Guide: Ældre i Sverige

Frisk ældre kvinde
Fotograf
Ravi Patel / Unsplash
Overvejer du at skabe dit nye kapitel som pensionist i Sverige? Denne vejledning giver dig information, om alt fra folkeregistrering og beskatning til pensionistrabatter og boligmuligheder.

Med sin imponerende natur, førsteklasses sundhedssystem og høje livskvalitet er Sverige et attraktivt valg for pensionister fra hele verden. At overveje at tilbringe dine gyldne år som pensionist i Sverige er en spændende og givende beslutning.

Denne guide hjælper dig med at få overblik over det du skal huske på når du flytter til Sverige fra udlandet som pensionist.

Folkeregistrering i Sverige

Hvis du skal bosætte dig permanent i Sverige, skal du folkeregistrere dig i Sverige. Du bør undersøge med folkeregistreringsmyndigheden i dit hjemland om du skal orientere dem om at du flytter fra landet.

På Info Nordens websider finder du information om hvordan du melder flytning og får et svensk personnummer. Du finder også vigtig information i vores guide om at flytte til Sverige.

Pension når du bor i Sverige

Du kan tage din pension med fra dit hjemland når du vil flytte til Sverige. Kontakt pensionsmyndigheden, der udbetaler din pension, for at sikre, at de har de nødvendige oplysninger, når du bor i Sverige og modtager pension fra dit hjemland. 

Den svenske Pensionsmyndighet har ikke brug for information fra indvandrede pensionister, medmindre Pensionsmyndigheten udbetaler en ydelse, støtte eller pension til dig der er pensionist og er flyttet til Sverige.

I nogle nordiske lande skal man informere pensionsmyndigheden om at man flytter til udlandet da det kan påvirke hvad man er berettiget til. Desuden kræver nogle landes pensionsmyndigheder at man årligt indsender et bevis på at man lever når man bor i udlandet. Du skal undersøge hvad der gælder i dit hjemland inden du flytter.

Beskatning af pension

Din pension beskattes i udbetalingslandet og i bopælslandet når du flytter til Sverige. Du bliver ikke dobbeltbeskattet, men du skal opgive din pension til den svenske skattemyndighed og bede om at få nedslag (credit) for den skat som du har betalt af pensionen i udbetalingslandet.

På den nordiske skatteportal, Nordisk eTax, kan du se hvilke regler der er for beskatning af pension når du bor i Sverige og modtager pension fra et andet nordisk land.

Du skal kontakte skattemyndigheden i Sverige og udbetalingslandet for at få information om hvordan du skal forholde dig til selvangivelse, årsopgørelse og andet.

Social sikring for pensionister i Sverige

Hvis du udelukkende modtager alders- eller førtidspension fra et andet nordisk land, er du socialt sikret i det land du bor i. Det betyder at hvis du flytter permanent til Sverige, kan du som regel få ydelser fra den svenske socialsikringsmyndighed, Försäkringskassan, allerede fra den dag du flytter til Sverige.

Du skal kontakte både Försäkringskassan og dit hjemlands socialsikringsmyndighed om at du flytter til Sverige. De kan oplyse dig om hvilke ydelser du er berettiget til eller ikke længere er berettiget til ved en flytning til Sverige.

Du skal som hovedregel søge om det blå europæiske sygesikringskort (EHIC) hos myndighederne i det land der udbetaler din pension.

Svensk sundhedssystem

Sverige har omfattende sundhedssystem. Sørg for at registrere dig i Sverige, så du får adgang til kvalitetsbehandling og medicin, når det er nødvendigt.

Undersøg også hvilke sundhedsydelser du har behov for i Sverige.

Hjælpemidler i Sverige

Der er mange forskellige hjælpemidler i Sverige. Undersøg dine muligheder og rettigheder hvis du har en funktionsnedsættelse og planlægger at flytte til Sverige.

Mediciner og medicintilskud i Sverige

Tager du livsvigtige mediciner, kan det være en god ide at tage lidt ekstra med når du flytter til Sverige, så du ikke står uden disse inden du er blevet registreret i Sverige.

Du kan også sikre dig at du har en recept med fra dit hjemland som du kan bruge i Sverige. Recepten skal være på papir da de nordiske lande endnu ikke kan bruge hinandens e-recepter.

Bolig i Sverige

Måske ved du allerede hvor du skal bo, men hvis du endnu ikke har fundet din nye bolig i Sverige, så kan du finde information om de forskellige boligformer inklusive ældreboliger i Sverige på Info Nordens webside.

Sverige tilbyder forskellige boligmuligheder, herunder lejligheder, huse og endda seniorboliger. Husk at udforske området, priserne og faciliteterne, der passer til dine behov.

Boligstøtte til pensionister i Sverige

Sæt dig ind i reglerne for svensk boligstøtte til pensionister (bostadstillägg).

Du skal kontakte Pensionsmyndigheten i Sverige for at se om du er berettiget til boligstøtte for pensionister.

Hjemmepleje i Sverige

Kan du på grund af sygdom, alder eller funktionsnedsættelse ikke selv klare dine daglige gøremål, kan du have ret til hjemmepleje (hemtjänst). Hjemmeplejen kan hjælpe dig, så du kan blive i dit hjem og føle dig tryg i din hverdag.

Hjemmeplejen kan være alt fra hjælp til simple gøremål et par timer om måneden til omfattende pleje flere gange dagligt. Hjemmeplejen kan blandt andet hjælpe dig med at vaske dig og klæde dig på, gøre rent og vaske op, handle ind og udføre ærinder, lave mad og følge med dig til din læge eller tandlæge.

For at få hjemmepleje skal du have en afgørelse fra en sagsbehandler i din kommune. Sagsbehandleren mødes med dig til en samtale, hvor I gennemgår din hverdag og de udfordringer, du oplever. Efter samtalen gennemgår sagsbehandleren din ansøgning og træffer derefter afgørelse om, hvorvidt du har ret til hjælp eller ej. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, har du altid mulighed for at klage.

Nogle kommuner og bydele har et kundevalgssystem i forhold til hjemmepleje. Det betyder at du efter at have fået tildelt hjemmepleje, selv kan vælge en leverandør. Du kan vælge mellem kommunale og private hjemmeplejetjenester.

Hvis du ønsker at flytte til Sverige fordi du har en særlig tilknytning til landet og har brug for langvarig behandling eller pleje, bør myndighederne i Sverige og dit hjemland samarbejde for at muliggøre dette, såfremt de vurderer, at det kan forbedre din livssituation.

Hjemmepleje under sommerferie i Sverige

Hvis du bor i et andet nordisk land og har brug for hjemmepleje under et midlertidigt ophold som for eksempel en sommerferie i Sverige, skal du kontakte din sagsbehandler i din hjemkommune.

Din hjemkommune arrangerer plejen med opholdskommunen i Sverige og udarbejder en plan baseret på din ansøgning. Det er vigtigt at ansøge i god tid for at sikre kvalitetspleje.

Forud for opholdet bør I drøfte hvilke nødvendige hjælpemidler du kan medbringe. Hvis din sociale situation under opholdet er anderledes end der hjemme, kan det påvirke at du har et ændret plejebehov. Det kan være at du bor sammen med pårørende under opholdet og at I vurderer at din støtte kan justeres.

Passe pårørende i hjemmet når du bor i Sverige

Hvis du har brug for hjælp til at blive boende derhjemme, kan du få hjælp af en pårørende og ansøge om bidrag for dette (hemvårdsbidrag). Bidraget udbetales til dig, der modtager pleje. Du kompenserer derefter den pårørende, der yder plejen.

Din pårørende kan for eksempel være et familiemedlem, en slægtning, en nær ven eller en nabo. Bidraget kan tildeles, hvis den, der yder plejen, udfører betydeligt mere arbejde, og hvis den pleje, der ydes, er af en sådan art, som normalt ikke gives inden for familien.

Bankkonto i Sverige

Når du skal bo i Sverige, vil du sikkert have en svensk bankkonto for at kunne klare dine økonomiske ærinder i det daglige. Det kan også være at du vil have din pension udbetalt til din svenske bankkonto.

Svensk e-legitimation

Du kan udføre digitale handlinger sikkert i Sverige med elektronisk legitimation der også kaldes for e-legitimation eller BankID. BankID er den absolut mest almindeligt anvendte e-legitimation i Sverige, men der findes flere e-legitimationer. De fleste private virksomheder og offentlige instanser, tilbyder digitale tjenester der kræver login og identifikation.

Forsikringer i Sverige

Når du bor i Sverige, får du brug for at have forskellige private forsikringer afhængig af din situation.

Svenske pensionistrabatter

Hvis du er fyldt 66 år, skal du vise gyldig legitimation til virksomheder og organisationer, der tilbyder rabat for pensionister, for at få rabat.

Hvis du begynder at modtage alderspension, inden du fylder 66 år, kan du bruge et pensionistbevis (pensionärsintyg) for at drage fordel af pensionistrabatter, når du skal bruge kollektiv transport eller deltage i forskellige arrangementer. Det kan du få hos Pensionsmyndigheten hvis du er fyldt 64 år og modtager alderspension fra Sverige.

Modtager du ikke pension fra Sverige, skal du kontakte pensionsmyndigheden i dit hjemland og se om de kan hjælpe dig med et pensionistbevis.

Pensionistorganisationer i Sverige

I Sverige er der flere foreninger, der henvender sig til pensionister. De to største er PRO (Pensionärernas Riksorganisation) og SPF Seniorerna. Begge arbejder med politiske spørgsmål på lokalt, nationalt og internationalt niveau for bedre forhold for pensionister.

Sprog, kultur og fritid i Sverige

Selvom mange svenskere taler engelsk, er det en god idé at lære det svenske sprog for at forbedre din integration og kommunikation. Taler du et skandinavisk sprog, kan du sagtens begå dig i Sverige selv om nogle svenskere stritter lidt imod.

Men det er altid en god ide at dykke ned i den svenske kultur og møde lokalbefolkningen for at opbygge relationer og få en dybere forståelse for landet.

Sverige tilbyder et væld af fritidsaktiviteter. Udforsk den smukke natur, dyrk sport, og deltag i kulturelle arrangementer. Mange svenske byer har også seniorcentre med sociale aktiviteter.

Du kan kontakte et studieforbund, et af Sveriges universiteter, en folkehøjskole eller din kommune for information om hvilke kurser de tilbyder. Det er alt fra sprog til madlavning og bogcirkler.

Arv og testamente i Sverige

Når du flytter til et andet land, er det en god ide at sætte sig ind i reglerne for arv og testamente og hvad der sker når du engang går bort.

Reglerne for arv og skifte er forskellige fra land til land. De nordiske landes arveret minder dog i vid udstrækning om hinanden. Men der er forskelle.

Ifølge aftaler inden for EU-retten skal loven i det land, hvor den afdøde var bosat ved tidspunktet for dødsfaldet, gælde for hele arven. Det betyder at svensk lov anvendes på den arv du efterlader dig, når du går bort hvis du er bosat i Sverige.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.