Forskere og stipendiemodtagere i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa
Her kan du læse om, hvor du er socialt sikret, hvis du modtager stipendium fra Finland eller udlandet med henblik på videnskabelig forskning eller kunstnerisk virke.

Hvis du udfører postgraduate studier, forskning eller kunstnerisk virksomhed og modtager stipendium, bør du tegne en forsikring for dit stipendiearbejde. Reglerne afhænger af, om du får stipendiet fra Finland eller fra udlandet, og hvor arbejdet eller forskningen foregår. Åland anses for at være en del af Finland.

Stipendium fra Finland

Hvis du modtager stipendium i Finland med henblik på igangværende videnskabelig forskning eller kunstnerisk virke i Finland, skal du ifølge loven tegne en pensions- og ulykkesforsikring. Den lovfæstede pensions- og ulykkesforsikring for stipendiemodtagere i Finland varetages af Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Hvis du udfører forskning, kunstnerisk arbejde eller postgraduate studier i Finland med et stipendium, som forsikres i henhold til lov om pension for landmænd, har du ret til social sikring og ydelser fra Folkpensionsanstalten (FPA) under dit stipendiearbejde eller dine postgraduate studier.

Hvis du arbejder i udlandet og modtager stipendium fra Finland, skal du indgå en særlig aftale om bevaring af forsikringen. Forsikringen er gyldig, hvis du også er socialt sikret i Finland under arbejdsopholdet i udlandet. Du skal søge om en A1-attest hos Pensionsskyddscentralen for at afklare, om du er socialt sikret i Finland i forbindelse med arbejde i et EU-/EØS-land eller et land med en aftale om social sikring. Hvis du arbejder uden for EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien, skal du kontakte FPA.  

Hvis du ud over stipendiet modtager løn fra et job i udlandet, er du også socialt sikret i det land, hvor du arbejder. Du kan læse mere på siden Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af?

Stipendium fra Finland, arbejde i udlandet?

Hvis du arbejder i udlandet og modtager stipendium fra Finland, skal du indgå en særlig aftale med LPA om bevaring af forsikringen. Forsikringen er gyldig, hvis stipendiemodtageren også socialt sikret i Finland under arbejdsopholdet i udlandet. Afgørelsen, om hvorvidt en person er socialt sikret i Finland, træffes af enten Pensionsskyddcentralen eller FPA.

Hvis du ud over stipendiet modtager løn fra et job i udlandet, er du også socialt sikret i det land, hvor du arbejder.

Stipendium fra udlandet

Personer, som modtager stipendium fra udlandet, kan ikke få en pensionsforsikring hos LPA. Personer, som modtager stipendier fra udlandet, men bor i Finland, skal kontakte den myndighed i hjemlandet, som har ansvaret for pensionsforsikring.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.