Effektiviseret samarbejde om digitalisering

22.06.17 | Nyhed
Samarbetsministrarna i Tromsø, Juni 2017
Fotograf
Mary Gestrin/norden.org
Det nordiske og det nordisk-baltiske samarbejde skal udnytte digitaliseringens muligheder mere effektivt. Et bredt og fleksibelt samarbejde og erfaringsudveksling om digital omstilling gavner både borgerne, virksomhederne og den offentlige forvaltning i regionen. De nordiske samarbejdsministre besluttede på deres møde i Sommarøy i Norge den 22. juni at etablere et midlertidigt ad hoc ministerråd, MR-Digital, i perioden 2018-2020. Dette midlertidige ministerråd har som opgave at lede og koordinere indsatserne inden for digitaliseringssamarbejdet.

Det nye ministerråd, som er tværsektorielt sammensat, skal specifikt fokusere på at udvikle det digitale indre marked i den nordisk-baltiske region. Dette skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i en ministererklæring som blev underskrevet i forbindelse med den nordisk-baltiske ministerkonference Digital North i Oslo i maj i år. 

Læs erklæringen her:

– For at MR-Digitals arbejde skal blive succesfuldt er det helt afgørende at vi får defineret nogle fælles principper for fri databevægelighed, siger Norges samarbejdsminister, Frank Bakke-Jensen, som ledte mødet. Han understreger at cybersikkerhed og beskyttelse af borgernes personoplysninger er grundlaget for alt digitaliseringsarbejde.

Samarbejdet om digitalisering nyder også stærk opbakning fra de nordiske statsministre. På deres møde den 30. maj bakkede de op om idéen om at etablere et midlertidigt ministerråd til dette formål.

I de senere år er der blevet gennemført en moderniseringsreform inden for Nordisk Ministerråd. En af målsætningerne med reformen var at gøre arbejdet mere dynamisk og fleksibelt og dermed øge arbejdets politiske relevans. – Fokuseringen på digitaliseringssamarbejde og etableringen af et ad hoc ministerråd til det formål er et tiltag helt på linje med denne målsætning, pointerer minister Frank Bakke-Jensen.

I Nordisk Ministerråds budget for 2017 reserveres en startkapital på 1 million DKK til at forberede konkrete og fokuserede samarbejdsprojekter som er knyttet til målet om et digitalt indre marked. I perioden 2018-2020 stilles tilstrækkelige ressourcer til rådighed med henblik på at realisere målsætningen.