Uddannelsesstøtte i Finland

Opintotuki Suomessa
Her kan du læse om, hvordan du kan finansiere dine studier, hvis du rejser fra et andet nordisk land til Finland for at studere. Du kan også læse om finsk uddannelsesstøtte. Desuden finder du information om måltidsstøtten, som sikrer, at de studerende i Finland kan få mad til rimelige priser.

Uddannelsesstøtte til udlændinge

Personer, som kommer fra et andet nordisk land til Finland for at studere, modtager som regel uddannelsesstøtte fra hjemlandet.

Personer, som ikke er finske statsborgere, kan kun få finsk uddannelsesstøtte, hvis de opholder sig permanent i Finland, og hvis der er andre grunde til opholdet end studier (for eksempel arbejde, familiemæssige bånd eller flytning tilbage til Finland). Personer, som er blevet optaget på en finsk uddannelsesinstitution forud for registreringen i det finske folkeregister, og som ikke har andre grunde til at opholde sig i Finland, kan ikke få uddannelsesstøtte fra Finland.

Måltidsstøtte

Alle studerende i Finland har ret til måltidsstøtte. Takket være måltidsstøtten kan priserne i uddannelsesinstitutionernes kantiner holdes på et rimeligt niveau. Du får rabat ved at fremvise dit studiekort eller FPA's madkort ved kassen i kantinen.

Studerende, som får uddannelsesstøtte fra udlandet, har også ret til måltidsstøtte.

Finsk uddannelsesstøtte

Finsk uddannelsesstøtte gives til personer, som er optaget på et fuldtidsstudium efter grundskolen. Uddannelsesstøtten består af

  • stipendium
  • statsgaranterede studielån.

Du søger om uddannelsesstøtte hos FPA.

Fra den 1.8.2017 er almindelig boligstøtte den normale støtteform for studerende, som bor i Finland. I visse tilfælde kan man få boligtillæg ved siden af uddannelsesstøtte. Du kan få yderligere information hos FPA.

Forudsætninger for at få uddannelsesstøtte

De generelle forudsætninger for at få uddannelsesstøtte er

  • at du er optaget som studerende på en uddannelsesinstitution
  • at du er fuldtidsstuderende
  • at du er studieaktiv og
  • at du har et økonomisk behov for støtten.

Støtteperioden i et studieår løber normalt fra oktober til maj. Hvis du studerer i sommermånederne, skal der indgives en særlig ansøgning om uddannelsesstøtte.

Indkomstgrænser for studerende

Der gælder bestemte beløbsgrænser for, hvor meget du må tjene ved siden af uddannelsesstøtten. Du skal være opmærksom på dette, hvis du arbejder ved siden af studierne. Hvis du overskrider beløbsgrænserne, skal en del af uddannelsesstøtten betales tilbage.

Finsk uddannelsesstøtte til studier i udlandet

Under bestemte forudsætninger kan du også få uddannelsesstøtte fra Finland, hvis du tager dele af (eller hele) din uddannelse i udlandet. Uddannelse eller praktik i udlandet skal være forbundet med en uddannelse, som er gennemført i Finland, eller uddannelsen skal svare til en finsk støtteberettiget uddannelse. I modsætning til studerende i Finland kan personer, som studerer i udlandet, få boligtillæg ved siden af uddannelsesstøtte.

Som hovedregel kan kun finske statsborgere få uddannelsesstøtte til at gennemføre en hel uddannelse i udlandet. I særlige tilfælde kan dette dog også lade sig gøre for statsborgere fra andre lande.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.