Uddannelse

Her finder du blandt andet information om uddannelsessystemet, optagelse og omregning af karakterer.

Studerende på bibliotek

Nordiske uddannelsesaftaler og -programmer

Barn leker med lego

Dagtilbud i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Opiskelijan verotus Suomessa

Beskatning af studerende i Finland

Kielikurssit Suomessa

Sprogkurser i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendiemodtagere i Finland

Haku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa

Ansøgning til ungdomsuddannelser i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.