Færøernes rolle i det nordiske samarbejde blev diskuteret

03.04.17 | Nyhed
Nordens hus på Ved Stranden
Fotograf
Mary Gestrin
Kan de selvstyrende områders rolle inden for det nordiske samarbejde udvides? Det spørgsmål kom op i forbindelse med at Færøernes ansøgning om at blive fuldgyldigt medlem af Nordisk Råd blev diskuteret på rådets præsidiemøde i Stockholm den 3. april.

Den udredning af sagen som er foretaget viser entydigt at der står juridiske hindringer i vejen for en godkendelse af Færøernes ønske om fuldgyldigt medlemskab. Ifølge den danske grundlov har Færøerne ikke ret til at indgå aftaler med internationale organisationer hvor kun suveræne stater har medlemskab. Ifølge Helsingforsaftalen, som er grundlaget for det nordiske samarbejde, er Nordisk Råd en sådan organisation.

– Rent juridisk er sagen nu meget grundigt undersøgt, konstaterer Nordisk Råds præsident, Britt Lundberg. Men vi ønsker en grundigere udredning af andre forhold i denne forbindelse, tilføjer hun.

Præsidiet besluttede at sagen suppleres med en gennemgang af hvordan de selvstyrende områders handlemuligheder inden for det nordiske samarbejde kan udvikles inden for de nuværende juridiske rammer. Samtidig vil man evaluere i hvor høj grad det nordiske samarbejde har levet op til det regelsæt som styrer de selvstyrende områders rolle inden for de nordiske samarbejde.

Færøerne søgte i oktober 2016 om at blive fuldgyldigt medlem af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.  Sagen blev behandlet for første gang på Nordisk Råds præsidiemøde i november. 

Færøernes ønske udspringer af en meget lang politisk proces. Der har eksisteret et stærkt politisk ønske om fuldgyldigt færøsk medlemskab af det nordiske samarbejde lige siden det blev etableret.

Sagen afgøres i forbindelse med Nordisk Råds session til efteråret.