Isländsk arbetslöshetsersättning

Atvinnuleysisbætur á Íslandi
Här hittar du information om hur du blir arbetslöshetsförsäkrad på Island och tryggar din inkomst vid arbetslöshet.

Det är viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för arbetslöshetsersättning när du flyttar mellan de nordiska länderna. På Island är det Arbetsmyndigheten (Vinnumálastofnun) som ansvarar för allt arbete kring arbetslöshetsförsäkringar, registrering, rådgivning och kontroll.

Arbetslöshetsersättning

  Löntagare och egenföretagare

  För att ha rätt till arbetslöshetsersättning på Island måste du ha arbetat där någon gång. I första hand är det löntagare och egenföretagare i åldern 18–70 år som har rätt till arbetslöshetsersättning om vissa villkor uppfylls:

  • Du ska ha arbetat minst 25 % av en heltidstjänst under tre av de senaste tolv månaderna.
  • Du ska vara arbetslös, aktivt arbetssökande, arbetsför och beredd att ta all slags vanliga jobb var som helst i landet.
  • Du ska även vara bosatt och befinna dig på Island.
  Studerande

  Studerande omfattas inte av lagen om arbetslöshetsersättning förutom då studierna är en del av arbetsmarknadsåtgärder enligt Arbetsmyndighetens beslut.

   

  Hur länge kan du ta ut arbetslöshetsersättning?

  Du kan ha rätt till arbetslöshetsersättning i sammanlagt 30 månader efter att du har sökt om den hos Arbetsmyndigheten.

  Hur stor är ersättningen?

  Den första halva månaden av arbetslösheten betalas det en grundersättning. Efter det blir ersättningen inkomstbunden i tre månader om kravet om inkomstbunden ersättning uppfylls.

  De som mottar full arbetslöshetsersättning och försörjer barn under 18 år får dessutom ett tillägg på 4 % av grundersättningen per barn.

  Du ska betala lagstadgad pensionsavgift av arbetslöshetsersättningen men arbetslöshetskassan betalar arbetsgivaravgiften som annars betalas av arbetsgivaren. Om du önskar det riktar Arbetsmyndigheten en del av ersättningen till fackföreningsavgifter.

   

  Hur ansöker du om arbetslöshetsersättning på Island?

  Ansökan om arbetslöshetsersättning görs på Arbetsmyndighetens webbplats eller på myndighetens servicekontor. De som ansöker om ersättning registrerar sig samtidigt som jobbsökande.

  Om du jobbar i flera länder samtidigt

  Enligt grundregeln ska du ha arbetslöshetsförsäkring i landet där du jobbar. Ta kontakt med din arbetslöshetskassa för närmare information om gällande regler för dem som jobbar i två länder.

  Ta med arbetslöshetsersättningen till annat land

  Du kan ta med dig rätten till arbetslöshetsersättning till andra EES-länder (EU-länderna, Norge, Island och Liechtenstein) med hjälp av intyget PD U1. För att få intyget U1 krävs att du har arbetat och varit ansluten till a-kassa, som löntagare eller egenföretagare. Om du varit egenföretagare ska du ha betalat in försäkringsavgift baserat på dina inkomster. Arbetsmyndigheten ger närmare upplysningar om detta. För att kunna ta emot arbetslöshetsersättning från ett annat land med U1 ska du ha arbetat på Island i minst en månad.

   

  Om du har uppnått rätten till arbetslöshetsersättning på Island någon gång under senaste fem åren kan du behålla denna rätt om du fortsätter att vara arbetslöshetsförsäkrad medan du arbetar i annat nordiskt land. På så sätt kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning på Island utan att ha arbetat där efter att du kommer tillbaka dit. Kravet är att du ska ha haft rätt till arbetslöshetsersättning på Island innan du lämnade landet. Du måste i så fall skaffa intyg U1 för att bekräfta att du är arbetslöshetsförsäkrad.

  Om du har jobbat i Danmark

  Om du har jobbat i Danmark och varit medlem i en dansk a-kassa ska du ansöka om intyget PD U1 hos din danska a-kassa. Om du inte är ansluten till dansk a-kassa är det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som utfärdar intyget.

  Om du har jobbat i Finland

  Om du har jobbat i Finland och varit medlem i en finsk a-kassa ska du ansöka om intyget PD U1 hos din finska a-kassa. Om du inte är ansluten till finsk a-kassa kan du ansöka om intyget hos Folkpensionsanstalten.

  Om du har jobbat i Norge

  I Norge är det NAV som utfärdar intyget PD U1 som används för att ta rätten till arbetslöshetsersättning med till Island. På NAVs webbplats finns information om hur du ansöker om PD U1 och vilka förutsättningar som krävs för att kunna ansöka om intyget. Ansökningen skickas till NAV tillsammans med intyg över arbete i Norge, kopior av anställningskontrakt, lönesedel samt skatteuppgifter över den tid som du söker intyget för.

  Om du har jobbat i Sverige

  Om du har jobbat i Sverige och varit medlem i en svensk a-kassa ska du ansöka om intyget PD U1 hos din svenska a-kassa. Om du inte är ansluten till svensk a-kassa kan du ansöka om intyget hos Alfa-kassan.

   

  Isländsk arbetslöshetsersättning medan du söker jobb utomlands

   

  Om du uppfyller vissa villkor kan du behålla din rätt till arbetslöshetsersättning i upp till tre månader medan du söker arbete i ett annat nordiskt land. Vid arbetssökande inom EES-området, där Norden ingår, måste du skaffa intyg U2 från hemlandet. Du kan inte vistas utomlands som arbetssökande och ta emot arbetslöshetsersättning utan intyg U2.

  Efter ankomst till landet där du söker jobb ska du registrera dig som jobbsökande inom sju dagar för att få rätt till arbetslöshetsersättning från och med dessa dagar. Om du registrerar dig hos arbetsförmedlingen senare än inom sju dagar har du endast rätt till ersättning från och med den dagen. Ta i beaktande att du ska följa de regler som gäller i det nordiska landet där du söker om jobb.

   Om jobbsökningen inte ger resultat

   Om du inte får jobb inom tre månader ska du återvända till Island och registrera dig hos Arbetsmyndigheten för att behålla rätten till isländsk arbetslöshetsersättning. Om du inte återvänder till Island efter tre månaders vistelse utomlands förlorar du rätten till ersättning.

    

   Om jobbsökningen ger resultat

   Om du får jobb i ett annat nordiskt land är det praxis att bli arbetslöshetsförsäkrad där. Med andra ord blir du medlem i en av landets a-kassor. För att ta med dig rätten från den isländska Arbetsmyndigheten till det nya landets a-kassa ska du använda intyget PD U1. På Island är det Arbetsmyndigheten som utfärdar intyget.

   Var finns ytterligare information?

   Närmare information finns på Arbetsmyndighetens webbplats. Du kan även ta kontakt med telefonrådgivningen på +354 515 4800

   Kontakta myndighet
   Fråga Info Norden

   Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.