Rätt till hälso- och sjukvård på Grönland

Ret til sundhedsydelser i Grønland
Här kan du läsa om vilka hälso- och sjukvårdstjänster du har rätt till och vem du ska kontakta om du blir sjuk.

Som i de övriga nordiska länderna har medborgare bosatta på Grönland rätt till fri sjukvård, inklusive receptbelagda läkemedel. Men du betalar själv kostnaden för hjälpmedel, såsom proteser och glasögon. Du har också rätt till fri tandvård i viss mån.

På grund av Grönlands geografiska utmaningar rekommenderas man att teckna en lämplig försäkring som täcker transport från olycksplatsen till närmaste bygd eller annan plats med åretruntboende. 

Vad har du rätt till om du arbetar på Grönland och blir sjuk? 

Om du är bosatt på Grönland har du rätt till samma hälso- och sjukvård som landets medborgare. 

Om du bor i Danmark eller på Färöarna och arbetar på Grönland har du rätt till gratis sjukvård vid akut sjukdom. 

Utanför riksgemenskapen men inom Norden omfattas du av den nordiska konventionen om social trygghet.

Du har rätt till behandling av akut sjukdom samt merkostnader för hemresa till bosättningslandet.

Du kan inte få det europeiska sjukförsäkringskortet på Grönland.  

Vad har du rätt till om du blir sjuk och vistas tillfälligt på Grönland?

Om du bor i Danmark eller på Färöarna och arbetar på Grönland har du rätt till gratis sjukvård vid akut sjukdom. 

Utanför riksgemenskapen men inom Norden omfattas du av den nordiska konventionen om social trygghet som övriga Norden..

  • Du har rätt till behandling av akut sjukdom samt merkostnader för hemresa till bosättningslandet.
  • Du måste kunna bevisa var du bor för att ha rätt till dessa förmåner. 

Har du rätt till planerad vård i ett annat nordiskt land?

Som medborgare på Grönland har du bara rätt till planerad vård om den har ordinerats av en läkare. När det gäller vård som normalt inte erbjuds kan detta prövas i hälso- och sjukvårdens visitationsnämnd (visitationsnævn).

Vilka grönländska hälso- och sjukvårdstjänster har du rätt till om du vistas tillfälligt utanför Grönland?

Den grönländska hälso- och sjukvården kan endast ge vård på Grönland. 

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Mer information

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.