Støtte til hjælpemidler i Sverige

Kørestolsymbol på grå væg
Fotograf
Photo by marianne bos on Unsplash
Her kan du som har en funktionsnedsættelse læse om hvordan du ansøger om hjælpemiddel og om støtte til hjælpemidler i Sverige. Du finder også information om hvad der gælder når du vil flytte til udlandet med dine svenske hjælpemidler.

I Sverige er der forskellige hjælpemidler til dig, der har en funktionsnedsættelse.

Størstedelen af udbuddet af hjælpemidler i Sverige fås gennem sundhedsvæsenet i kommuner eller regioner. Kommuner og regioner er forpligtet til at stille hjælpemidler til rådighed som et led i en sundheds- og lægebehandlingsindsats. Du skal henvende dig til sundhedsplejen (vården) for at få vurderet dine behov.

Visse arbejdshjælpemidler får du ved at søge om ydelse hos Försäkringskassan der er den svenske socialsikringsmyndighed. Andre ydelser får du gennem sundhedsvæsenet, kommunen, din arbejdsgiver eller den svenske arbejdsformidling, Arbetsförmedlingen. Nogle gange modtager du ydelser fra både Försäkringskassan og en eller flere andre aktører.

Du der bor, arbejder eller opholder dig i Sverige og har en funktionsnedsættelse har samme ret til at ansøge om hjælpemidler som svenske statsborgere. Betingelserne for at have ret til de forskellige ydelser varierer.

For at have ret til nogle ydelser, skal du bo og arbejde i Sverige, mens for at have ret til andre ydelser kan du enten bo eller arbejde i Sverige.

Hvilke ydelser kan jeg ansøge om i Sverige?

Nedenstående ydelser kan du ansøge om hos Försäkringskassan. På myndighedens webside finder du mere udførlig information om hvilke ydelser du kan søge hos Försäkringskassan.

Afhængigt af hvilken type støtte du har brug for, kan det være at du også er nødt til at kontakte andre aktører, som for eksempel Arbetsförmedlingen eller det svenske sundhedsvæsen, for at få hjælp.

  • Bilstøtte: Bilstøtte (bilstöd) er et bidrag til dig, der har en permanent funktionsnedsættelse og har store vanskeligheder med at bevæge dig eller rejse med offentlig transport. Bilstøtten er til køb eller tilpasning af en bil til dine behov. Ydelsen bilstöd er tilgængelig for både voksne og børn.
  • Arbejdshjælpemidler: Arbejdsgiveren er ansvarlig for hjælpemidler, der normalt er nødvendige på arbejdspladsen, for eksempel hvis du har brug for et højdejusterbart skrivebord. Hvis du har en funktionsnedsættelse eller en sygdom, der betyder at du har brug for særlige hjælpemidler for at kunne arbejde, kan du eller din arbejdsgiver modtage tilskud fra Försäkringskassan. Dette gælder, hvis du har en beskæftigelse i Sverige, der har varet i mindst et år.

Hvis du ikke har været ansat i mindst et år, skal du kontakte den svenske arbejdsformidling, Arbetsförmedlingen. De kan hjælpe med hjælpemidler, der kan gøre det lettere for dig at få eller beholde et job.

Sundhedsvæsenet hjælper med hjælpemidler, du har brug for til din daglige livsføring eller til pleje og behandling.

  • Ydelse for ekstra udgifter: Du kan modtage en ydelse hvis du har omkostninger (merkostnadsersättning), der skyldes din funktionsnedsættelse, og omkostningerne overstiger dem, der er almindelige for folk i din alder. For at være berettiget til ydelsen skal udgifterne overstige et fastsat minimumsbeløb per år. Du kan modtage denne ydelse uanset om du er barn eller voksen.

Hvordan ansøger jeg om ydelser i Sverige?

På Försäkringskassans webside finder du oplysninger om hvem der kan modtage ydelser og hvordan du ansøger om en ydelse.

Kan jeg flytte til Sverige med hjælpemidler fra udlandet?

Hvis du flytter til Sverige og har et hjælpemiddel fra Danmark, Finland, Island eller Norge, skal du kontakte instansen i hjemlandet hvor du har modtaget hjælpemidlet fra og finde ud af om du kan beholde det.

Kan jeg flytte til udlandet med hjælpemidler fra Sverige?

Hvis du skal opholde dig i Danmark, Finland, Island eller Norge i en længere periode og har hjælpemiddel fra Sverige, skal du informere Försäkringskassan om det. Det gælder også hvis du flytter dertil eller skal arbejde der.

Kan jeg få mine hjælpemidler med på et midlertidigt ophold i Sverige?

Hvis du skal opholde dig midlertidigt i Sverige og har et hjælpemiddel fra Danmark, Finland, Island eller Norge, skal du kontakte den instans i hjemlandet som har givet dig hjælpemidlet for at finde ud af om du kan tage det med til Sverige. Hvis du ikke kan beholde hjælpemidlet, kan du ansøge om at få et hjælpemiddel i Sverige. Det gør du hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller sundhedsvæsenet.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørgsmål?

På Försäkringskassans webside kan du læse mere og få svar på dine spørgsmål. Du kan også ringe til Försäkringskassans kundecenter på 0771–524 524.

Mere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.