Britt Lundberg stemmer likevel for det finsk/islandske språkforslaget

22.09.17 | Nyhet
Britt Lundberg
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk råds president Britt Lundberg kommer på Nordisk råds sesjon i høst til å stemme for forslaget til endring av stillingen for finsk og islandsk språk som den finske og den islandske delegasjonen har lagt fram. Ifølge forslaget bør språkene bli likestilt med de skandinaviske som arbeidsspråk i Nordisk råd. Spørsmålet vil bli avgjort under rådets sesjon i november.

Det finsk/islandske forslaget var oppe til behandling på et møte Nordisk råds presidium avholdt i Reykjavík 20.9. Da stemte Britt Lundberg for et annet kompromissforslag som skulle styrke finsk og islandsk i Nordisk råd, men som ikke ville gi språkene status som arbeidsspråk. Kompromissforslaget vant over det finsk/islandske forslaget med 6 mot 5 stemmer. Det førte til at medlemmer i den finske delegasjonen rettet skarp kritikk mot Britt Lundberg, ettersom hun ikke støttet deres forslag.

Avgjørelsen faller 2. november

Lundberg begrunnet sin stemmegivning med at hun vil være sikker på at kompromissforslaget kommer med på sesjonen, der det kan få flertall, ettersom hun regnet med at det finsk/islandske forslaget ikke vinner flertall når hele Nordisk råd stemmer over det. Hadde kompromissforslaget falt i presidiet, ville det sannsynligvis gått i graven, og da hadde det ikke skjedd noen forbedring av stillingen for finsk og islandsk.

Nå som kompromissforslaget helt sikkert er med, sier Britt Lundberg at hun kommer til å stemme for det finsk/islandske forslaget når spørsmålet kommer opp til endelig behandling på sesjonen.

– Den avgjørende avstemningen finner sted 2.11. Selv kommer jeg da til å stemme for det finske og islandske forslaget. Jeg har under hele prosessen handlet konsekvent i henhold til hva som er i de finskspråkliges interesse i dette spørsmålet, og det vil jeg også fortsette med, sier Britt Lundberg.

Feldt-Ranta fornøyd

Maarit Feldt-Ranta, som er nestleder i Finlands delegasjon i Nordisk råd, sier at hun er glad for Lundbergs beslutning.

– Jeg er glad for at Britt Lundberg har innsett sin feilvurdering, og at hun er klar for å fremme forslaget som tidligere er enstemmig godkjent i den finske delegasjonen. I Nordisk råd vil vi fremme alles rett til å jobbe på like vilkår, det er et av de sentrale prinsippene i hele arbeidet. Den finske og den islandske delegasjonens initiativ handler nettopp om dette. Forslaget vi har lagt fram, er kostnadsnøytralt fem år framover og er et viktig skritt i å gjøre rådet mer tilgjengelig for alle. Det er bra at også Britt Lundberg som president og Midtengruppens leder vil fremme språklige rettigheter i Nordisk råd, sier Feldt-Ranta.

Fakta om språkspørsmålet:

  • Den finske og den islandske delegasjonen foreslo på sesjonen i 2016 at finsk og islandsk skulle få status som arbeidsspråk i Nordisk råd ved siden av de skandinaviske språkene.
  • Spørsmålet har siden blitt forberedt i flere instanser i Nordisk råd i hele år.
  • Senest ble spørsmålet behandlet i Nordisk råds presidium, som forberedte forslaget som skal til endelig avstemning på høstens sesjon i oktober–november i Helsingfors.
  • I presidiet tapte et forslag fra den finske og den islandske delegasjonen med 5 mot 6 stemmer mot et annet forslag som bedrer det finske og det islandske språkets stilling i Nordisk råd, men som ikke gjør dem til arbeidsspråk. Finlands Erkki Tuomioja reserverte seg mot vedtaket, og det innebærer at de to forslagene igjen stilles mot hverandre på sesjonen.
  • På sesjonen 2.11. fatter de 87 nordiske parlamentarikerne vedtak i spørsmålet.