Effektivisert samarbeid om digitalisering

22.06.17 | Nyhet
Samarbetsministrarna i Tromsø, Juni 2017
Fotograf
Mary Gestrin/norden.org
Det nordiske og nordisk-baltiske samarbeidet må utnytte digitaliseringens muligheter mer effektivt. Et bredt og fleksibelt samarbeid og erfaringsutveksling om digital omstilling er gunstig både for befolkningen, foretakene og den offentlige forvaltningen i regionen. På sitt møte på Sommarøy i Norge 22. juni vedtok de nordiske samarbeidsministrene å etablere et tidsbestemt såkalt ad hoc-ministerråd, MR-Digital, for perioden 2018–2020. Det midlertidige ministerrådet har som oppgave å lede og koordinere tiltakene rundt digitaliseringssamarbeidet.

Det nye tversektorielt sammensatte ministerrådet skal spesifikt fokusere på å utvikle det digitale indre markedet i den nordisk-baltiske regionen, i henhold til retningslinjene i en ministerdeklarasjon som ble underskrevet i forbindelse med den nordisk-baltiske ministerkonferansen Digital North i Oslo i mai i år. 

Les deklarasjonen her:

– For at MR-Digitals arbeid skal bli en suksess, er det helt avgjørende at vi greier å definere felles prinsipper for fri databevegelighet, sier Norges samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen, som ledet møtet. Han understreker at cybersikkerhet og beskyttelse av befolkningens personopplysninger er grunnlaget for alt digitaliseringssamarbeid.

Samarbeidet om digitalisering har også sterk støtte fra de nordiske statsministrene, som på sitt møte 30.5. sluttet seg til tanken om å etablere et midlertidig ministerråd for dette formålet.

I løpet av de senere årene er en moderniseringsreform gjennomført i Nordisk ministerråd. En av målsetningene med reformen var å gjøre arbeidet mer dynamisk og fleksibelt, og dermed øke arbeidets politiske relevans. – Fokuseringen på digitaliseringssamarbeid og opprettingen av et ad hoc-ministerråd for dette formålet er helt i tråd med denne målsetningen, poengterer minister Frank Bakke-Jensen.

I Nordisk ministerråds budsjett for 2017 reserveres en startkapital på 1 million DKK for å forberede konkrete og fokuserte samarbeidsprosjekter koblet til målet om et digitalt indre marked. For perioden 2018–20 sikres tilstrekkelige ressurser for å realisere målsetningen.