Pas- og visumkrav ved indrejse til Sverige

Pas med stempler

Pas med stempler

Fotograf
ConvertKit / Unsplash
Få kendskab til reglerne for pas og visum når du rejser til Sverige som nordisk statsborger, EU/EØS-statsborger eller tredjelandsstatsborger. Se hvad der gælder når du rejser med mindreårige, hvis du nægtes indrejse eller har brug for konsulær beskyttelse.

Det er vigtigt at være velinformeret om indrejsereglerne, når du rejser til Sverige, og at sikre dig, at du har de nødvendige dokumenter med dig for at undgå problemer ved grænsen. 

Skal du have dit pas med når du rejser til Sverige?

Når du rejser til Sverige, afhænger det af din nationalitet og andre faktorer, om du skal bruge et pas eller ej. Hvis du rejser med familiemedlemmer fra lande uden for EU, skal du være opmærksom på de specifikke regler, der gælder for dem. 

  1. Nordiske statsborgere: Som nordisk statsborger behøver du normalt ikke at vise pas, når du rejser til Sverige. Det svenske politi anbefaler dog at du medbringer enten pas eller nationalt Id-kort for at kunne bekræfte din identitet. Men du kan som regel også bruge dit kørekort som identifikation.
  2. EU/EØS-statsborgere: Sverige er en del af Schengen-samarbejdet og som regel behøver EU/EØS-statsborgere fra Schengen-lande ikke at vise pas ved indrejse til Sverige. Det anbefales dog at medbringe et gyldigt identitetsdokument som for eksempel pas eller id-kort, hvis der opstår spørgsmål om din identitet eller formål med rejsen.
  3. EU/EØS-statsborgere fra lande der ikke er med i Schengen: Særlige regler gælder for EU-landene som ikke er en del af Schengen-området. Ved rejser til og fra disse lande udføres der en lettere grænsekontrol, men du kan rejse ind i Sverige uden pas, hvis du er EU/EØS-borger og har et gyldigt nationalt id-kort.
  4. Tredjelandsstatsborgere: Tredjelandsstatsborgere, det vil sige personer fra lande uden for EU/EØS og Schengen-området, skal normalt vise gyldigt pas og i nogle tilfælde også et visum ved indrejse til Sverige. Det er vigtigt at undersøge de specifikke krav for dit land for at undgå problemer ved grænsekontrollen.

Børn og mindreårige som skal rejse til Sverige

Børn og unge under 18 år skal have deres eget rejsedokument når de rejser til Sverige. Hvis de kommer fra lande eller områder, hvor Sverige kræver at indbyggerne har visum, skal de også have deres eget visum.

En umyndig nordisk statsborger kan dog rejse til Sverige med sin værge uden eget rejsedokument, hvis de er statsborgere i et af de nordiske lande eller EØS-borgere og er bosat i et EU/EØS-land.

For at bekræfte retten til indrejse skal værgen vise et gyldigt rejsedokument og dokumentation, der bekræfter identiteten, retten til indrejse og at vedkommende er barnets værge. Dette kan være en fødselsattest, personattest eller anden officiel dokumentation. Det kan også være nødvendigt med skriftlig tilladelse fra den værge, der ikke rejser med.

For skoleklasser, foreninger eller andre grupper af mindreårige, hvor en lærer eller en anden voksen er ansvarlig, kan retten til indrejse til Sverige vurderes ved, at den ansvarlige voksen viser en liste over gruppens medlemmer. Listen skal indeholde:

  • de umyndiges personoplysninger,
  • samtykke fra værgerne til de umyndiges deltagelse, og til at den medrejsende voksne person er ansvarlig.

Den ansvarlige voksne skal også kunne bekræfte sin egen ret til indrejse og ophold. Derudover skal den ansvarlige person tydeligt kunne vise, at de umyndige deltager i en organiseret gruppeudflugt som for eksempel en skole- eller fritidsaktivitet.

For umyndige, der ikke er EØS-borgere, men er bosat med opholdstilladelse i en medlemsstat, skal den ansvarlige lærer eller lignende udfylde Migrationsverkets blanket "Förteckning över deltagare i skolresor inom EU".

Gyldige rejsedokumenter i Sverige

Du bør altid have gyldige rejsedokumenter såsom pas eller id-kort med dig til Sverige, så du kan bekræfte din identitet, hvis det bliver nødvendigt.

Kørekort, bank- eller skattekort anses ikke som gyldige rejsedokumenter i Sverige og kan derfor blive afvist som legitimation. 

I nogle tilfælde kan et nationalt id-kort være acceptabelt som identifikation ved indrejse til Sverige. Det er dog altid en god idé at medbringe pas som backup, især hvis du rejser fra et land uden for EU/EØS.

Gyldighed af pas i Sverige

Hvis du er statsborger i et Schengen-land og rejser til Sverige, skal dine rejsedokumenter være gyldige på rejsedagen.

Rejser du til Sverige fra et land udenfor Schengen-området, må dit pas ikke være ældre end 10 år og det skal være gyldigt i mindst 3 måneder efter din planlagte hjemrejse. 

Du har selv ansvaret for at kontrollere, at du har gyldig rejsedokumentation til Sverige. Hvis dit pas udløber inden for kort tid, kan det være en god idé at forny det, inden du rejser. 

Visum i Sverige

Hvis du ikke er statsborger i et EU-land og vil besøge Sverige i op til 90 dage, kan du blive nødt til at ansøge om visum. Et visum tillader indrejse og ophold i Schengen-landene i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Hvorvidt du har brug for et visum afhænger af dit hjemland, om du har opholdstilladelse i et andet Schengen-land eller er bosat i et EU-land.

Hvis du har en gyldig opholdstilladelse fra et andet Schengen-land, behøver du ikke ansøge om visum for at besøge Sverige i op til 90 dage. Et visum giver normalt adgang til alle Schengen-lande, men i enkelte tilfælde gælder det kun for ophold i Sverige eller visse andre Schengen-lande. Hvis du vil besøge Sverige i mere end 90 dage, skal du ansøge om en besøgsopholdstilladelse.

Andre vigtige rejsedokumenter i Sverige

Ud over pas og visum kan det være nyttigt at medbringe yderligere dokumenter som for eksempel rejseforsikring, bookingbekræftelser og adresse på din indkvartering. Disse kan være nødvendige i tilfælde af spørgsmål fra immigrationsmyndighederne.

Nægtet indrejse til Sverige

Sverige kan nægte dig eller din familie indrejse af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. Dette kræver, at myndighederne kan påvise, at du eller din familie udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel. Du har ret til at modtage myndighedernes afgørelse skriftligt, inklusive begrundelser og oplysninger om, hvordan du kan klage og inden for hvilken frist.

Hvis du ikke får lov til at komme ind i Sverige, vil du normalt blive sendt tilbage til dit hjemland for dine egne penge.

Konsulær beskyttelse i Sverige

I tilfælde af nødsituationer eller problemer under opholdet kan du søge konsulær bistand fra dit hjemlands ambassade eller konsulat i Sverige.

Yderligere information

Du finder yderligere information om at rejse ind i Sverige hos Polisen og Migrationsverket.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.