Söka jobb på Island

Atvinnuleit á Íslandi
Här hittar du information om att söka jobb på Island och möjligheten att ta med dig arbetslöshetsersättning från hemlandet under tre månader medan du söker arbete.

Att ansöka om jobb på Island

Arbetslösa från de nordiska länderna som kommer till Island för att söka arbete måste skaffa sig ett isländskt personnummer (kennitala) hos folkbokföringen Þjóðskrá Íslands för att kunna skriva in sig som arbetssökande på ett av den statliga arbetsförmedlingen Vinnumálastofnuns kontor. Kontaktinformation för arbetsförmedlingskontoren finns på Vinnumálastofnuns webbplats.

Förutom att förmedla jobb erbjuder Vinnumálastofnuns arbetsförmedlingskontor information och prognoser om jobbsituationen samt kostnadsfri rådgivning om studie- och yrkesval och hur man söker jobb. Det går också bra att skriva in sig hos privata arbetsförmedlingar eller ta direktkontakt med arbetsgivare. Ofta hittar man också jobbannonser i de största dagstidningarna och deras nätupplagor.

Några av de viktigaste arbetsförmedlingarna på Island listas nedan; listan är dock inte komplett.

Hitta jobb genom EURES

Vinnumálastofnun har även hand om verksamheten för den europeiska arbetsförmedlingen EURES (EURopean Employment Services). EURES är ett samarbete för jobbsökande och förmedling av arbeten mellan länderna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och drivs på uppdrag av Europeiska kommissionen.

EURES mål är att göra det enklare för arbetstagare att flytta mellan EES-länderna och därmed bidra till jämvikt mellan tillgång och efterfrågan inom området.

EURES-rådgivarna ger vägledning vid arbetssökande utomlands, informerar om arbets- och bosättningsvillkor inom området, samt bistår arbetsgivare som vill anställa personal från andra EES-länder.

Närmare information finns på EURES hemsida, som har mycket att erbjuda arbetssökande som funderar på att flytta inom Europa.

Nordjobb

Nordiska medborgare och medborgare i EU-länder i åldrarna 18–30 kan söka Nordjobb, förutsatt att de är bosatta i Norden. Nordjobb verkar för att främja unga människors rörlighet mellan de nordiska länderna och förmedlar arbete och bostad i Norden.

Att söka jobb på Island med arbetslöshetsersättning från hemlandet

Alla de nordiska länderna omfattas av EES-avtalet, vilket betyder att man kan åka till ett annat nordiskt land för att söka arbete i upp till tre månader med bibehållen rätt till arbetslöshetsersättning från hemlandet. Man måste uppfylla reglerna i det land som betalar arbetslöshetsersättningen (se länkar nedan).

För att få dagpenning när man söker jobb på Island måste man ha intyget PD U2 (N-303 om man flyttar från Färöarna eller Grönland) från den myndighet som betalar ersättningen.

Den som kommer till Island måste registrera sig hos arbetsförmedlingen Vinnumálastofnun. Den utländska myndighet som har hand om arbetslöshetsersättningen kommer fortsatt att betala ut ersättningen.

Kontakta myndigheten i hemlandet i god tid

Du bör kontakta den myndighet som sköter utbetalningen av arbetslöshetsersättningen i ditt hemland i god tid innan du ger dig av för att få information om särskilda villkor, tidsfrister och eventuell väntetid för handläggningen.

 

Om du inte hittar något jobb

När det har gått tre månader får du inte längre någon ersättning från hemlandet och måste åka tillbaka dit för att behålla rätten till ersättning. Efter hemkomsten måste du skriva in dig på arbetsförmedlingen innan intygets giltighetstid går ut. Det får högst gå sju dagar från det att du kommer tillbaka innan du skriver in dig. Det går inte att förlänga perioden med arbetslöshetsersättning i jobbsökarlandet. Tänk på att avregistrera dig på arbetsförmedlingen i det andra nordiska landet innan du åker hem.

Ytterligare information

Utförligare information finns att hämta hos Vinnumálastofnun, både på myndighetens webbplats och genom att ringa på +354-515 4800.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.