Islandske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi
Her kan du få oplysninger om efterladte slægtninges rettigheder ved dødsfald.

Har du ret til offentlig ydelse, hvis din ægtefælle dør?

Der udbetales ydelse til dem, der bliver enker/enkemænd, inden de er 67 år.

Ydelse ved dødsfald udbetales i seks måneder efter en ægtefælles død.

Hvis den, der modtager ydelsen, har børn at forsørge, som er yngre end 18 år, er der hjemmel til at udbetale ydelse i yderligere mindst 12 måneder. Men ikke i mere end fire år.

Hvis en person dør ved en ulykke, modtager den enke/enkemand, der levede sammen med afdøde, månedlig ydelse i otte år fra den omkomnes dødsdag.

Ydelse ved dødsfald udbetales på grundlag af loven om social forsorg og betales derfor ikke ud af landet.

Ansøgning om ydelse ved dødsfald indgives til Statens Forsikringsinstitut.

 

Børnetilskud

Børnetilskud udbetales for børn yngre end 18 år, hvis en af deres forældre er død eller er folkepensions-, invalidepensions- eller revalideringspensionsmodtager.

Desuden kan enlige forældre søge om børnetilskud i stedet for underholdsbidrag, hvis det ikke er muligt at fastslå faderskabet til et barn.

Yderligere betingelser for udbetaling af børnetilskud er, at en af barnets forældre eller det selv skal have haft bopæl i Island i det mindste i de tre år, der er gået forud for indgivelse af ansøgning.

Ansøgning om børnetilskud indgives til Statens Forsikringsinstitut.

 

  Oplysninger om pensionsudbetaling ved pensionisters død

  Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

   

  Nærmere oplysninger kan findes på Statens Forsikringsinstituts hjemmeside. Man kan også få informationer ad telefonisk vej hos en servicerådgiver på telefon (+354) 560 4400. 

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.