Vuxenutbildning i Finland

Aikuiskoulutus Suomessa
Här hittar du information om utbildningsmöjligheter för vuxna och finansiering av vuxenutbildning.

Det anordnas utbildning för vuxna på alla utbildningsnivåer. Vuxenstuderande kan också delta i alla examensinriktade utbildningar riktade till unga. Det finns många läroinrättningar som även erbjuder särskild vuxenutbildning, där kurser ges i form av kvällsundervisning och nätbaserad utbildning. Vuxna kan studera inom sitt arbete, vid sidan av arbetet eller på fritiden.

Ekonomiskt stöd till vuxenutbildning

Utbildningsfonden betalar vuxenutbildningsstöd till vuxna studerande som arbetar. Vuxenutbildningsstöd beviljas bara för examen eller utbildning som avläggs vid en läroinrättning i Finland.

Du kan få stöd om du

  • har varit verksam i arbetslivet eller som egenföretagare i minst 8 år i Finland
  • har haft din nuvarande anställning eller bedrivit företagarverksamhet som huvudsyssla i minst ett år
  • är studieledig från arbetet
  • inte får annat stöd till studierna.

Vuxenutbildningsstöd ansöker du av Utbildningsfonden. Du kan också ansöka om statsgaranti för studielån från Folkpensionsanstalten (FPA).

Om du inte har rätt att få vuxenutbildningsstöd, kan du ansöka om allmänt studiestöd från FPA.

Alternativt kan du finansiera dina studier med FPA:s alterneringsersättning. Om du är arbetslös kan du ansöka om arbetslöshetsförmån för frivilliga studier. Läs också om möjligheten till FPA:s sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabilitering.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.