Uddannelse

Her finder du blandt andet information om uddannelsessystemet, optagelse og omregning af karakterer.

Studerende på bibliotek

Nordiske uddannelsesaftaler og -programmer

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendiemodtagere i Finland

Haku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa

Ansøgning til ungdomsuddannelser i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Karakterskalaer i Finland

Aikuiskoulutus Suomessa

Voksenuddannelse i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa

Ansøgning til videregående uddannelser i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.