Aikuiskoulutus Suomessa

Aikuiskoulutus Suomessa
Valokuvaaja
Josh Felise on Unsplash
Tällä sivulla kerrotaan koulutusmahdollisuuksista aikuisille, sekä tavoista, joilla aikuiskoulutuksen voi rahoittaa.

Aikuisena voit kouluttautua kaikilla koulutusasteilla. Voit opiskella työssä, työn ohessa tai omalla ajalla. Tiettyihin opintoihin on mahdollista saada tukea.

Mitä voin opiskella?

Aikuisille järjestetään muun muassa koulutusta perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon, yliopistokoulutusta, perusasteen koulutusta, lukiokoulutusta, jatko- ja täydennyskoulutusta, vapaan sivistystyön koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja henkilöstökoulutusta työpaikoilla.

Aikuiskoulutuksessa suoritetuista tutkinnoista saat saman jatko-opintokelpoisuuden kuin nuorten koulutuksessa. Lue lisää aikuiskoulutuksesta Opintopolun sivuilta ja eri asteiden koulutuksesta Info Pohjolan sivuilta.

Vapaassa sivistystyössä koulutus ei ole tutkintotavoitteista. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset. Oppilaitoksissa on tarjolla kansalaistaitoihin valmentavia ja yhteiskunnallisia opintoja, yleissivistäviä opintoja sekä harrastuksellista tietojen ja taitojen kartuttamista. Lue lisää eri oppilaitosten sivuilta.

Kieliopinnoista Suomessa löydät lisätietoja sivulta Kielikurssit Suomessa.

Mitä tukea voin saada?

Sekä opintojen sisältö että oma tilanteesi vaikuttavat siihen, millaista tukea voit saada aikuisopintoihin. Mahdollisia tuen muotoja ovat aikuiskoulutustuki, opintotuki, vuorottelukorvaus, oppisopimusopiskelijan etuudet, työttömyysetuus, kuntoutustuki sekä erilaiset apurahat ja stipendit.

Aikuiskoulutustuki

Työllisyysrahasto maksaa työssäkäyville aikuisille aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustukea voi saada vain suomalaisessa oppilaitoksessa suoritettaviin tutkintoihin tai koulutukseen, ja sitä haetaan Työllisyysrahastolta. Lue lisää aikuiskoulutustuesta ja sen tarkemmista ehdoista Työllisyysrahaston sivuilta.

Sinulla voi aikuiskoulutustuen saajana olla oikeus myös opintolainan valtiontakaukseen. Lue lisää opintolainan valtiontakauksesta Kelan sivuilta.

Opintotuki

Jos et ole oikeutettu aikuiskoulutustukeen, voit hakea Kelalta yleistä opintotukea. Suomalaisesta opintotuesta löydät lisää tietoa Opintotuki Suomessa -sivulta.

Muut tukimuodot

Voit rahoittaa opintoja myös Kelan vuorottelukorvauksella, Kelan tai työttömyyskassan maksamalla työttömyysetuudella, Kelan työllistymistä edistävällä ammatillisella kuntoutuksella, oppisopimusopiskelijan etuuksilla sekä erilaisilla apurahoilla ja stipendeillä. Lue lisää alla olevista linkeistä.

Mitä minun on hyvä tietää opiskelusta Suomessa?

Suomeen opiskelemaan saapuvan on hyvä tietää myös opiskelija-asumisesta, työharjoittelusta, terveydenhuollosta ja sosiaaliturvasta sekä opiskelija-alennuksista Suomessa. Olemme keränneet tietoa näistä sivulle Opas: opiskelu Suomessa.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.