Isländsk arbetslöshetsersättning

Atvinnuleysisbætur á Íslandi
Här kan du läsa om hur du blir arbetslöshetsförsäkrad på Island och tryggar din inkomst om du skulle bli arbetslös.

Det är viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för arbetslöshetsersättning när man flyttar mellan de nordiska länderna. På Island är det Arbetsmyndigheten (Vinnumálastofnun) som ansvarar för allt arbete kring arbetslöshetsförsäkring, inklusive registrering, rådgivning och kontroll.

Arbetslöshetsersättning

  Löntagare och egenföretagare

  För att ha rätt till arbetslöshetsersättning på Island måste du ha arbetat där under en viss period. Personer i åldern 18–70 år, främst löntagare och egenföretagare, har rätt till arbetslöshetsersättning om vissa villkor uppfylls:

  Den sökande ska ha arbetat minst 25 procent av en heltidstjänst under tre av de senaste tolv månaderna.

  Den sökande måste vara arbetslös, aktivt arbetssökande, arbetsför och beredd att ta all slags vanliga jobb var som helst i landet.

  Den sökande ska även vara bosatt och befinna sig på Island.

  Studerande

  Studerande omfattas inte av lagen om arbetslöshetsersättning förutom då studierna är en del av arbetsmarknadsåtgärder enligt ett beslut fattat av Arbetsmyndigheten.

   

   

  Hur länge kan jag ta ut arbetslöshetsersättning?

  Du kan ha rätt till arbetslöshetsersättning i sammanlagt 30 månader efter att du har ansökt om den hos Arbetsmyndigheten.

  Hur stor är ersättningen?

  En grundersättning betalas ut under de första två veckorna. Därefter betalas en inkomstrelaterad ersättning under tre månader om villkor för detta är uppfyllda.

  Lagstadgad pensionsavgift dras från arbetslöshetsersättningen som från lön, och arbetslöshetskassan betalar den avgift som i vanliga fall betalas av arbetsgivaren. Om så önskas riktar Arbetsmyndigheten en del av ersättningen till fackföreningsavgifter.

  Värt att notera är att inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning nu betalas ut i sex månader istället för tre under en begränsad tid. Detta gäller alla som inte redan har utnyttjat hela sin rätt till inkomstrelaterad ersättning. Regeln gäller till och med 30 september 2021.

   

  Hur ansöker jag om arbetslöshetsersättning på Island?

  Ansökan om arbetslöshetsersättning görs på Arbetsmyndighetens webbplats eller på ett av myndighetens servicekontor. Den som ansöker om ersättning anmäler sig samtidigt som arbetssökande.

   

  Om du arbetar i flera länder samtidigt

  Utgångspunkten är att du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i landet där du arbetar. Ta kontakt med din arbetslöshetskassa för närmare information om vad som gäller för dem som arbetar i två olika länder.

   

  Att överföra sin rätt till arbetslöshetsersättning till ett annat land

  Du kan ta med dig rätten till arbetslöshetsersättning till andra EES-länder (EU-länder, Norge, Island och Liechtenstein) med hjälp av intyget PD U1. För att få intyget PD U1 krävs att du har arbetat som anställd eller egenföretagare och således varit arbetslöshetsförsäkrad enligt isländsk lag. Om du har varit egenföretagare måste du ha betalat socialförsäkringsavgift baserat på dina inkomster. Arbetsmyndigheten ger närmare information om detta. PD U1 ger rätt till arbetslösersättning från ett annat land förutsatt att du har arbetat på Island i minst en månad.

  Om du har uppnått rätten till arbetslöshetsersättning på Island någon gång under de senaste fem åren kan du behålla denna rätt genom att fortsätta att vara arbetslöshetsförsäkrad medan du arbetar i annat nordiskt land. På så sätt kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning på Island utan att ha arbetat där efter flytten tillbaka. Du måste ha haft rätt till arbetslöshetsersättning på Island innan du lämnade landet. Du behöver intyget PD U1 som bekräftelse på att du är arbetslöshetsförsäkrad.

  Underhåll av barn under 18 år

  Den som mottar grundersättning för arbetslöshet får ett tillägg för varje barn motsvarande 6 procent av grundersättningens fulla belopp, i nuläget 18 445 ISK per månad.

  Den som mottar inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning får ett tillägg för varje barn motsvarande 4 procent av grundersättningens fulla belopp, i nuläget 12 297 ISK per månad.

  Om du har arbetat i Danmark

  Om du har arbetat i Danmark och varit medlem i en dansk a-kassa ska du ansöka om intyget PD U1 hos din danska a-kassa. Om du inte är ansluten till dansk a-kassa är det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som utfärdar intyget.

  Om du har arbetat i Finland

  Om du har arbetat i Finland och varit medlem i en finsk a-kassa ska du ansöka om intyget PD U1 hos din finska a-kassa. Om du inte är ansluten till finsk a-kassa kan du ansöka om intyget hos Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten

   

  Om du har arbetat i Norge

  I Norge är det NAV som utfärdar intyg PD U1 som används för att överföra din rätt till arbetslöshetsersättning till Island. På NAV:s webbplats finns information om hur du ansöker om intyg PD U1 och vilka förutsättningar som krävs för att kunna ansöka. Ansökningen ska skickas till NAV tillsammans med intyg över arbete i Norge, kopior av anställningsavtal och lönebesked samt skatteuppgifter över den tid som du söker intyget för.

  Om du har arbetat i Sverige

  Om du har arbetat i Sverige och har varit medlem i en svensk a-kassa ska du ansöka om intyg PD U1 hos din a-kassa i Sverige. Om du inte har varit medlem i en a-kassa utfärdas intyget av Alfa-kassan.

  Isländsk arbetslöshetsersättning medan du söker jobb utomlands

  Om du uppfyller vissa villkor kan du fortsätta att få arbetslöshetsersättning i upp till tre månader medan du söker arbete i ett annat nordiskt land. Om du ska söka arbete i ett EES-land, inklusive Norden, måste du skaffa intyg U2 från hemlandet. Intyget är en förutsättning för att kunna vistas utomlands som arbetssökande och ta emot arbetslöshetsersättning.

  För att få intyg U2 måste du vara fullständigt arbetslös, ha mottagit arbetslösersättning under minst fyra veckor utan avbrott och inte ha tackat nej till ett arbetserbjudande.

  Ansökning måste lämnas in minst 3 veckor före avresan. Intyget gäller i upp till 3 månader.

  Vid ankomst till landet där du ska söka arbete ska du anmäla dig på en arbetsförmedling inom sju dagar räknat från och med avresedagen för att få arbetslöshetsersättning utbetald från och med avresedagen. Om du anmäler dig på arbetsförmedlingen efter att dessa sju dagar har passerat kan du endast få ersättning först från och med anmälningsdagen. Observera att du ska följa de regler som gäller i det nordiska land där du befinner dig för att söka arbete.

   Om jobbsökningen inte ger resultat

   Om du inte hittar arbete inom tre månader måste du återvända till Island och registrera dig hos Arbetsmyndigheten för att behålla rätten till isländsk arbetslöshetsersättning. Om du inte återvänder hem efter tre månaders vistelse utomlands förlorar du rätten till ersättning.

   Om du får arbete

   Om du får jobb i ett annat land är det praxis att bli arbetslöshetsförsäkrad där. Med andra ord ska du anmäla dig till en av landets a-kassor. För att ta med dig rätten från den isländska Arbetsmyndigheten till det nya landets a-kassa ska du använda intyget PD U1. På Island är det Arbetsmyndigheten som utfärdar intyget.

   Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

   Utförligare information finns på Arbetsmyndighetens webbplats. Du kan även ta kontakt med telefonrådgivningen på +354 515 4800. 

   Kontakta myndighet
   Fråga Info Norden

   Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.