Voksenutdanning i Finland

Aikuiskoulutus Suomessa
Her kan du lese om utdanningsmuligheter for voksne og om finansiering av utdanning i voksen alder.

Det organiseres utdanning for voksne på alle utdanningstrinn. Voksne studenter kan også delta i enhver eksamensrettet utdanning rettet mot unge. Mange utdanningsinstitusjoner tilbyr også særskilt voksenutdanning der kursene arrangeres som kvelds- og nettundervisning. Voksne kan studere i arbeidet, ved siden av arbeidet eller helt selvstendig.

Støtte til voksenutdanning

Utbildningsfonden betaler voksenutdanningsstøtte til voksne som er i arbeid. Voksenutdanningsstøtte kan man bare få til eksamensstudier eller utdanninger som gjennomføres ved finske utdanningsinstitusjoner.

Du kan få støtte hvis:

  • du har vært yrkesaktiv i Finland i minst 8 år, som arbeidstaker eller selvstendig
  • ditt nåværende arbeidsforhold eller hovedsakelige næringsvirksomhet har vart i minst ett år
  • du har studiepermisjon fra arbeidet
  • du ikke får annen støtte til studiene

Voksenutdanningsstøtte søker du hos Utbildningsfonden (Koulutusrahasto). Du kan også søke FPA (Kela) om lånegaranti for studielån.

Hvis du ikke har rett til voksenutdanningsstøtte, kan du søke FPA om vanlig studiestøtte.

Studier kan alternativt også finansieres med FPAs “alterneringsersättning”. Som arbeidsledig kan du søke om arbeidsledighetsytelse til frivillig utdanning. Les også om sysselsettingsfremmende yrkesrettet rehabilitering hos FPA.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.