosat i og opholde sig i Island.

  Studerende

  Studerende er ikke forsikrede efter loven om arbejdsløshedsforsikring, medmindre deres studium er del af arbejdsmarkedstiltag efter Arbejdsstyrelsens afgørelse.

   

  Hvor længe kan man få arbejdsløshedsunderstøttelse?

  En person kan sammenlagt have ret til arbejdsløshedsunderstøttelse i 30 måneder fra det tidspunkt, hvor vedkommende ansøger om understøttelse hos Arbejdsstyrelsen.

  Hvor højt et beløb kan man få i understøttelse?

  Den første halve måned af arbejdsløsheden betales understøttelsens grundbeløb, derefter fastsættes understøttelsen efter indkomsten i tre måneder, hvis man opfylder betingelserne for udmåling af understøttelse efter indkomst.

  Der skal betales lovpligtig pensionsafgift af arbejdsløshedsunderstøttelse, samtidig med at Fonden for Arbejdsløshedsforsikring betaler det modsvarende beløb, som arbejdsgiveren ellers betaler. Arbejdsstyrelsen står for betaling af fagforeningskontingent af understøttelsen, hvis dette ønskes.

  Bemærk, at arbejdsløshedsunderstøttelse fastsat efter indkomst nu er blevet forlænget midlertidigt for 3 til 6 måneder. Dette gælder for alle dem, der ikke fuldtud har udnyttet deres ret til arbejdsløshedsunderstøttelse fastsat efter indkomst. Bestemmelsen gælder til og med 30. september 2021.

   

  Hvordan ansøger man om arbejdsløshedsunderstøttelse i Island?

  Man ansøger om arbejdsløshedsunderstøttelse på Arbejdsstyrelsens hjemmeside eller på styrelsens servicekontorer. Ansøger man om arbejdsløshedsunderstøttelse, lader man sig samtidig registrere som arbejdssøgende.

   

  For folk som arbejder i mere end ét land

  Grundreglen er, at enkeltpersoner skal være arbejdsløshedsforsikrede i det land, hvor de arbejder. Man skal sætte sig i forbindelse med den arbejdsløshedskasse, som man er medlem af, for at skaffe sig nærmere information om de regler, som gælder for folk, der arbejder i to lande.

  Flytning af retten til arbejdsløshedsunderstøttelse mellem lande

  Det er muligt at flytte retten til arbejdsløshedsunderstøttelse mellem lande inden for EØS-traktaten (EU, Norge, Island og Lichtenstein) med den attest, der hedder PD U1. Betingelsen for at have ret til attesten U1 er, at man skal have haft arbejde som lønmodtager eller selvstændigt næringsdrivende i et job omfattet af loven om arbejdsløshedsforsikring. Har man været selvstændigt erhvervsdrivende, skal man have betalt forsikringsbidrag af sine dokumenterede indtægter. Herom giver Arbejdsstyrelsen nærmere information. For at kunne nyde godt af arbejdsløshedsforsikring fra et andet land i kraft af U1 skal man have arbejdet i Island i mindst en måned.

   

  Personer, der har erhvervet ret til arbejdsløshedsunderstøttelse i Island på et tidspunkt i løbet af de seneste fem år, kan bevare deres ret til arbejdsløshedsforsikring ved at være uafbrudt arbejdsløshedsforsikrede, når de arbejder i Norden. Gør de dette, kan de have ret til arbejdsløshedsunderstøttelse i Island uden at arbejde dér efter deres hjemkomst. Betingelsen er, at de skal have haft ret til arbejdsløshedsunderstøttelse i Island inden deres afrejse. Disse personer skal skaffe sig attesten U1 for at bekræfte, at de er arbejdsløshedsforsikrede

  Forsørgelse af børn under 18 år

  Når arbejdsløshedsunderstøttelsens grundbeløb udbetales, udbetales der samtidig for hvert barn 6 % af det fulde grundbeløb, som udgør 18.445 kr. om måneden.

  Mens der udbetales arbejdsløshedsunderstøttelse fastsat efter indkomst, udbetales der samtidig for hvert barn 4 % af det fulde grundbeløb, som udgør 12.297 kr. om måneden.

  Personer som har arbejdet i Danmark

  Har vedkommende arbejdet i Danmark og været medlem af en dansk a-kasse, skal han eller hun ansøge om dokumentet PD U1 fra sin a-kasse. Har vedkommende ikke været medlem af en dansk a-kasse, udstedes blanketten af den danske arbejdsstyrelse, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Personer som har arbejdet i Finland

  Har vedkommende arbejdet i Finland og været medlem af en finsk a-kasse, skal han eller hun ansøge om dokumentet PD U1 fra sin finske a-kasse. Personer, som ikke har været medlem af en a-kasse, kan få blanketten hos den finske forsikringsstyrelse, Folkepensionsanstalten.

  Personer som har arbejdet i Norge

  Har vedkommende arbejdet i Norge, udsteder NAV attesten PD U1, som bruges til at overføre retten til arbejdsløshedsunderstøttelse til Island. På NAVs hjemmeside findes information om, hvordan man ansøger om attesten PD U1, og om, hvilke bekræftelser der skal foreligge, for at man kan ansøge. Ansøgningen skal sendes til NAV sammen med en bekræftelse på arbejde i Norge, kopi af ansættelseskontrakt og udskrifter af lønsedler samt skatteoversigt for den periode, som ansøgningen om attesten PD U1 omfatter.

  Personer som har arbejdet i Sverige

  Har vedkommende arbejdet i Sverige og været medlem af en svensk a-kasse, skal han eller hun ansøge om dokumentet PD U1 fra sin svenske a-kasse. Personer, som ikke har været medlem af en a-kasse, kan få attesten hos Alfa-kassen.

  Islandsk arbejdsløshedsunderstøttelse under jobsøgning i udlandet

  Hvis man begiver sig til et andet nordisk land for at søge arbejde, er det muligt at bevare arbejdsløshedsunderstøttelsen i op til tre måneder, forudsat at bestemte betingelser er opfyldt. Ved jobsøgning inden for EØS, herunder de nordiske lande, skal man skaffe sig attesten U2 i sit hjemland. Man kan ikke som jobsøgende opholde sig i udlandet og modtage arbejdsløshedsunderstøttelse uden en U2-attest.

  Når man ankommer til det land, hvor man har tænkt sig at søge arbejde, skal man melde sig hos en arbejdsformidling inden syv dage fra den dag, da man forlod Island, for at opnå ret til fra den dag at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge. Hvis der går mere end syv dage, før man lader sig registrere hos en arbejdsformidling, opnår man kun ret til dagpenge fra den dag, hvor man lod sig registrere. Opmærksomheden henledes på, at når man søger arbejde, skal man skal følge de regler, som gælder i det pågældende nordiske land.

   Hvis jobsøgning ikke giver resultat

   Hvis en person ikke får arbejde i udlandet i løbet af de nævnte tre måneder, må han eller hun vende tilbage til Island for at bevare retten til islandsk arbejdsløshedsunderstøttelse og skal i den forbindelse lade sig registrere hos Arbejdsstyrelsen. Hvis en person ikke rejser hjem efter tre måneders ophold i udlandet, har vedkommende ikke længere ret til understøttelse.

   Hvis jobsøgning giver resultat

   Hvis vedkommende får arbejde i udlandet, må han eller hun almindeligvis melde sig ind i en arbejdsløshedskasse i det nye opholds- og arbejdsland. Det betyder, at vedkommende skal lade sig registrere i en arbejdsløshedskasse i det nye land. For at flytte rettigheder fra Arbejdsstyrelsen til arbejdsløshedskassen i det nye opholds- og arbejdsland skal man bruge attesten PD U1. I Island er det Arbejdsstyrelsen, der udsteder PD U1-attesten.

   Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

   Nærmere oplysninger kan findes på Arbejdsstyrelsens hjemmeside. Man kan også få information telefonisk på (+354) 515 4800.

   Kontakt myndighed
   Spørg Info Norden

   Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

   OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

   Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.