Bidrag till hjälpmedel i Sverige

Kørestolsymbol på grå væg
Photographer
Photo by marianne bos on Unsplash
Här kan du som har en funktionsnedsättning läsa om hur du ansöker om hjälpmedel och bidrag till hjälpmedel i Sverige. Du hittar också information om vad som gäller när du vill flytta utomlands med dina svenska hjälpmedel.

I Sverige finns det olika hjälpmedel för dig som har en funktionsnedsättning.

Största delen av hjälpmedelsutbudet i Sverige kan du få genom hälso- och sjukvården i kommuner eller regioner. Kommuner och regioner är skyldiga att erbjuda hjälpmedel som ett led i en hälso- och sjukvårdsinsats. Du ska vända dig till vården om du vill ha dina behov bedömda.

Vissa arbetshjälpmedel får du genom att ansöka om ersättning hos Försäkringskassan, som är den svenska socialförsäkringsmyndigheten. Andra ersättningar får du genom hälso- och sjukvården, kommunen, din arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen. Ibland kan du få ersättningar från både Försäkringskassan och en eller flera andra aktörer.

Du som bor, arbetar eller vistas i Sverige och har en funktionsnedsättning har samma rätt att ansöka om hjälpmedel som svenska medborgare. Villkoren för att ha rätt till de olika ersättningarna varierar.

För att ha rätt till vissa ersättningar måste du bo och arbeta i Sverige, medan för att ha rätt till andra ersättningar kan du antingen bo eller arbeta i Sverige.

Vilka ersättningar kan du ansöka om i Sverige?

Nedanstående ersättningar kan du ansöka om hos Försäkringskassan. På myndighetens webbplats hittar du mer detaljerad information om vilka ersättningar du kan ansöka om hos Försäkringskassan.

Beroende på vilken typ av stöd du behöver kan du även behöva kontakta andra aktörer för att få hjälp, till exempel Arbetsförmedlingen eller hälso- och sjukvården.

  • Bilstöd: Bilstöd är ett bidrag till dig som har en varaktig funktionsnedsättning och stora svårigheter att förflytta dig eller åka med allmänna kommunikationer. Bilstödet är till för att köpa eller anpassa ett fordon efter dina behov. Både vuxna och föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan få bilstöd. 
  • Arbetshjälpmedel: Arbetsgivaren är ansvarig för hjälpmedel som vanligtvis är nödvändiga på arbetsplatsen, till exempel om du behöver ett höj- och sänkbart skrivbord. Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta så kan du eller din arbetsgivare få bidrag från Försäkringskassan. Detta gäller om du har varit anställd hos arbetsgivaren i minst ett år.

Om du inte har varit anställd i minst ett år ska du kontakta Arbetsförmedlingen. De kan hjälpa till med hjälpmedel som kan göra det lättare för dig att få eller behålla ett jobb.

Hälso- och sjukvården hjälper till med hjälpmedel du behöver i din vardag eller i vård och behandling.

  • Ersättning för merkostnader: Du kan få merkostnadsersättning om du har kostnader som beror på din funktionsnedsättning och de är utöver vad som är vanligt för personer i din ålder. För att ha rätt till merkostnadsersättning måste kostnaderna överstiga ett fastställt minimibelopp per år. Du kan få merkostnadsersättning oavsett om du är barn eller vuxen.

Hur ansöker du om ersättning i Sverige?

På Försäkringskassans webbplats hittar du mer information om vem som kan få ersättningar och hur man ansöker om en ersättning.

Kan du flytta till Sverige med hjälpmedel från utlandet?

Om du flyttar till Sverige och har ett hjälpmedel från Danmark, Finland, Island eller Norge ska du kontakta det organ i hemlandet du fått hjälpmedlet från och ta reda på om du kan behålla det.

Kan du flytta utomlands med hjälpmedel från Sverige?

Om du ska vistas i Danmark, Finland, Island eller Norge under en längre period och har hjälpmedel från Sverige ska du informera Försäkringskassan om det. Det gäller också om du flyttar till landet eller ska arbeta där.

Kan du ta med dig dina hjälpmedel till Sverige för en tillfällig vistelse?

Om du ska bo tillfälligt i Sverige och har ett hjälpmedel från Danmark, Finland, Island eller Norge ska du kontakta det organ i hemlandet som har gett dig hjälpmedlet för att ta reda på om du kan ta med det till Sverige. Om du inte får behålla hjälpmedlet kan du ansöka om att få ett hjälpmedel i Sverige. Det gör du hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller hälso- och sjukvården.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer och få svar på dina frågor. Du kan också ringa Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.