Jobsøgning i Island

Atvinnuleit á Íslandi
Her kan man finde oplysninger om jobsøgning i Island og om mulighederne for at få arbejdsløshedsunderstøttelse fra sit hjemland i tre måneder, mens man søger arbejde.

At søge arbejde i Island

Arbejdsløse personer fra Norden, der kommer til Island og søger arbejde, skal skaffe sig et islandsk personnummer hos Folkeregisteret for at kunne lade sig registrere som jobsøgende på den lokale arbejdsformidling under Arbejdsmarkedsstyrelsen. Arbejdsformidlingernes adresser kan findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

Udover at formidle jobs tilbyder Arbejdsmarkedsstyrelsens arbejdsformidlinger information om situationen og udsigterne på arbejdsmarkedet og gratis rådgivning om uddannelses- og jobvalg samt om jobsøgning. Desuden er det muligt at lade sig registrere hos privatdrevne arbejdsformidlinger eller sætte sig i direkte forbindelse med arbejdsgivere. Endvidere kan man tit finde jobannoncer i de vigtigste dagblade og på dagbladenes hjemmesider.

De vigtigste arbejdsformidlinger på Island har følgende hjemmesider; listen er dog ikke udtømmende

At søge arbejde gennem EURES

Arbejdsmarkedsstyrelsen tager sig også af driften af den fælleseuropæiske arbejdsformidling EURES (EURopean Employment Services). EURES er et samarbejde om jobsøgning og formidling af jobs mellem landene i det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS) og drives på vegne af EØS' direktion.

Formålet med EURES er at gøre det lettere for de arbejdende at flytte mellem landene i EØS-området og derved bidrage til balance mellem udbud og efterspørgsel inden for området.

EURES-rådgivere vejleder folk om jobsøgning i udlandet, giver information om arbejds- og opholdsbetingelser inden for området og bistår desuden arbejdsgivere, der ønsker at ansætte medarbejdere fra andre EØS-lande.

Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden EURES. Her findes der også en lang række informationer for dem, der søger job og påtænker at flytte inden for Europa.

Nordjobb

Nordiske statsborgere eller statsborgere i EU, som er bosiddende i Norden og er i alderen 18-30 år, kan søge om Nordjobb. Nordjobb virker før øget mobilitet for unge inden for Norden og formidler arbejde og bolig i Norden. 

At søge arbejde i Island på arbejdsløshedsunderstøttelse fra ens hjemland

Alle de nordiske lande er medlemmer af EØS-traktaten. Det betyder, at en person kan tage til et andet nordisk land i helt op til tre måneder for at søge arbejde, og alligevel beholde sin ret til arbejdsløshedsunderstøttelse fra hjemlandet. Man skal opfylde betingelserne hos det land, der udbetaler arbejdsløshedsunderstøttelsen (se linksene nedenfor).

For at få dagpenge under jobsøgning i Island skal man have attesten PD U2 (N-303 hvis man flytter fra Færøerne eller Grønland) fra den myndighed, der udbetaler understøttelsen.

Når en arbejdssøgende person kommer til Island, skal vedkommende lade sig registrere hos Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den udenlandske institution, der står for udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse, vil da fortsætte med at udbetale understøttelsen

Tag kontakt med myndighederne i hjemlandet i god tid

Man skal tage kontakt med den myndighed, der udbetaler arbejdsløshedunderstøttelse, i god tid inden man tager af sted, for at skaffe sig oplysninger om særlige vilkår, tidsfrister og muligheder for forsinkelse i sagsbehandlingen.

Hvis man ikke finder et arbejde

Når tre måneder er gået, kan du ikke længere få udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse fra hjemlandet og må derfor vende tilbage dertil, hvis du skal bevare ret til understøttelse. Det er nødvendigt, at du vender tilbage til dit hjemland og lader dig registrere hos arbejdsformidlingen dér, inden attestens gyldighedsperiode udløber. Der må ikke gå længere tid end syv dage, fra du kommer hjem og til du lader dig registerere hos arbejdsformidlingen. Den periode, hvor du kan modtage arbejdsløshedsunderstøttelse i det land, hvor du søger job, kan ikke forlænges. Når du vender tilbage til dit hjemland, skal du huske at lade dig afregistrere hos arbejdsformidlingen i det andet nordiske land.

Yderligere information

Yderligere informationer kan indhentes på Arbejdsmarkedsstyrelsen (Vinnumálastofnun) hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til styrelsen på +354 5154800.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.