Voksenutdanning i Finland

Aikuiskoulutus Suomessa
Fotograf
Josh Felise on Unsplash
Her kan du lese om utdanningsmuligheter for voksne og om finansiering av voksenutdanning.

Som voksen kan du utdanne deg på alle utdanningstrinn. Du kan studere i jobb, ved siden av jobb eller på fritiden. Til enkelte studier er det mulig å få studiestøtte.

Hva kan jeg studere?

For voksne organiseres det blant annet grunn-, yrkes- og spesialutdanning eller yrkeshøyskoleutdanning, universitetsutdanning, grunnskoleutdanning, videregående utdanning, videreutdanning, utdanning i fritt dannelsesarbeid, læreavtaleutdanning og personalutdanning på arbeidsplasser.

Eksamener fra voksenutdanningen gir deg samme kompetanse for videre studier som eksamener fra utdanning for unge. Du kan lese mer om voksenutdanning på Studieinfos nettsider og om ulike utdanningstrinn på Info Nordens nettsider.

Utdanningen innenfor det frie dannelsesarbeidet er ikke eksamensrettet. Utdanningsinstitusjoner innenfor fritt dannelsesarbeid er medborgerinstitutter, folkehøyskoler, sommeruniversiteter, idrettsutdanningssentre og studiesentraler. De tilbyr studier som fremmer borgerferdigheter, samfunnsstudier, allmenndannende studier og interessebasert studier som skal styrke kunnskap og ferdigheter. Les mer på de enkelte utdanningsinstitusjonenes sider.

Mer informasjon om språkstudier i Finland finner du på siden Språkkurs i Finland.

Hva slags støtte kan jeg få?

Både innholdet i studiene og din egen situasjon virker inn på hva slags støtte du kan få til voksenutdanning. Mulige former for støtte er voksenutdanningsstøtte, studiestøtte, alterneringsgodtgjørelse, ytelser ved læreavtalestudier, arbeidsledighetsytelser, rehabiliteringsstøtte samt ulike typer stipend.

Voksenutdanningsstøtte

Sysselsättningsfonden betaler voksenutdanningsstøtte til voksne som er i arbeid. Voksenutdanningsstøtte kan man bare få til eksamensstudier eller utdanninger ved finske utdanningsinstitusjoner, og du søker hos Sysselsättningsfonden. Les mer om voksenutdanningsstøtten og mer nøyaktige vilkår på Sysselsättningsfondens nettside.

Som mottaker av voksenutdanningsstøtte kan du også ha rett til statsgaranti for studielån. Les mer om statsgaranti for studielån på FPAs nettside.

Studiestøtte

Hvis du ikke har rett til voksenutdanningsstøtte, kan du søke FPA om allmenn studiestøtte. Mer informasjon om finsk studiestøtte finner du på siden Studiestøtte i Finland.

Andre støtteformer

Du kan også finansiere studiene med FPAs alterneringsgodtgjørelse (alterneringsersättning), arbeidsledighetsytelser fra FPA eller arbeidsledighetskassen, FPAs sysselsettingsfremmende yrkesrettede rehabilitering, ytelser ved læreavtalestudier og forskjellige stipender. Les mer på lenkene under.

Hva bør jeg vite om å studere i Finland?

Hvis du kommer til Finland for å studere, bør du vite noe om studentboliger, arbeidspraksis, helsetjenester og trygd samt studentrabatter i Finland. Vi har samlet informasjon om dette på siden Guide: studere i Finland.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.