Uddannelsesstøtte i Finland

Opintotuki Suomessa
Fotograf
Mathieu Stern on Unsplash
Her kan du læse om finsk uddannelsesstøtte i form af stipendium og studielån samt om andre former for støtte til studerende. Du kan også læse om støtte i forbindelse med sygdom eller graviditet under studierne.

Formålet med uddannelsesstøtten er sikre dig økonomisk, mens du studerer. Under visse forudsætninger er det også muligt at få finsk uddannelsesstøtte i udlandet. Uddannelsesstøtten administreres i Finland af Folkpensionsanstalten (FPA). Ved siden af uddannelsesstøtten kan du have ret til andre ydelser som almen boligstøtte samt måltids- og befordringsstøtte afhængigt af uddannelsesinstitutionen.

Hvis du er studerende på en voksenuddannelse, kan du læse mere om ydelser på siden Voksenuddannelse i Finland.

Hvis du er studerende på Åland, kan du læse mere på siden Uddannelsesstøtte på Åland.

Hvad består uddannelsesstøtten af, og hvor meget kan jeg få?

Hvis du studerer i Finland, kan du få uddannelsesstøtte til finansiering af dine studier. Støtten består af stipendium, statsgaranterede studielån og i visse tilfælde boligstøtte.

Stipendium

Stipendiets størrelse afhænger af din alder, din uddannelsesinstitution, dine boligforhold, din civilstand, og om du har børn. Læs mere om stipendium på FPA's netsted. Du kan også bruge beregneren for uddannelsesstøtte til at tjekke, om du kan få uddannelsesstøtte, og hvor meget du kan få.

Stipendium er skattepligtig indkomst. Hvis du ikke har anden indkomst end stipendium, skal du dog ikke betale skat af stipendiet. Læs mere på FPA's netsted.

Studielån

Et studielån er et statsgaranteret lån, som skal betales tilbage. Hvis FPA bevilger dig lånegaranti, skal du ikke stille anden sikkerhed for lånet. Du aftaler renten på studielånet og tilbagebetalingsplanen med din bank.

Læs mere på FPA's netsted.

Boligtilskud

Hvis du bor til leje i Finland, kan du få almen boligstøtte. Du kan læse mere på siden Boligstøtte i Finland.

Uddannelsesstøttens boligtilskud kan kun bevilges til personer, som bor til leje i udlandet eller på Åland, og til studerende på finske folkehøjskoler, uddannelsescentre for idræt eller Sameområdets utbildningscentral, som studerer på en linje med afgift, og som bor på uddannelsesstedet. Læs mere på FPA's netsted.

Har jeg ret til uddannelsesstøtte?

Du kan få uddannelsesstøtte til studier efter grundskolen. Du kan også få uddannelsesstøtte til grundlæggende voksenuddannelse. Du kan få uddannelsesstøtte, hvis du studerer på fuld tid, er studieaktiv og har brug for økonomisk støtte. Hvis du arbejder ved siden af studierne, skal du være opmærksom på, at din indtægt påvirker antallet af måneder, hvor du kan få uddannelsesstøtte. Læs mere på FPA's netsted.

Betingelserne for at få uddannelsesstøtte er forskellige for universitetsuddannelser og ungdomsuddannelser. Du kan få uddannelsesstøtte til studier i udlandet, hvis studierne svarer til uddannelser, som berettiger til uddannelsesstøtte i Finland, eller indgår i en finsk uddannelse. Du kan også få uddannelsesstøtte, hvis du er finsk statsborger og bor i udlandet, mens du studerer på en finsk uddannelsesinstitution. Læs mere på FPA's netsted.

Personer, som kommer fra et andet nordisk land til Finland for at studere, modtager som regel uddannelsesstøtte fra hjemlandet. Hvis du ikke er finsk statsborger, kan du kun få finsk uddannelsesstøtte, hvis du opholder dig permanent i Finland, og hvis der er andre grunde til opholdet end studier (for eksempel arbejde, familiemæssige bånd eller flytning tilbage til Finland). Hvis du er blevet optaget på en finsk uddannelsesinstitution forud for registreringen i det finske folkeregister, og du ikke har andre grunde til at opholde dig i Finland, kan ikke få uddannelsesstøtte fra Finland.

Læs mere på FPA's netsted. Hvis du ikke kan få uddannelsesstøtte i Finland, kan du læse mere om reglerne i dit hjemland.

Hvordan søger jeg om uddannelsesstøtte?

Du kan søge om uddannelsesstøtte, når du har bekræftet, at du er optaget på en uddannelse. Du kan sende ansøgningen elektronisk med MittFPA, men du kan også udfylde, printe og sende din ansøgning samt bilag til FPA. Læs mere på FPA's netsted.

Hvor længe kan jeg få uddannelsesstøtte?

Den maksimale støtteperiode er forskellig for universitetsuddannelser og ungdomsuddannelser. Hvis du studerer på universitetet, afhænger den maksimale støtteperiode af uddannelsens omfang, og hvornår du startede dine første universitetsstudier. Du kan få uddannelsesstøtte til en ungdomsuddannelse i en periode, der svarer til studiernes omfang, så længe der er tale om fuldtidsstudier. Læs mere på FPA's netsted.

Antallet af støttemåneder i løbet af et studieår, afhænger også af, hvor du studerer. Du kan få støtte til universitetsuddannelser i 9 måneder på et studieår og til ungdomsuddannelser i 10 måneder på et studieår. Støttemånederne er august/september-maj. Du kan dog søge om støtte i en kortere periode, eller i en længere periode, hvis du også studerer om sommeren. Læs mere på FPA's netsted.

Hvornår skal studielånet betales tilbage?

Tilbagebetalingen af studielånet begynder som regel 1,5-2 år efter, at udbetalingen af uddannelsesstøtten er ophørt. Hvis du ønsker det, kan påbegynde tilbagebetalingen tidligere.

Låntageren aftaler tilbagebetalingen med banken.

Statsgarantien er gældende i 30 år efter, man har hævet det første lånebeløb. Læs mere på FPA's netsted.

Anden støtte til studerende

Universitetsstuderende har ret til måltidsstøtte, studierabatter, skattefradrag for studielån samt arbejdspension for gennemførte eksamener. Elever på ungdomsuddannelser kan få befordringsstøtte. Du kan læse mere herunder.

Anden støtte for universitetsstuderende

Universitetsstuderende får rabat på måltider for studerende. Læs mere på FPA's netsted.

Du kan finde yderligere information om studierabatter samt stipendier og legater i forbindelse med dit studium på siden Guide: studere i Finland.

Studerende på videregående uddannelser kan desuden få et skattefradrag for studielån, hvis uddannelsen gennemføres på normeret tid. Læs mere på FPA's netsted.

Herudover optjener du arbejdspension for studier, som fører til en universitetseksamen. Læs mere på siden Arbetspension.fi

Anden støtte til elever på ungdomsuddannelser

Som studerende på en ungdomsuddannelse kan du desuden få befordringsstøtte, hvis afstanden til skolen er mindst 10 km. Læs mere på FPA's netsted.

Herudover optjener du arbejdspension for studier, som fører til en grundlæggende erhvervseksamen. Læs mere på siden Arbetspension.fi

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg eller får børn?

Hvis du bliver syg, kan du sygemelde dig. Hvis du er gravid eller har fået et barn, kan du have ret til forældreydelser og forsørgertillæg. Du kan læse mere herunder.

Sygdom under uddannelse

Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at studere, kan du sygemelde dig. I så fald vil du få sygedagpenge i stedet for uddannelsesstøtte. Du kan ikke få uddannelsesstøtte og sygedagpenge på samme tid, og derfor ophører uddannelsesstøtten, hvis FPA bevilger dig sygedagpenge. Sygedagpenge, som udbetales til arbejdsgiveren, er dog ikke en hindring for at få uddannelsesstøtte.

Du skal informere FPA, når din sygemelding ophører, og du genoptager dine studier. Hvis din uddannelsesstøtte er helt ophørt under sygeperioden, skal du søge om uddannelsesstøtte igen.

Når du får sygedagpenge, har du har ret til at studere i et begrænset omfang. Det er tilladt at studere i et omfang, der svarer til cirka 40 procent af et normalt fuldtidsstudium. Læs mere på FPA's netsted.

Graviditet og forældreskab under studierne

Hvis du er gravid, mens du studerer, kan du få graviditetsydelse. Graviditetsydelse udbetales i 40 hverdage. Du kan også få moderskabsstøtte, enten i form af en barselspakke eller en skattefri udbetaling på 170 euro.

Hvis du studerer på fuld tid, kan du få barselsdagpenge ved siden af uddannelsesstøtten. I disse tilfælde udbetales den laveste dagpengesats. Hvis du ikke modtager uddannelsesstøtte, får du det fulde beløb.

Hvis du modtager boligstøtte, og du får et barn, bør du tjekke, om du får det rette beløb i boligstøtte. Boligstøtten udbetales til den samlede husstand, og derfor kan beløbet ændre sig, hvis antallet af beboere i husstanden bliver større,

Ved siden af stipendiet kan du få forsørgertillæg, hvis du er forælder/værge til et barn under 18 år. Forsørgertillægget påvirkes ikke af antallet af børn, eller hvor mange børn du har. Du kan ikke søge om forsørgertillæg, men ydelsen bevilges automatisk ved siden af stipendiet, når informationen om forældreskabet findes i folkeregisteret.

Uddannelsesstøtte påvirker ikke din mulighed for at få tilskud til pasning i hjemmet eller privat pasning.

Du kan læse mere om støtte i forbindelse med graviditet og forældreskab herunder.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.