Jobsøgning i Sverige

Person ved en computer
Fotograf
Ali Yahya on Unsplash
Det skal være nemt at søge arbejde i de nordiske lande når du er nordisk statsborger. Her kan du se hvordan du søger job i Sverige, hvad der gælder vedrørende svenske ansættelsesforhold på det svenske arbejdsmarked og hvordan du kan søge arbejde i Sverige med dagpenge fra de andre nordiske lande.

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du arbejde i Sverige uden at søge om en arbejdstilladelse.

Hvis du ikke er statsborger i et nordisk land, EU/EØS eller Schweiz, skal du søge om en arbejdstilladelse for at arbejde i Sverige. Du skal søge om arbejdstilladelsen fra dit hjemland eller der hvor du sidst boede og få den bevilget inden du rejser til Sverige. Din arbejdsgiver i Sverige skal kontrollere at du har en arbejdstilladelse.

Søge job i Sverige

På den svenske arbejdsformidlings (Arbetsförmedlingen) webside finder du mange jobannoncer med ledige offentlige og private stillinger i Sverige. Du kan også oprette et CV så arbejdsgiverne lettere kan finde dig, og du kan se webinarer som guider dig når du søger job i Sverige.

De offentlige arbejdsformidlinger i EU/EØS-landene har et europæisk netværk der hedder EURES. På deres webside kan du finde ledige stillinger i hele Europa og kontaktoplysninger til EURES-rådgivere. EURES-rådgiverne kan svare på spørgsmål om arbejde i Sverige og i alle de andre EU/EØS-lande.

Der findes også mange private jobportaler i Sverige. Svenske arbejdsgivere benytter sig af både de offentlige og de private jobportaler når de rekrutterer nye medarbejdere.

Du kan henvende dig til private rekrutteringsfirmaer der hjælper virksomheder med at finde personale, gå ind på virksomhedernes egne websider og se om de har slået stillinger op eller sende en uopfordret ansøgning (spontanansökan) til en virksomhed i Sverige. Du kan også holde øje med sociale medier.

Rettigheder på det svenske arbejdsmarked

Det er vigtigt at du kender til dine rettigheder på arbejdsmarkedet når du begynder at arbejde i Sverige og at du sikrer dig ordentlige forhold.

De nordiske lande ligner hinanden – også når det kommer til at arbejde. Men der er forskelle i ansættelsesforholdene i de nordiske lande. Det er derfor en god ide at undersøge hvad der gælder når du arbejder i Sverige – både i forhold til rettigheder og i forhold til hvad der forventes af dig.

Når du bliver ansat i Sverige, er de fleste forhold som regel reguleret ud fra en overenskomst (kollektivavtal). Det gør at du ikke skal forhandle så meget om din ansættelseskontrakt i Sverige.

Arbejdstiden i Sverige er reguleret i den kollektive overenskomst og loven om arbejdstid. Den ordinære arbejdstid i Sverige er højst 40 timer per uge ved fuldtidsstillinger.

Både du som lønmodtager og din arbejdsgiver er underlagt nogle regler i forbindelse med opsigelse og fratrædelse.

Du kan kontakte din branches fagforening og få mere information om ansættelsesforhold inden for dit fagområde i Sverige.

Søge arbejde i Sverige med dagpenge fra dit hjemland

Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge fra et nordisk land, kan du søge job i Sverige i tre måneder med dagpenge udbetalt fra dit hjemland.

Det kræver at du modtager dagpenge og opfylder en række yderligere betingelser som gælder i det land hvor du får dagpenge.

For at få dagpenge mens du søger arbejde i Sverige, skal du have en attest PD U2 fra den myndighed der udbetaler dine dagpenge. Hvis du modtager dagpenge fra Færøerne eller Grønland hedder attesten N-303.

Når du kommer til Sverige, skal du henvende dig til Arbetsförmedlingen med attesten for at blive registreret og stå til rådighed for det svenske arbejdsmarked. Det vil fortsat være dit hjemlands a-kasse eller myndighed der udbetaler dine dagpenge.

Du skal kontakte den a-kasse eller myndighed der udbetaler dine dagpenge i god tid inden du vil rejse til Sverige for at orientere dig om særlige krav, tidsfrister og eventuel ventetid i sagsbehandlingen.

Finder du arbejde i Sverige

Hvis du får arbejde i Sverige, skal du som regel arbejdsløshedsforsikres i Sverige. Det betyder at du skal melde dig ind i en svensk a-kasse.

Hos a-kassen eller myndigheden i det land hvor du er arbejdsløshedsforsikret, skal du bede om en attest PD U1 for at overføre din anciennitet fra det lands arbejdsløshedsforsikring til en a-kasse i Sverige.

Det er vigtigt at du melder dig ind i en svensk a-kasse allerede første dag du arbejder i Sverige, da det kan skabe store problemer hvis din forsikringsperiode brydes.

Finder du ikke arbejde i Sverige

Hvis du ikke får arbejde i Sverige i løbet af de tre måneder du søger med dagpenge fra dit hjemland, skal du vende tilbage til det land hvor du er arbejdsløshedsforsikret og tilmelde dig hos a-kassen eller arbejdsløshedsforsikringsmyndigheden. Hvis du ikke gør det, mister du retten til dagpenge.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.