Söka jobb på Island

Atvinnuleit á Íslandi
Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning från hemlandet under tre månader medan du söker arbete.

Att ansöka om jobb på Island

Arbetslösa från de nordiska länderna som kommer till Island för att söka arbete måste skaffa sig ett isländskt personnummer (kennitala) hos folkbokföringen Þjóðskrá Íslands för att kunna skriva in sig som arbetssökande på ett av den statliga arbetsförmedlingen Vinnumálastofnuns kontor. Adresser till arbetsförmedlingarna finns på Vinnumálastofnuns hemsida.

Förutom att förmedla jobb erbjuder Vinnumálastofnuns arbetsförmedlingar information och prognoser om jobbsituationen samt kostnadsfri rådgivning om studie- och yrkesval och hur man söker jobb. Det går även bra att skriva in sig hos privata arbetsförmedlingar eller ta direktkontakt med arbetsgivare. Ofta hittar man också jobbannonser i de största dagstidningarna och deras nätupplagor.

Följande är de viktigaste arbetsförmedlingarna på Island. Listan är dock inte komplett.

  Söka jobb genom EURES

  Vinnumálastofnun har även hand om verksamheten för den europeiska arbetsförmedlingen EURES (EURopean Employment Services). EURES är ett samarbete för jobbsökande och förmedling av arbeten mellan länderna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och drivs på uppdrag av Europeiska kommissionen.

  EURES mål är att göra det enklare för arbetstagare att flytta mellan EES-länderna och därmed bidra till jämvikt mellan tillgång och efterfrågan inom området.

  EURES-rådgivarna ger vägledning vid arbetssökande utomlands, informerar om arbets- och bosättningsvillkor inom området, samt bistår arbetsgivare som vill anställa personal från andra EES-länder.

  Närmare information finns på EURES hemsida, som har mycket att erbjuda arbetssökande som funderar på att flytta inom Europa.

  Nordjobb

  Nordiska medborgare och medborgare i EU-länder i åldrarna 18–30 kan söka Nordjobb, förutsatt att de är bosatta i Norden. Nordjobb verkar för att främja unga människors rörlighet mellan de nordiska länderna och förmedlar arbete och bostad i Norden.

  Att söka jobb på Island med arbetslöshetsersättning från hemlandet

  Alla de nordiska länderna omfattas av EES-avtalet, vilket betyder att man kan åka till ett annat nordiskt land för att söka arbete i upp till tre månader med bibehållen rätt till arbetslöshetsersättning från hemlandet. Man måste uppfylla reglerna i det land som betalar arbetslöshetsersättningen (se länkar nedan).

  För att få dagpenning när man söker jobb på Island måste man ha intyget PD U2 (N-303 om man flyttar från Färöarna eller Grönland) från den myndighet som betalar ersättningen.

  Den som kommer till Island måste registrera sig hos arbetsförmedlingen Vinnumálastofnun. Den utländska myndighet som har hand om arbetslöshetsersättningen kommer fortsatt att betala ut ersättningen.

  Kontakta myndigheten i hemlandet i god tid

  Du bör kontakta den myndighet som sköter utbetalningen av arbetslöshetsersättningen i ditt hemland i god tid innan du ger dig av för att få information om särskilda villkor, tidsfrister och eventuell väntetid för handläggningen.

   

  Om du inte hittar något jobb

  När det har gått tre månader får du inte längre någon ersättning från hemlandet och måste åka tillbaka dit för att behålla ersättningsrätten. Du måste åka tillbaka till ditt hemland och skriva in dig på arbetsförmedlingen där innan intygets giltighetstid går ut. Det får högst gå sju dagar från det att du kommer tillbaka innan du skriver in dig. Det går inte att förlänga perioden med arbetslöshetsersättning i jobbsökarlandet. Tänk på att avregistrera dig på arbetsförmedlingen i det andra nordiska landet innan du åker hem.

  Fråga Info Norden

  Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.