Arbejde

Her finder du information om at søge arbejde, om autorisation og om arbejdsløshedsforsikring.

Person ved en computer

Electronic ID

Mænd der arbejder i Danmark

Working in Iceland

Grafer og penge

Økonomisk støtte i Island

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Revalidering og revalideringsydelse i Island

Stéttarfélög á Íslandi

Fagforeninger i Island

Að vinna í fleiri löndum samtímis

At arbejde i flere lande samtidig

Skattar á Íslandi

Skat i Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Islandske sygedagpenge

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.