Réttur til heilbrigðisþjónustu á Grænlandi

Ret til sundhedsydelser i Grønland
Hér er að finna upplýsingar um niðurgreiðslur sem standa til boða vegna heilbrigðisþjónustu og hvert skal leita ef upp koma veikindi.

Fólk sem er búsett á Grænlandi á rétt á ókeypis heilbrigðisþjónustu, þar á meðal ávísaðra lyfja, eins og annars staðar á Norðurlöndum. Greiða þarf fyrir hjálpartæki svo sem gervitennur og gleraugu. Rétturinn nær einnig yfir hluta tannlæknaþjónustu.

Vegna þeirra áskorana sem blasa við sökum stærðar og dreifðrar byggðar á Grænlandi er mælt með því að fólk tryggi sig fyrir flutningi frá þeim stað sem slys kann að eiga sér stað til næstu byggðar eða staðar þar sem er búseta árið um kring. 

Hvaða rétt áttu við veikindi ef þú starfar á Grænlandi? 

Fólk sem er búsett á Grænlandi á rétt á þeim niðurgreiðslum vegna heilbrigðisþjónustu sem borgurum landsins stendur til boða. 

Einstaklingur sem á heima í Danmörku eða í Færeyjum og starfar á Grænlandi á rétt á ókeypis heilbrigðisþjónustu við skyndileg veikindi. 

Norrænn sáttmáli um almannatryggingar frá 1. maí 2014 gildir um fólk sem er búsett utan ríkjasambandsins en innan Norðurlanda.

Þú átt rétt á meðferð við skyndilegum sjúkdómum og greiðslu á aukakostnaði vegna heimferðar til búsetulands.

Ekki er hægt að fá evrópskt sjúkratryggingakort á Grænlandi.  

Hver er réttur þinn ef þú veikist meðan á tímabundinni dvöl á Grænland stendur?

Einstaklingur sem á heima í Danmörku eða í Færeyjum og starfar á Grænlandi á rétt á ókeypis heilbrigðisþjónustu við skyndileg veikindi. 

Norrænn sáttmáli um almannatryggingar gildir um fólk sem eru búsett utan ríkjasambandsins en innan Norðurlanda.

  • Þar með áttu rétt á meðferð við skyndilegum sjúkdómum og að greiddur sé viðbótarkostnaður vegna heimferðar til búsetulands.
  • Þú verður að leggja fram staðfestingu þess hvar þú átt heima til þess að eiga rétt á þessum greiðslum. 

Áttu rétt á að njóta fyrirfram ákveðinnar heilbrigðisþjónustu í öðru norrænu ríki?

Grænlenskur borgari á aðeins rétt á meðferð sem er ávísað af lækni. Ef um er að ræða meðferð sem yfirleitt er ekki í boði má láta á það reyna í rannsóknanefnd heilbrigðisþjónustunnar (sundhedsvæsenets visitationsnævn)

Hvaða niðurgreiðslna vegna heilbrigðisþjónustu áttu rétt á frá Grænlandi ef þú dvelst tímabundið utan Grænlands?

Grænlenska heilbrigðiskerfið getur aðeins niðurgreitt heilbrigðisþjónustu á Grænlandi. 

Hvar geturðu aflað þér upplýsinga?

Hvad har du ret til, hvis du arbejder i Grønland og bliver syg?

Hvis du har bopæl i Grønland, har du ret til de sundhedsydelser, som tilbydes landets borgere.

Hvis du bor i Danmark eller Færøerne og arbejder i Grønland, har du ret til gratis sygehjælp i tilfælde af akut opstået sygdom.

Uden for Rigsfællesskabet, men inden for Norden er du dækket af Nordisk Konvention om Social Sikring.

Du har ret til behandling af akut opstået sygdom, og merudgifter i forbindelse med hjemrejse til bopælsland.

Du kan ikke få det europæiske sygesikringskort i Grønland.

Nánari upplýsingar

Har du ret til planlagt behandling i et andet nordisk land?

Som borger i Grønland har du kun ret til planlagt behandling i et andet nordisk land, hvis det er ordineret af en læge. I tilfælde af behandling, som ikke sædvanligt udbydes i Grønland, kan det prøves i sundhedsvæsenets visitationsnævn.

Hvilke grønlandske sundhedsydelser har du ret til, hvis du opholder dig midlertidigt uden for Grønland?

Opholder du dig midlertidigt uden for Grønland, har du ikke ret til planlagte sundhedsydelser i landet. Det grønlandske sundhedsvæsen kan kun yde sundhedsydelser i Grønland.

Hvad koster sundhedsydelser i Grønland?

Det meste af sundhedsvæsenet i Grønland er offentligt og gratis for borgeren. I den udstrækning de lokale og geografiske forhold tillader det, har du som bosat i Grønland derfor ret til følgende ydelser uden egenbetaling:   

  • Praktiserende læger og offentlige hospitaler
  • Bygdekonsultationer, sundhedsstationer og sundhedscentre
  • Den offentlige tandpleje
  • Speciallæger
  • Receptpligtig medicin
  • Hjemmepleje

Bor du i et område uden det sundhedstilbud, du har brug for, har du ret til transport til regionssygehus eller landssygehuset. Det kræver dog, at en læge har ordineret behandlingen.

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna