Tehokkaampaa yhteistyötä digitalisaation parissa

22.06.17 | Uutinen
Samarbetsministrarna i Tromsø, Juni 2017
Valokuvaaja
Mary Gestrin/norden.org
Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisessä yhteistyössä tulee hyödyntää paremmin digitalisaation mahdollisuuksia. Laajasta ja joustavasta yhteistyöstä sekä kokemustenvaihdosta digitaalisen murroksen parissa on hyötyä niin alueen väestölle, yrityksille kuin julkishallinnollekin. Pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät 22. kesäkuuta Sommarøyssä Norjassa pidetyssä kesäkokouksessaan perustaa määräaikaisen ministerineuvoston (MR-Digital) vuosiksi 2018–2020. Väliaikaisen ministerineuvoston on tarkoitus johtaa ja koordinoida digitalisaation parissa tehtävän yhteistyön panostuksia.

Uusi monialainen ministerineuvosto keskittyy erityisesti kehittämään Pohjoismaiden ja Baltian maiden alueen digitaalisia sisämarkkinoita noudattaen ministerien julkilausumaa, joka allekirjoitettiin Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerien Digital North -konferenssin yhteydessä Oslossa toukokuussa. 

Lue julkilausuma:

– Uuden digitalisaatiota käsittelevän ministerineuvoston työn onnistumiseksi on aivan ratkaisevaa, että saamme määriteltyä yhteiset periaatteet datan vapaasta liikkuvuudesta, sanoo kokousta johtanut Norjan yhteistyöministeri Frank Bakke-Jensen. Hän painottaa, että kyberturvallisuus ja kansalaisten henkilötietosuoja ovat perustana kaikessa digitalisaatiotyössä.

Digitalisaation parissa tehtävä työ saa laajaa tukea myös Pohjoismaiden pääministereiltä, jotka 30. toukokuuta pidetyssä kokouksessaan ilmaisivat tukensa asiaa hoitavan väliaikaisen ministerineuvoston perustamiselle.

Viime vuosina Pohjoismaiden ministerineuvoston työtä on uudistettu. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa tehdä työstä dynaamisempaa ja joustavampaa ja siten lisätä sen poliittista merkitystä.
– Keskittyminen digitalisaation parissa tehtävään yhteistyöhön ja siihen liittyvän väliaikaisen ministerineuvoston perustaminen on täysin tämän tavoitteen mukaista, ministeri Frank Bakke-Jensen painottaa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2017 budjetista varataan alkupääomana lähes 135 000 euroa konkreettisten digitaalisten sisämarkkinoiden tavoitteeseen tähtäävien yhteistyöhankkeiden valmisteluun. Tavoitteen saavuttamiseksi riittävät resurssit varmistetaan vuosiksi 2018–2020.