Ligestilling i Norden

Far og sønn ligger på gress
Fotograf
Moa Karlberg
De nordiske lande rangerer blandt verdens mest ligestillede ifølge Global Gender Gap Index. Men der er fortsat et stykke vej til fuld lighed mellem kønnene i de nordiske lande.

Løn

Den kønsbestemte lønforskel har oplevet et generelt fald i det seneste årti. Men kvinder tjener stadig mindre end mænd. Uligeløn er en nøgleindikator, der afslører uligheder mellem kvinder og mænd på andre områder. Kønsstereotyper inden for uddannelse, på arbejdsmarkedet og i hjemmet skaber økonomisk ulighed mellem kønnene. Den kønsbestemte lønforskel er lavest i Sverige.

Løngabet mellem mænd og kvinder. Forskel i pct. 2020

Ligestilling i erhvervslivet

Andelen af kvinder i virksomhedsbestyrelser er højere i Norden end i EU som helhed. Men fortsat er kvinder underrepræsenteret. Lovgivningen i Norden varierer, idet nogle lande anvender kønskvoter i virksomhedsbestyrelser. Blandt andet på grund af kvoter fører Island og Norge an med næsten kønsbalancerede bestyrelser. Kvindelige administrerende direktører er dog en sjældenhed i alle nordiske lande. 

Kønsfordeling i større virksomheders bestyrelser

.

Barselsorlov

Andelen af forældreorlov, som fædre tager – fædreorlov – er vokset støt i Norden over de seneste 20 år. Begge forældre har ret til generøs betalt orlov, og der er politisk gjort en indsats for, at de skal dele den mere ligeligt. Visse uger er øremærket til hver forælder. Nordiske fædre tager nu mere orlov end fædre andre steder i verden.

Fars andel af barselsdagene. 2019

Flere fakta om ligestilling

Den nordiske statistikdatabase inkluderer data for de nordiske ligestillingsindikatorer. 

De nordiske ligestillingsindikatorer beskriver, hvor langt Norden er kommet, og hvilke udfordringer, der stadig er i forbindelse med områderne demografi, familie, sundhed, uddannelse, arbejdsmarked, indkomst samt magt og indflydelse.

Hos NIKK kan du finde analyser og information om udviklingen inden for ligestillingsområdet i Norden. NIKK står for Nordisk information for viden om køn. NIKK er et nordisk samarbejdsorgan under Nordisk Ministerråd, som indsamler og formidler viden om politik og praksis, fakta og forskning inden for ligestilling og LGBTI i et nordisk perspektiv.

I State of the Nordic Region finder du analyser, tal og statistik om samfundsforholdene i de nordiske lande med en regional vinkel. 

Yderligere information om ligestilling i det nordiske samarbejde kan du finde her