Rett til helsetjenester på Grønland

Ret til sundhedsydelser i Grønland
Her kan du lese om hvilke helsetjenester du har rett til, og hvem du skal kontakte hvis du blir syk.

Som i alle nordiske land har du som bosatt på Grønland rett til gratis helsetjenester, inklusive ordinert medisin. Det er imidlertid egenbetaling for hjelpemidler som proteser eller briller. I et visst omfang er tannpleie gratis.

På grunn av Grønlands geografiske utfordringer anbefales det å tegne en forsikring som dekker transport fra ulykkesstedet til nærmeste bygd eller annet sted med helårsbosetting.

Hva har du rett til hvis du jobber på Grønland og blir syk?

Hvis du er bosatt på Grønland, har du rett til de helsetjenestene som tilbys landets innbyggere.

Hvis du bor i Danmark eller på Færøyene og jobber på Grønland, har du rett til gratis helsehjelp ved akutt oppstått sykdom.

Utenfor riksfellesskapet, men innenfor Norden er du dekket av Nordisk konvensjon om trygd.

Du har rett til behandling av akutt oppstått sykdom og merutgifter i forbindelse med hjemreise til bostedsland.

Du kan ikke få europeisk helsetrygdkort på Grønland.

Hva har du rett til hvis du blir syk og oppholder deg midlertidig på Grønland?

Hvis du bor i Danmark og jobber eller studerer på Grønland, har du rett til gratis helsehjelp ved akutt oppstått sykdom. Husk å ta med det gule sykeforsikringskortet ved midlertidige opphold på Grønland. Hvis du bor på Færøyene og jobber eller studerer på Grønland, har du rett til gratis helsehjelp på samme måte. Du må ta med dokumentasjon for at du har rett til helsetjenester gjennom en færøysk sykeforsikringskasse.

Bor du utenfor riksfellesskapet, men innenfor Norden eller et EU/EØS-land, er du dekket av Nordisk konvensjon om trygd som resten av Norden. Du må huske å ta med dokumentasjon for at du har rett til helsehjelp i bostedslandet. Det kan være EU-helsetrygdkort, nasjonalt sykeforsikringsbevis eller lignende.

Det vil si at du har rett til behandling av akutt oppstått sykdom og merutgifter i forbindelse med hjemreise til bostedslandet, men du må kunne dokumentere hvor du har bolig, for å ha rett til ytelsene.

Har du rett til planlagt behandling i et annet nordisk land?

Som grønlandsk innbygger har du bare rett til planlagt behandling i et annet nordisk land hvis det er ordinert av en lege. Ved behandlinger som ikke vanligvis tilbys på Grønland, kan dette prøves i Sundhedsvæsenets visitationsnævn.

Hvilke grønlandske helsetjenester har du rett til hvis du oppholder deg midlertidig utenfor Grønland?

Oppholder du deg midlertidig utenfor Grønland, har du ikke rett til planlagte helsetjenester i landet. Det grønlandske helsevesenet kan bare yte helsetjenester på Grønland.

Hva koster helsetjenester på Grønland?

Det meste av helsevesenet på Grønland er offentlig og gratis for innbyggerne. I den utstrekning de lokale og geografiske forholdene tillater det, har du som bosatt på Grønland derfor rett til følgende ytelser uten egenbetaling:   

  • Fastleger og offentlige sykehus
  • Bygdekonsultasjoner, helsestasjoner og helsesentre
  • Offentlig tannpleie
  • Spesialistleger
  • reseptpliktig medisin
  • Hjemmepleie

Bor du i et område uten det helsetilbudet du har bruk for, har du rett til transport til regionsykehus eller landssykehuset. Det krever imidlertid at en lege har ordinert behandlingen.

Find sundhedspersoner og behandlingssteder i Grønland

Akutnummer

Er du kommet til skade eller har brug for akut lægehjælp, kan du finde akutnumre for alle byer/bygder på den grønlandske sundhedsportal Peqqik.gl.

Praktiserende læge

Har du brug for ikke-akut lægehjælp, skal du kontakte regionens sundhedscenter telefonisk og vil efter en kort samtale om problemet få en tid til undersøgelse. Du skal være opmærksom på, at der kun kan ringes på et særligt tidspunkt på dagen, og at der kan være ventetid. Vær tålmodig og vent. Du kommer igennem til sidst og får den behandling, du har brug for.

Speciallæge, fysioterapi og andre specialer

Du skal først undersøges af en praktiserende læge på sundhedscentret, før du kan blive henvist til behandling hos en speciallæge, fysioterapeut med mere.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.