Støtte til hjelpemidler i Sverige

Kørestolsymbol på grå væg
Photographer
Photo by marianne bos on Unsplash
Her kan du som har en funksjonsnedsettelse, lese om hvordan du søker om hjelpemidler og om støtte til hjelpemidler i Sverige.
Du finner også informasjon om hva som gjelder når du vil flytte til utlandet med de svenske hjelpemidlene dine.

I Sverige finnes det forskjellige hjelpemidler til deg som har en funksjonsnedsettelse.

Størstedelen av hjelpemidlene fås gjennom helsevesenet i kommuner eller regioner. Kommuner og regioner er forpliktet til å stille hjelpemidler til rådighet som ledd i en helse- og legebehandlingsinnsats. Du må henvende deg til helsevesenet (vården) for å få vurdert dine behov.

Visse arbeidshjelpemidler får du ved å søke om ytelse hos Försäkringskassan, som er den svenske trygdemyndigheten. Andre ytelser får du gjennom helsevesenet, kommunen, arbeidsgiveren din eller den svenske arbeidsformidlingen (Arbetsförmedlingen). Noen ganger mottar du ytelser fra både Försäkringskassan og en eller flere andre aktører.

Du som bor, jobber eller oppholder deg i Sverige og har en funksjonsnedsettelse, har samme rett til å søke om hjelpemidler som svenske statsborgere. Betingelsene for å ha rett til de ulike ytelsene varierer.

For å ha rett til noen ytelser må du bo og jobbe i Sverige, mens for å ha rett til andre ytelser kan du enten bo eller jobbe i Sverige.

Hvilke ytelser kan jeg søke om i Sverige?

Nedenstående ytelser kan du søke om hos Försäkringskassan. På deres nettside finner du mer utførlig informasjon om hvilke ytelser du kan søke hos Försäkringskassan.

Avhengig av hvilken type støtte du trenger, kan det hende du også må kontakte andre aktører, som for eksempel Arbetsförmedlingen eller det svenske helsevesenet, for å få hjelp.

  • Bilstøtte: Bilstøtte (bilstöd) er et bidrag til deg som har en permanent funksjonsnedsettelse og har store vansker med å bevege deg eller reise med offentlig transport.
    Bilstøtten er støtte til kjøp eller tilpasning av en bil til dine behov.
    Bilstøtte er tilgengelig for både voksne og barn.
  • Arbeidshjelpemidler: Arbeidsgiveren er ansvarlig for hjelpemidler som normalt er nødvendige på arbeidsplassen, for eksempel hvis du trenger et høydejusterbart skrivebord. Hvis du har en funksjonsnedsettelse eller en sykdom som innebærer at du trenger spesielle hjelpemidler for å kunne jobbe, kan du eller din arbeidsgiver motta tilskudd fra Försäkringskassan. Dette gjelder hvis du har en jobb i Sverige som har vart i minst et år.

Hvis du ikke har vært ansatt i minst et år, må du kontakte den svenske Arbetsförmedlingen. De kan hjelpe deg med hjelpemidler som kan gjøre det lettere for deg å få eller beholde en jobb.

Helsevesenet hjelper deg med hjelpemidler du trenger til din daglige livsførsel eller til pleie og behandling.

  • Ytelse for ekstra udgifter: Du kan motta en ytelse (merkostnadsersättning) hvis du har omkostninger som skyldes funksjonsnedsettelsen din, og omkostningene overstiger det som er vanlig for folk på din alder.For at du skal være berettiget til ytelsen, må utgiftene overstige et fastsatt minimumsbeløp per år. Du kan motta denne ytelsen uansett om du er barn eller voksen.

Hvordan søker jeg om ytelser i Sverige?

På Försäkringskassans nettside finner du opplysninger om hvem som kan motta ytelser, og hvordan du søker om en ytelse.

Kan jeg flytte til Sverige med hjelpemidler fra utlandet?

Hvis du flytter til Sverige og har et hjelpemiddel fra Danmark, Finland, Island eller Norge, må du kontakte instansen du har mottatt hjelpemiddelet fra i hjemlandet, og finne ut om du kan beholde det.

Kan jeg flytte til utlandet med hjelpemidler fra Sverige?

Hvis du skal oppholde deg i Danmark, Finland, Island eller Norge i en lengre periode og har hjelpemiddel fra Sverige, må du informere Försäkringskassan om det. Det gjelder også hvis du flytter dit eller skal jobbe der.

Kan jeg få med meg hjelpemidlene mine på et midlertidig opphold i Sverige?

Hvis du skal oppholde deg midlertidig Sverige og har et hjelpemiddel fra Danmark, Finland, Island eller Norge, må du kontakte den instansen i hjemlandet som har gitt deg hjelpemiddelet, for å finne ut om du kan ta det med til Sverige.
Hvis du ikke kan beholde hjelpemiddelet, kan du søke om at få et hjelpemiddel i Sverige. Det gjør du hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller helsevesenet.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?

På Försäkringskassans nettside kan du lese mer og få svar på spørsmålene dine. Du kan også ringe til Försäkringskassans kundesenter på 0771–524 524.

Mer informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.