Britt Lundberg stemmer alligevel for finsk/islandsk sprogforslag

22.09.17 | Nyhed
Britt Lundberg
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk Råds præsident, Britt Lundberg, stemmer ved årets session i efteråret for forslaget om en ændring af det finske og det islandske sprogs position, som den finske og den islandske delegation har fremlagt. Ifølge forslaget bør sprogene være ligestillet med de skandinaviske sprog som arbejdssprog i Nordisk Råd. Sagen afgøres på rådets session i november.

Det finsk/islandske forslag blev behandlet på et møde, som Nordisk Råds Præsidium holdt i Reykjavik den 20.9. Da stemte Britt Lundberg for et andet kompromisforslag, som skulle styrke finsk og islandsk i Nordisk Råd, men som ikke ville give sprogene status af arbejdssprog. Kompromisforslaget vandt over det finsk/islandske forslag med 6-5. Det medførte, at medlemmer af den finske delegation rettede en skarp kritik mod Britt Lundberg, fordi hun ikke støttede deres forslag.

Afgørelsen falder den 2. november

Lundberg begrundede sin beslutning med, at hun ville være sikker på, at kompromisforslaget kom med på sessionen, hvor det kunne få flertal. Samtidig regnede hun med, at det finsk/islandske forslag ikke ville få flertal, når hele Nordisk Råd skulle stemme om det. Hvis kompromisforslaget var blevet nedstemt i Præsidiet, ville det sandsynligvis gå helt i glemmebogen, og så var der ikke sket nogen forbedring af det finske og det islandske sprogs position.

Nu da der ikke er tvivl om, at kompromisforslaget er med, siger Britt Lundberg, at hun vil stemme for det finsk/islandske forslag, når sagen bliver taget op til endelig behandling på sessionen.

– Den afgørende afstemning finder sted den 2.11. Jeg vil stemme for det finsk/islandske forslag. Jeg har i hele processen handlet konsekvent i forhold til de finsksprogedes interesser i denne sag, og det vil jeg også gøre fremtiden, siger Britt Lundberg.

Glæde hos Feldt-Ranta

Maarit Feldt-Ranta, som er viceformand i Finlands delegation i Nordisk Råd, siger, at hun er glad for Lundbergs beslutning.

– Jeg er glad for, at Britt Lundberg har erkendt, at hun tog fejl, og at hun fremover vil bakke op om forslaget, som tidligere er blevet godkendt enstemmigt i den finske delegation. I Nordisk Råd ønsker vi at fremme alles ret til at arbejde på lige vilkår. Det er et af de centrale principper for hele arbejdet. Det finsk/islandske initiativ handler om netop dette. Det forslag, som vi har fremlagt, medfører ingen udgifter i de næste fem år, og det er et vigtigt skridt i retning af at gøre rådet mere tilgængeligt for alle. Det er godt, at også Britt Lundberg, som præsident og formand for Midtergruppen, vil fremme sproglige rettigheder i Nordisk Råd, siger Feldt-Ranta.

Fakta om sprogspørgsmålet:

  • Den finske og den islandske delegation foreslog på sessionen i 2016, at finsk og islandsk skulle have status af arbejdssprog i Nordisk Råd på lige fod med de skandinaviske sprog.
  • Sagen er siden blevet behandlet i forskellige instanser i Nordisk Råd.
  • Senest blev sagen behandlet i Nordisk Råds Præsidium, som udarbejdede det forslag, som skal til endelig afstemning på efterårets session i oktober-november i Helsingfors.
  • I Præsidiet blev forslaget fra den finske og den islandske delegation nedstemt med stemmerne 6-5. Her var der i stedet opbakning til et andet forslag, som forbedrer det finske og det islandske sprogs position i Nordisk Råd, men som ikke gør sprogene til arbejdssprog. Erkki Tuomioja (Finland) protesterede mod beslutningen, og det medførte, at der igen skal stemmes om de to forslag på sessionen.
  • På sessionen den 2.11. tager de 87 nordiske parlamentarikere en beslutning i sagen.