Social sikring

Her finder du blandt andet information om dagpenge ved arbejdsløshed eller sygdom, pension, familieydelser og sundhedsydelser.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af?

Kørestol

Økonomisk støtte til hjælpemidler i Island

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Revalidering og revalideringsydelse i Island

Ellilífeyrir á Íslandi

Islandsk alderspension

Íslenska lífeyriskerfið

Det islandske pensionssystem

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Ret til sundhedsydelser i Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Islandske sygedagpenge

Húsnæðisbætur á Íslandi

Boligstøtte i Island

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.