Social sikring

Her finder du blandt andet information om dagpenge ved arbejdsløshed eller sygdom, pension, familieydelser og sundhedsydelser.

Húsnæðisbætur á Íslandi

Boligstøtte i Island

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Islandske barselsdagpenge

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi

Islandske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Ellilífeyrir á Íslandi

Islandsk alderspension

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Ret til sundhedsydelser i Island

Örorkulífeyrir á Íslandi

Islandsk invalidepension

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Islandske sygedagpenge

Íslenska lífeyriskerfið

Det islandske pensionssystem

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.