Vuxenutbildning i Finland

Aikuiskoulutus Suomessa
Photographer
Josh Felise on Unsplash
Här kan du läsa om utbildningsmöjligheter för vuxna och sätt att finansiera vuxenutbildning.

Som vuxen kan du utbilda dig på alla utbildningsnivåer. Du kan studera i arbetet, vid sidan av arbetet eller på fritiden. För vissa studier kan du få studiestöd.

Vad kan jag studera?

För vuxna finns det utbildning för grund-, yrkes- och specialyrkesexamen eller yrkeshögskoleexamen, universitetsutbildning, grundskoleutbildning, gymnasieutbildning, vidareutbildning och fortbildning, utbildning i fritt bildningsarbete, läroavtalsutbildning och personalutbildning på arbetsplatser.

Examina inom vuxenutbildningen ger dig samma behörighet till fortsatta studier som examina inom utbildning för unga. Läs mer om vuxenutbildning på Studieinfos webbsidor och om olika utbildningsnivåer på Info Nordens webbsidor.

Utbildningen inom det fria bildningsarbetet är inte examensinriktad. Läroanstalter inom fritt bildningsarbete är medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler. Läroanstalterna erbjuder studier som främjar de medborgerliga färdigheterna, samhälleliga studier, allmänbildande studier samt intresseinriktade studier som fokuserar på förvärvande av kunskaper och färdigheter. Läs mer på de olika läroanstalternas webbplatser.

Mer information om språkstudier i Finland hittar du på sidan Språkkurser i Finland.

Vilket stöd kan jag få?

Både innehållet i dina studier och din egen situation påverkar vilket stöd du kan få för vuxenutbildning. Möjliga former av stöd är vuxenutbildningsstöd, studiestöd, alterneringsersättning, förmåner vid läroavtalsstudier, arbetslöshetsförmåner, rehabiliteringsstöd och olika typer av stipendier.

Vuxenutbildningsstöd

Sysselsättningsfonden betalar vuxenutbildningsstöd till förvärvsarbetande vuxna. Vuxenutbildningsstöd beviljas endast för examen eller utbildning vid en läroanstalt i Finland och söks från Sysselsättningsfonden. Läs mer om vuxenutbildningsstödet och dess detaljerade villkor på Sysselsättningsfondens webbplats.

Som mottagare av vuxenutbildningsstöd kan du också ha rätt till statsgaranti för studielån. Läs mer om statsgaranti för studielån på FPA:s webbplats.

Studiestöd

Om du inte är berättigad till vuxenutbildningsstöd kan du ansöka om allmänt studiestöd från FPA. Mer information om finländskt studiestöd hittar du på sidan Finskt studiestöd.

Andra stödformer

Du kan också finansiera dina studier med FPA:s alterneringsersättning, arbetslöshetsförmån som betalas av FPA eller arbetslöshetskassan, FPA:s sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabilitering, förmåner vid läroavtalsstudier och olika typer av stipendier. Läs mer i länkarna nedan.

Vad bör du veta om att studera i Finland?

Om du kommer till Finland för att studera är det också bra att ha koll på studentboende, arbetspraktik, studentrabatter, hälso- och sjukvård samt social trygghet i Finland. Vi har samlat information om allt detta på sidan Guide: Studera i Finland.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.