Forskere og stipendiemodtagere i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa
Her kan du læse om de regler, som har betydning for personer, som modtager stipendium fra Finland eller udlandet, med henblik på videnskabelig forskning eller kunstnerisk virke.

Stipendium fra Finland

Hvis du modtager stipendium i Finland med henblik på igangværende videnskabelig forskning eller kunstnerisk virke, og arbejdet varer mindst 4 måneder, skal du tegne en pensions- og ulykkesforsikring. Den lovfæstede pensions- og ulykkesforsikring for stipendiemodtagere i Finland varetages af Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

En udenlandsk stipendiemodtager, som arbejder permanent i Finland, kan tegne en forsikring hvis stipendiet er tildelt fra Finland, og hvis han eller hun er socialt sikret i Finland.

Personer, som kommer til Finland for at arbejde fra et andet nordisk land eller et EU-/EØS-land, er socialt sikret i Finland, hvis ansættelsen varer mere end 4 måneder. Personer fra andre lande skal indsende en særlig ansøgning herom til FPA.

Stipendium fra Finland, arbejde i udlandet?

Hvis du arbejder i udlandet og modtager stipendium fra Finland, skal du indgå en særlig aftale med LPA om bevaring af forsikringen. Forsikringen er gyldig, hvis stipendiemodtageren også socialt sikret i Finland under arbejdsopholdet i udlandet. Afgørelsen, om hvorvidt en person er socialt sikret i Finland, træffes af enten Pensionsskyddcentralen eller FPA.

Hvis du ud over stipendiet modtager løn fra et job i udlandet, er du også socialt sikret i det land, hvor du arbejder.

Stipendium fra udlandet

Personer, som modtager stipendium fra udlandet, kan ikke få en pensionsforsikring hos LPA. Personer, som modtager stipendier fra udlandet, men bor i Finland, skal kontakte den myndighed i hjemlandet, som har ansvaret for pensionsforsikring.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.