Voksenuddannelse i Finland

Aikuiskoulutus Suomessa
Photographer
Josh Felise on Unsplash
Her kan du læse om uddannelsesmuligheder for voksne og om mulighederne for finansiering af voksenuddannelse.

Som voksen kan du uddanne dig på alle uddannelsesniveauer. Du kan studere som en del af dit arbejde, ved siden af arbejdet eller på egen hånd. Det er muligt at få uddannelsesstøtte til visse uddannelser.

Hvad kan jeg studere?

For voksne arrangeres der blandt andet uddannelse inden for følgende områder: grundlæggende erhvervsuddannelse, erhvervsuddannelser, særlige erhvervsuddannelser eller professionshøjskoler, universiteter, grundskole, gymnasium, videreuddannelse, fri almendannende uddannelse, lærlingeuddannelse og uddannelse af personale på arbejdspladser.

En gennemført voksenuddannelse giver dig de samme kompetencer i forhold til at læse videre som uddannelser for unge. Du kan læse mere om voksenuddannelse på Studieinfos netsted, og du kan læse om de forskellige uddannelsesniveauer på Info Nordens sider.

Frie almendannende uddannelser afsluttes ikke med en eksamen. Skoler inden for folkeoplysningsområdet er for eksempel medborgersinstitutter, folkehøjskoler, sommeruniversiteter, idrætsuddannelsescentre og studiecentre. Uddannelsesinstitutionerne tilbyder studier inden for medborgerskab, samfund, almendannelse samt interessebaserede studier med fokus på erhvervelse af viden og færdigheder. Du kan læse mere på uddannelsesinstitutionernes netsteder.

Du kan læse mere om sprogstudier i Finland på siden Sprogkurser i Finland.

Hvilken støtte kan jeg få?

Både indholdet af dine studier og din egen situation har indflydelse på, hvilken form for støtte du kan få til voksenuddannelse. De mulige støtteformer er voksenuddannelsesstøtte, uddannelsesstøtte, alterneringserstatning, ydelser ved lærlingeuddannelse, arbejdsløshedsydelser, rehabiliteringsydelse samt forskellige legater og stipendier.

Voksenuddannelsesstøtte

Sysselsättningsfonden udbetaler voksenuddannelsesstøtte til voksne studerende, som arbejder. Voksenuddannelsesstøtte bevilges kun til eksamener eller studier på en finsk uddannelsesinstitution, og du skal søge om støtten hos Sysselsättningsfonden. Du kan læse mere om støtte til voksenuddannelse de særlige vilkår på Sysselsättningsfondens netsted.

Hvis du modtager voksenuddannelsesstøtte, kan du også have ret til statsgaranti for studielån. Du kan læse mere om statsgaranti for studielån på FPA's netsted.

Uddannelsesstøtte

Hvis du ikke er berettiget til voksenuddannelsesstøtte, kan du søge om almindelig uddannelsesstøtte hos FPA. Du kan få yderligere information om finsk uddannelsesstøtte på siden Uddannelsesstøtte i Finland.

Andre støtteformer

Du kan også finansiere dine studier med FPA's alterneringserstatning, arbejdsløshedsydelser fra FPA eller a-kassen, FPA's beskæftigelsesorienterede erhvervsrettede rehabilitering, ydelser i forbindelse med lærlingeuddannelser samt legater og stipendier. Du kan læse mere via nedenstående links.

Godt at vide om at studere i Finland

Hvis du kommer til Finland for at studere, er det også godt at være orienteret om studieboliger, praktik, behandlingssystemet, social sikring samt studierabatter i Finland. Du kan læse mere om dette på siden Guide: studere i Finland.

Det er også muligt at finansiere uddannelse via FPA's "alterneringsersättning". Hvis du er ledig, kan du søge om arbejdsløshedsydelse til frivillig uddannelse. Læs også om beskæftigelsesfremmende erhvervsrettet rehabilitering hos FPA.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.