Voksenuddannelse i Finland

Aikuiskoulutus Suomessa
Her kan du læse om uddannelsesmuligheder for voksne og om finansiering af voksenuddannelse.

Der findes uddannelsestilbud til voksne på alle uddannelsesniveauer. Voksne studerende kan desuden deltage i enhver eksamensgivende uddannelse rettet mod unge. Flere uddannelsesinstitutioner tilbyder i øvrigt forskellige voksenuddannelser, hvor kurserne afholdes i form af aftenundervisning og webbaseret undervisning. Voksne kan studere som en del af deres arbejde, ved siden af arbejdet eller på egen hånd.

Støtte til voksenuddannelse

Utbildningsfonden udbetaler voksenuddannelsesstøtte til voksne studerende, som arbejder. Voksenuddannelsesstøtte bevilges kun til eksamener eller studier på en finsk uddannelsesinstitution.

Du kan få støtte, hvis

  • du har været aktiv på det finske arbejdsmarked i mindst 8 år som enten lønmodtager eller selvstændig
  • dit nuværende ansættelsesforhold eller dit virke som selvstændig har varet mindst et år
  • du har uddannelsesorlov fra dit arbejde
  • du ikke får andre former for støtte til din uddannelse.

Du skal søge om voksenuddannelsesstøtte hos Utbildningsfonden. Du kan også søge om statsgaranti for studielån hos FPA.

Hvis du ikke er berettiget til voksenuddannelsesstøtte, kan du søge om almindelig uddannelsesstøtte hos FPA.

Det er også muligt at finansiere uddannelse via FPA's "alterneringsersättning". Hvis du er ledig, kan du søge om arbejdsløshedsydelse til frivillig uddannelse. Læs også om beskæftigelsesfremmende erhvervsrettet rehabilitering hos FPA.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.