Britt Lundberg röstar trots allt för finländsk/isländska språkförslaget

22.09.17 | Nyhet
Britt Lundberg
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordiska rådets president Britt Lundberg kommer vid rådets session i höst att rösta för det förslag till ändring av finskans och isländskans ställning som den finländska och isländska delegationen har lagt fram. Enligt förslaget bör språken bli jämställda med de skandinaviska som arbetsspråk i Nordiska rådet. Frågan avgörs vid rådets session i november.

Det finländsk/isländska förslaget var uppe till behandling vid ett möte som Nordiska rådets presidium höll i Reykjavik den 20.9. Då röstade Britt Lundberg för ett annat kompromissförslag, som skulle stärka finskan och isländskan i Nordiska rådet, men som inte skulle ge språken status som arbetsspråk. Kompromissförslaget vann över det finländsk/isländska med 6-5. Det ledde till att medlemmar i den finländska delegationen riktade skarp kritik mot Britt Lundberg eftersom hon inte stödde deras förslag.

Avgörande faller den 2 november

Lundberg motiverade sig med att hon ville vara säker på att kompromissförslaget kommer med på sessionen där det kan få majoritet, eftersom hon räknade med att det finländsk/isländska förslaget inte vinner majoritet när hela Nordiska rådet röstar om det. Hade kompromissförslaget fallit i presidiet hade det sannolikt helt gått i graven och då hade det inte skett någon förbättring av finskans och isländskans ställning.

Nu när kompromissförslaget säkert är med säger Britt Lundberg att hon kommer att rösta för det finländsk/isländska förslaget när frågan kommer upp till slutlig behandling vid sessionen.

- Den avgörande omröstningen äger rum den 2.11. Själv kommer jag då att rösta för det finländska och isländska förslaget. Jag har under hela processen agerat konsekvent enligt vad som är de finskspråkigas intresse i denna fråga och det skall jag göra också i fortsättningen, säger Britt Lundberg.

Feldt-Ranta nöjd

Maarit Feldt-Ranta, som är vice ordförande i Finlands delegation i Nordiska rådet, säger att hon är glad över Lundbergs beslut.

- Jag är glad att Britt Lundberg har insett sin felbedömning och att hon framöver är redo att främja förslaget som tidigare enhälligt har godkänts i den finska delegationen. I Nordiska rådet vill vi främja allas rätt att jobba på lika villkor, det är en av de centrala principerna i hela arbetet; den finska och Isländska delegationens initiativ handlar just om detta. Förslaget vi har lagt fram är kostnadsneutralt fem år framöver och är ett viktigt steg i att göra rådet mera tillgängligt för alla. Bra att också Britt Lundberg som president och Mittengruppens ledare vill främja språkliga rättigheter i Nordiska rådet, säger Feldt-Ranta.

Fakta om språkfrågan:

  • Den finländska och isländska delegationen föreslog vid sessionen 2016 att finskan och isländskan skulle få status som arbetsspråk i Nordiska rådet vid sidan av de skandinaviska språken.
  • Frågan har sedan dess beretts i olika instanser i Nordiska rådet under året.
  • Senast behandlades frågan i Nordiska rådets presidium, som beredde det förslag som ska till slutligt avgörande vid höstens sessions i oktober-november i Helsingfors.
  • I presidiet förlorade ett förslag av den finska och isländska delegationen med rösterna 5-6 mot ett annat förslag, som förbättrar finskans och isländskans ställning i Nordiska rådet men inte gör dem till arbetsspråk. Finlands Erkki Tuomioja reserverade sig mot beslutet och det innebär att de två förslagen åter ställs mot varandra vid sessionen.
  • Vid sessionen den 2.11 fattar de 87 nordiska parlamentarikerna beslut i frågan.