Arbejde

Her finder du information om at søge arbejde, om autorisation og om arbejdsløshedsforsikring.

Stéttarfélög á Íslandi

Fagforeninger i Island

Að vinna í fleiri löndum samtímis

At arbejde i flere lande samtidig

Atvinnuleit á Íslandi

Jobsøgning i Island

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi

Arbejds- og opholdstilladelse

Viðurkenning á prófum á Íslandi

Uddannelseskvalifikationer

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Islandske sygedagpenge

Atvinnuleysisbætur á Íslandi

Islandske arbejdsløshedsdagpenge

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Revalidering og revalideringsydelse i Island

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.